folk.uio.no Personlige nettsider

folk.uio.no er Universitetet i Oslos webtjener for personlige nettsider. Alle studenter og ansatte ved UiO kan opprette sine egne nettsider.

Universitetet i Oslo har det overordnede redaktøransvaret for de personlige hjemmesidene. Det innebærer at den enkelte bruker må påse at innholdet ikke er i strid med norsk lov, ikke bryter med UiOs IT-reglement, gjeldende lover og regler og vanlig skikk og bruk.

Når du oppretter en egen hjemmeside, godtar du at den blir oppført på oversikten over personlige hjemmesider. Hvis du likevel ikke ønsker at din side skal listes i oversikten kan du opprette en fil som heter ".no_web_index" (uten hermetegn) i din www_docs katalog. Din hjemmeside vil da bli utelatt fra indekseringsprosessen som kjører hver natt.

26/5-2015: magic quotes er ikke lenger støttet i php og er derfor slått av.

Aktuelle pekere: