Etterlysning om et par usikre forfedre til Ane Gunsteinsdtr Sundene i Sannidal og hennes slektninger.

Sannidal, Kragerø, Gjerstad, Søndeled, (Bamble?)


Jeg har et par spørsmål ang. nedenforstående slektstavle.
 1. I kirkebøkene for Sannidal finner man at Ole Gunsteinsen og Anne Gunvaldsdtr får følgende barn:
      Gunder Olsen. Døpt 2/9 1747 i Sannidal kirke, Sannidal
        (Sannidal kb. 1). Død .... i ?.
      Gunsteen Olsen. Født 1749 i Sannidal (Sannidal kb. 1).
        Døpt 27/7 1749 i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal
        kb. 1). Død 78 år gl 24/6 1824 i Sundet, Kalstad,
        Sannidal (Sannidal kb. 5). Begravet 1/7 1824 i
        Sannidal (Sannidal kb. 5). (Se 2).
      Gundborg Olsdtr. Døpt 22/6 1755 i Sannidal kirke,
        Sannidal (Sannidal kb. 1). Død .... i ?.
      Anne Olsdtr. Døpt 2/2 1758 i Sannidal kirke, Sannidal
        (Sannidal kb. 1). Død .... i ?.
      Gunder Olsen. Døpt 23/11 1760 i Sannidal kirke, Sannidal
        (Sannidal kb. 1). Død .... i ?.
  
  Jeg har ennå ikke klart å finne noe ekteskapsinngåelse for Ole og Marte, ei heller noen som passer som døpes i Sannidal eller Kragerø, men i Gjerstad bygdebøker finner jeg at disse navnene finnes. For Ane Gunvaldsdtr Brokeland finner jeg til og med at hun arbeider hos Torjus Larsen i Skåtøy, og ved Gunsteins dåp er Torjus Larsen fadder.
  Er dette en korrekt kopling? Eller har noen andre opplysninger om disse personer?
  Finnes det data i noen kirkebok om Ane Gunvaldsdtrs og Ole Gunsteinsens ekteskapsinngåelse? Jeg har lett i Sannidals kirkebøker, men det er mange lakuner i mikrofichene som er tilgjengelige og som jeg har. Kan noen sjekke dette i kirkebøkene for Gjerstad, Sannidal og Kragerø? Finnes det andre ved disse navnene som er døpt i Sannidal eller Kragerø og som passer i alder?

 2. Har noen funnet etterkommere etter Gunsteins søsken? Dvs. Gunder Olsen, Gundborg og Anne Olsdtr. Når døde Gunder f. 1747? Det må ha vært før 1760.

 3. I Søndeledbøkene finner jeg Anes ane Ane Cnutsdtr født i Nistesvåg. Hennes bestefar I nedenforstående liste finner man Svånau Ulfsdtr nevnt som ane. Har noen noen opplysninger om henne? Hvem var hennes foreldre? I Gjerstadbøkene nevnes flere steder et par av hennes søsken, i hvertfall Maren Ulfsdtr, men jeg har ennå ikke funnet noe mer om Ulf. Har han relasjon til Ulf'ene på Skeimo i Vegårshei eller til Ulf andre steder? Hvilke andre enn Maren og Svånau var i Gjerstad?

 4. Min oldefars yngste søster, Inger Severine Johnsdtr, ble gift med Mads Madsen. De fikk som vist av tabellen 7 narn. Jeg har funnet mer om deres eldste sønn, Mads Madsen som ble gift med Anne Helene Thorbjørnsen, en annen av mine oldetanter. Kjenner noen noe til etterkommere etter Mads og Inger Severine?

 5. Christophersen Johnsen Hovet fikk 3 barn i flg. kirkebøkene. Jonas Anton var min bestefar, hans bror Halvor Asilius døde 10 år gml. i følge kirkebøkene, men jeg finner ikke ut når deres yngste datter Karen Olette døde. I min tantes dødsbo fant vi flere skjeer merket med KOC, noe som tyder på at Karen Olette vokste opp, men hvilken skjebne fikk hun? Døde hun ung eller vokste hun opp og ble gift og fikk barn?

  Min bestefar var da allerede sjømann, så det virker som om han ikke hadde noen særlig kontakt med sine søsken, ihvertfall visste min far lite om sin onkel og tante på sin fars side.


Alf Christophersen Created: 05. April 1996
Last Updated: 05. April 1996