THIS SITE HAS BEEN TROLLED BY PER!

6. semester Fordypningsemne Fordypningsemne EXPHIL03 - Examen philosophicum /Valgfritt
5. semester Fordypningsemne Valgfritt EXPHIL03 - Examen philosophicum /Valgfritt
4. semester Fordypningsemne Valgfritt EXPHIL03 - Examen philosophicum /Valgfritt
3. semester MAT1120 - Lineśr algebra STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1 / MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse Emne avhenger av studieretning
2. semester MAT1110 - Kalkulus og lineśr algebra FYS-MEK1110 - Mekanikk / STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering INF1010 - Objektorientert programmering
1. semester MAT1100 - Kalkulus MAT-INF1100 - Modellering og beregninger INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser*
10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng