Ole Gunsteinsens etterkommere


               --- Tabell 1 ---

  Ole Gunsteinsen Landsverk. Født ca 1717 i Landsverk, Gjerstad (Gjerstad
  s.143). Død .... i ?. Antatt gift før 1749 med Anne Gunvaldsdtr
  Brokeland. (Født ca 1722 i Brokeland, Gjerstad (Gjerstad s.370). Død 44
  år gl (99 ?) 1776 i Vestre Lia, Sannidal (Sannidal kb. 2 s.124, SB. s.307
  Begravet 14/12 1776 i Sannidal (Sannidal kb. 2 s.124).) Mor 44:65. 29 år
  i 1746 ved skifte på Landsverk. Gjerstad s.143. Antakelig feilaktig kalt
  Ole Gundersen ved sønnen Gunsteens dåp.

                  Barn:

    Gunder Olsen. Familie referanse 44:1013. Døpt 2/9 1747 i Sannidal
      kirke, Sannidal (Sannidal kb. 1). Faddere: Steen Steensens kone,
      Berte Larsdtr, Daniel Kittelsen, Jens Halvorsen. Død .... i ?.
    Gunsteen Olsen. Født 1749 i Sannidal (Sannidal kb. 1). Døpt 27/7 1749
      i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kb. 1). Død 78 år gl 24/6
      1824 i Sundet, Kalstad, Sannidal (Sannidal kb. 5). Begravet 1/7
      1824 i Sannidal (Sannidal kb. 5). Se tabell 2.
    Gundborg Olsdtr. Familie referanse 44:1013. Døpt 22/6 1755 i Sannidal
      kirke, Sannidal (Sannidal kb. 1). Faddere: Siri Haavet, Ingeborg
      Steensdtr, Jens Stumnæs, Kari Mørland. Død .... i ?.
    Anne Olsdtr. Familie referanse 44:1013. Døpt 2/2 1758 i Sannidal
      kirke, Sannidal (Sannidal kb. 1). Faddere: Siri Knudsdtr, Kari
      Kieldsdtr, Nils Pothatten, Rolf Knutsen. Død .... i ?.
    Gunder Olsen. Familie referanse 44:1013. Døpt 23/11 1760 i Sannidal
      kirke, Sannidal (Sannidal kb. 1). Faddere: Sidzel Henriksdtr,
      Helvig Jensdtr, Niels Joensen, Rolf Knutsen. Død .... i ?.


           --- Tabell 2 (generasjon 1) ---
                (Fra tabell 1)

  Gunsteen Olsen. Født 1749 i Sannidal (Sannidal kb. 1). Døpt 27/7 1749 i
  Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kb. 1). Død 78 år gl 24/6 1824 i
  Sundet, Kalstad, Sannidal (Sannidal kb. 5). Begravet 1/7 1824 i Sannidal
  (Sannidal kb. 5). Testes: Aslau Andersdtr, Kari Gundersdtrdtr, Steen
  Steensen og Niels Nielsen. Gift 23/5 1774 i Sannidal kirke, Sannidal med
  Marte Velliksdtr Nistesvåg (Sannidal kb. 2 s.14). (Født ca 1742 ant. i
  Nistesvåg, Søndeled (Søndeled IV s.466). Døpt 26/12 1742 i Søndeled
  (Risør kb. 1 s.). Død .... i Sannidal/Kragerø.) Mor 44:63. I Sannidalboka
  kalt Gunnar Olavsen Bortøy, Vestre Lia, Sannidal. Kjøpte Vestre Lia i
  Sannidal i 1776, ant. av Anders Vebrandsen Lofthaug. Vestre Lia ble
  senere solgt til Knut Aslaksen fra Akre i Drangedal. Sannidalboka I
  s.307. Kalt Lie ved dåp av Ole (Olav) i 1777, Bråtøy ved dåp av Anna i
  1775. Bodde på Lien u. Frøvik i 1781.

                  Barn:

    Anna Gunsteinsdtr Bråtøy. Familie referanse 22:1049. Døpt 3/9 1775 i
      Sannidal (Sannidal kb. 2 s.42). Faddere: Nils Knudsen, Gundvald
      Olsen, Ole Hellichsen, Tasjærd Kielsdtr, Gundvor Olsdtr.
      Faren kalt Gunstein Olsen Bråtøy ved dåp. Død .... i ?.
    Olav Gunsteinsen. Familie referanse 22:1049. Født ca 1777 i Sannidal
      (Sannidal kb. 2). Døpt 7/12 1777 i Sannidal (Sannidal kb.2).
      Faddere: Gundvald Olsen, Nils Olsen, Kield Stenersen, Kiersten
      Stiansdtr og Gundvor Olsen.
      Fadderen Gundvald Olsen kan tyde på at Anne's far het Gundvald
      Olsen, evt. er det Ole's far. En Gundvald Olsen døper en Ole i
      ca. 1727. Kan ikke finne at han døper noen Anne.
      Faren kalt Gunsten Olsen Lie ved dåp. Død .... i ?.
    Villum Gunsteinsen. Født .... i ?. Død .... i ?. Familie referanse
      22:1049.
    Ane Gunsteinsdtr Sundene. Født 22/3 1781 i Lien, Frøvik, Sannidal.
      Døpt 25/3 1781 i Sannidal (Sannidal kb. 2). Død 19/9 1825 i
      Hovet, Haslem, Skåtøy (Sa.kb. 2/115). Se tabell 3.
    Gunvald Gunsteinsen. Født ca 1783 i Sannidal (Folketelling 1801). Død
      .... i USA. Se tabell 12.


           --- Tabell 3 (generasjon 2) ---
                (Fra tabell 2)

  Ane Gunsteinsdtr Sundene. Født 22/3 1781 i Lien, Frøvik, Sannidal. Døpt
  25/3 1781 i Sannidal (Sannidal kb. 2). Faddere: Peder Andersen, Thore
  Olsen, Ole Stenersen, Kirsten Stiansdtr og Sigrid Stenersdtr. Konfirmert
  1795 (Sa.kb. 2/54). Død 19/9 1825 i Hovet, Haslem, Skåtøy (Sa.kb. 2/115).
  Gift første gang 12/7 1805 i Sannidal kirke, Sannidal med Niels
  Christoffersen (Sannidal Kirkebok 3 s.). (Født .... i ?. Død .... i ?.)
  Mor 44:59. Gift andre gang 12/7 1812 i Sannidal kirke, Sannidal med John
  Nilsen Eidet (Sa. kb. 3/168). (Født 21/3 1772 i Eidet, Sannidal (Sa.kb.
  3/168). Død .... i ?.) Mor 44:59.

             Barn i første ekteskapet:

    Marte Nilsdtr. Født i Hovet, Haslem, Skåtøy. Familie referanse
      22:1052.
    Anne Nilsdtr. Født 21/6 1808 i Hovet, Haslem, Skåtøy (Kirkeboken for
      Sannidal 3/../.. s. 97). Døpt 31/7 1808 i Skåtøy kirke, Skåtøy
      (Kirkeboken for Sannidal, s. 97). Død 8/1 1880 i Tangen, Kragerø
      (Sverre Bjørnsen). Se tabell 4.

             Barn i andre ekteskapet:

    Karen Marie Johnsdtr Hove. Familie referanse 1:1117. Født 26/2 1813 i
      Hovet, Haslem, Skåtøy (Sa.kb. 3/188). Døpt 1813 (Sa.kb. 3/188).
      Død .... i ?.
    Anne Johanne Johnsdtr. Født 21/7 1815 i Hovet, Haslem, Skåtøy. Død
      9/9 1866 i Sannidal. Se tabell 6.
    Nils Johnsen Hove. Familie referanse 1:1117. Født 9/1 1817 i Hovet,
      Haslem, Skåtøy. Døpt 1817 i Sannidal (Sa.kb. 4/41/b). Død .... i
      ?. Levde 1882.
    Christopher Johnsen Hove. Født 1/6 1820 i Hovet, Haslem, Skåtøy
      (Sannidal kb 4/3/23/1820 s.66b). Døpt 25/6 1820 i Skåtøy kirke,
      Skåtøy (Sannidal Kb. 4/3/23/1820 s.66b). Død 16/10 1867 i Kragerø
      (Kragerø kb 10/1/65/1867 s.39). Begravet 22/10 1867 i Kragerø
      (Kragerø kb. 10/1/65/1867 s.39). Se tabell 8.
    Inger Severine Johnsdtr Hove. Født 23/5 1823 i Hovet, Haslem, Skåtøy.
      Døpt 1823 (Sa.kb. 5/6). Død .... i ?. Se tabell 10.


           --- Tabell 4 (generasjon 3) ---
                (Fra tabell 3)

  Anne Nilsdtr. Født 21/6 1808 i Hovet, Haslem, Skåtøy (Kirkeboken for
  Sannidal 3/../.. s. 97). Døpt 31/7 1808 i Skåtøy kirke, Skåtøy
  (Kirkeboken for Sannidal, s. 97). Død 8/1 1880 i Tangen, Kragerø (Sverre
  Bjørnsen). Gift med Ole Bjørnsen. (Født 3/10 1804 i Kragerø (Sverre
  Bjørnsen). Død 21/10 1875 i Tangen, Kragerø (Sverr Bjørnsen).) Mor 44:61.

                  Barn:

    Bertel Christian Olsen. Født 1837 i Kragerø. Død .... i Kragerø. Se
      tabell 5.


           --- Tabell 5 (generasjon 4) ---
                (Fra tabell 4)

  Bertel Christian Olsen. Født 1837 i Kragerø. Død .... i Kragerø. Gift med
  Antonie Christiane Karoline (Tonna)* Jakobsen. (Født 1849 i Kragerø. Død
  .... i ?.) Mor 17:744.

                  Barn:

    Johanne (Hanna) Bertelsen. Familie referanse 17:1008. Født 14/11 1872
      i Kragerø (Kragerø kb. 7/5/6/1872 s.186). Døpt 15/1 1873 i
      Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/5/6/1872 s.186). Faddere:
      Carl Weiser, O.F. Jahnsen, Per Olsen, Thomas Thergersen, Laura
      Severine Paulsen, Kirsten Marie Olsen. Død .... i ?. Ekteskap
      17:1010.
    Olaf Bjørnsen. Familie referanse 17:1008. Født 24/11 1875 i Kragerø
      (Kragerø kb. 11/1/9/1876). Døpt 7/1 1876 i Kragerø kirke, Kragerø
      (Kragerø kb. 11/1/9/1876). Faddere: Andreas Nielsen, Martin
      Nielsen, Marie Nielsen, Marie Bjørnsen. Død .... i ?.
    Anna Bertelsen. Familie referanse 17:1008. Født 3/5 1880 i Kragerø
      (Kragerø kb. 11/3/40/1880). Døpt 23/6 1880 i Kragerø kirke,
      Kragerø (Kragerø kb. 11/3/40/1880). Faddere: Barnets Fader, Knut
      Jacobsen fra Christiania, Isak ....., Gunhild Johnsen, Gustine A.
      Olsen. Død .... i ?.
    Anders Bjørnsen. Familie referanse 17:1008. Født 19/6 1882 i Kragerø
      (Sverre Bjørnsen). Døpt 4/8 1882 i Kragerø kirke, Kragerø
      (Kragerø kb. 11/4/50/1882). Faddere: Knud Jacobsen fra
      Christiania, Barnets Fader, Karen Ellefsen, Gustine Nielsen. Død
      .... i ?. Ekteskap 17:1033.
    Bertel Kristian Bertelsen. Familie referanse 17:1008. Født 17/10 1884
      i Kragerø (Kragerø kb. 11/5/90/1884). Døpt 21/12 1884 i Kragerø
      kirke, Kragerø (Kragerø kb. 11/5/90/1984). Faddere: Erik Nielsen,
      Jørgen Guttormsen, Josephine Lunøe, Marie Olsen. Død .... i ?.
    Antonie Karoline Christiane Olsen. Familie referanse 17:1008. Født
      27/2 1887 i Kragerø (Kragerø kl.b. 7 s.93). Døpt 15/5 1887 i
      Kragerø kirke, Kragerø (kragerø kl.b. 7 s.93). Død 2/1 1891 i
      Kragerø (Kragerø klb. 8/2/3/1891 s.54). Begravet 8/1 1891 i
      Kragerø (Kragerø klb. 8/2/3/1891 s.54).
    Knut Aschjem. Født .... i Kragerø. Død .... i ?. Familie referanse
      17:1008. Ekteskap 17:1014.
    Ruth Bertelsen. Familie referanse 17:1008. Født 2/11 1892 i Kragerø
      (Kragerø klokkerbok 7 s.174). Døpt 4/12 1892 i Kragerø kirke,
      Kragerø (Kragerø klokkerbok 7 s.174). Død .... i ?.
    Martha Catharina Bertelsen. Familie referanse 17:1008. Født 18/4 1889
      i Kragerø (Kragerø klokkerbok 7 s.117). Døpt hjemme 9/6 1889 i
      Kragerø (Kragerø kl.b. 7 s.117). Dåpen bekreftet 25/8 1889 i
      Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kl.b. 7 s.117). Død .... i ?.


           --- Tabell 6 (generasjon 3) ---
                (Fra tabell 3)

  Anne Johanne Johnsdtr. Født 21/7 1815 i Hovet, Haslem, Skåtøy. Død 9/9
  1866 i Sannidal. Gift med Knut Jacobsen Askjem. (Født 14/5 1814 i Hof i
  Jarlsberg (Sverre Bjørnsen). Død 8/1 1895 i Tangen, Kragerø (Sverre
  Bjørnsen).) Mor 22:74.

                  Barn:

    Antonie Christiane Karoline (Tonna)* Jakobsen. Født 1849 i Kragerø.
      Død .... i ?. Se tabell 7.


           --- Tabell 7 (generasjon 4) ---
                (Fra tabell 6)

  Antonie Christiane Karoline (Tonna)* Jakobsen. Født 1849 i Kragerø. Død
  .... i ?. Gift med Bertel Christian Olsen. (Født 1837 i Kragerø. Død ....
  i Kragerø.) Mor 17:744.

                  Barn:

    Johanne (Hanna) Bertelsen. Født 14/11 1872 i Kragerø (Kragerø kb.
      7/5/6/1872 s.186). Døpt 15/1 1873 i Kragerø kirke, Kragerø
      (Kragerø kb. 7/5/6/1872 s.186). Død .... i ?.
    Olaf Bjørnsen. Født 24/11 1875 i Kragerø (Kragerø kb. 11/1/9/1876).
      Døpt 7/1 1876 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 11/1/9/1876).
      Død .... i ?.
    Anna Bertelsen. Født 3/5 1880 i Kragerø (Kragerø kb. 11/3/40/1880).
      Døpt 23/6 1880 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb.
      11/3/40/1880). Død .... i ?.
    Anders Bjørnsen. Født 19/6 1882 i Kragerø (Sverre Bjørnsen). Døpt 4/8
      1882 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 11/4/50/1882). Død
      .... i ?.
    Bertel Kristian Bertelsen. Født 17/10 1884 i Kragerø (Kragerø kb.
      11/5/90/1884). Døpt 21/12 1884 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø
      kb. 11/5/90/1984). Død .... i ?.
    Antonie Karoline Christiane Olsen. Født 27/2 1887 i Kragerø (Kragerø
      kl.b. 7 s.93). Døpt 15/5 1887 i Kragerø kirke, Kragerø (kragerø
      kl.b. 7 s.93). Død 2/1 1891 i Kragerø (Kragerø klb. 8/2/3/1891
      s.54). Begravet 8/1 1891 i Kragerø (Kragerø klb. 8/2/3/1891
      s.54).
    Knut Aschjem. Født .... i Kragerø. Død .... i ?.
    Ruth Bertelsen. Født 2/11 1892 i Kragerø (Kragerø klokkerbok 7
      s.174). Døpt 4/12 1892 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø
      klokkerbok 7 s.174). Død .... i ?.
    Martha Catharina Bertelsen. Født 18/4 1889 i Kragerø (Kragerø
      klokkerbok 7 s.117). Døpt hjemme 9/6 1889 i Kragerø (Kragerø
      kl.b. 7 s.117). Dåpen bekreftet 25/8 1889 i Kragerø kirke,
      Kragerø (Kragerø kl.b. 7 s.117). Død .... i ?.


           --- Tabell 8 (generasjon 3) ---
                (Fra tabell 3)

  Christopher Johnsen Hove. Født 1/6 1820 i Hovet, Haslem, Skåtøy (Sannidal
  kb 4/3/23/1820 s.66b). Døpt 25/6 1820 i Skåtøy kirke, Skåtøy (Sannidal
  Kb. 4/3/23/1820 s.66b). Død 16/10 1867 i Kragerø (Kragerø kb 10/1/65/1867
  s.39). Begravet 22/10 1867 i Kragerø (Kragerø kb. 10/1/65/1867 s.39).
  Gift 18/1 1849 i Kragerø med Gunhild Isaksdtr Aabø (Kragerø kb.
  6/4/1/1849 s.3). (Født 8/3 1824 i Tørdal, Drangedal (kirkebok for
  Drangedal 4/12/14). Døpt 28/3 1824 i Tørdal, Drangedal (kirkebok for
  Drangedal). Død av apoplexis cerebri 1/12 1908 i Kragerø (Kragerø klb.
  8/5/28/1908 s.161). Begravet 8/12 1908 i Kragerø (Kragerø klb.
  8/5/28/1908 s.161).) Mor 1:173. Matros. Faddere: (Dårlig lesbart)

                  Barn:

    Jonas Anton Christophersen. Født 25/9 1851 i Kragerø (Dåpsbok for
      Kragerø 6/1/45). Døpt 1/11 1851 i Kragerø (Dåpsbok for Kragerø).
      Død 8/11 1922 i Kragerø (Eva Chr, AC sr.). Begravet i Kragerø
      kirkegård, Kragerø (Eva Chr). Se tabell 9.
    Halvor Asilius Christophersen. Familie referanse 1:1115. Født 8/6
      1854 i Kragerø (Kragerø kb 6/2/52/1854 s.52). Døpt 3/9 1854 i
      Kragerø (Kragerø kb 672/52/1854 s.52). Faddere: Isak Olsen, Lars
      Olsen, Halvor Løwe, Aslau Halvorsdtr, Karen Thorine Jakobsdtr.
      Død 17/5 1864 i Kragerø (Kragerø kb 10/1/34/1864 s.18). Begravet
      1864 i Kragerø (Kragerø kb 10/1/34/1864 s.18).
    Karen Olette Christophersen. Familie referanse 1:1115. Født 6/9 1857
      i Kragerø (Kragerø kb 6/2/69/1857 s.81). Døpt 15/11 1857 i
      Kragerø (Kragerø kb 6/2/69/1857 s.81). Faddere: Isak Olsen, Niels
      Johnsen, Bertel Christian Olsen, Gunhild Eriksdtr, Halvordine
      Isaksen. Død .... i ?.


           --- Tabell 9 (generasjon 4) ---
                (Fra tabell 8)

  Jonas Anton Christophersen. Født 25/9 1851 i Kragerø (Dåpsbok for Kragerø
  6/1/45). Døpt 1/11 1851 i Kragerø (Dåpsbok for Kragerø). Død 8/11 1922 i
  Kragerø (Eva Chr, AC sr.). Begravet i Kragerø kirkegård, Kragerø (Eva
  Chr). Gift 10/5 1881 i Kragerø med Ingeborg Kirstine Thorbjørnsen
  (Kragerø kirkebok). (Født 16/2 1862 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb.
  7/1/24/1862 s.12). Døpt 21/4 1862 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb.
  7/1/24/1862 s.12). Død 31/5 1927 i Kragerø (Eva Chr). Begravet 1927 i
  Kragerø kirkegård, Kragerø (Eva Chr).) Mor 1:171. Faddere: Jens Christian
  Thorgersen, Matros Thorgrim Olsen, Halvor Eriksen, Inger Jensine
  Johnsdtr, Halvordine Isaksdtr Konfirmert 8/4 1866 i Kragerø (Kragerø
  kirkebok). For tilsjøs, tog i 1877 Examen i Bogholderi, Vexelret og
  Assurancevæsen, Skibsfører 1872, lærer ved Kragerø Sjømandskole 1892,
  Bestyrer av skolen 1902. Medlem av Sjømandsrådet 1910-1912. Mangeaarigt
  medlem af Bystyret og Havnevesenet. Valgmand osv. Suppleant som
  stortingsmand 1903-1906.

  Dette er en avskrift etter en bok om Kragerø i forrige århundre s.269 om
  Stortingsmenn fra Kragerø.

                  Barn:

    Christopher Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 14/5 1882
      i Kragerø. Døpt 30/6 1882 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb.
      11/4/43/1882 s.156). Død 27/10 1949 i Kragerø (Eva Chr). Begravet
      i Kragerø kirkegård, Kragerø (Eva). Ekteskap 1:1170. Skipsfører.
      Faddere: Morfar, Arbeidsformann Christian Thorbjørnsen,
      Kjøbmannsborger Bertel Olsen, farmor, enke Gunhild Isaksdtr
      Bjørnsborgbakken, enke Helene Madsen Stilnestangen.
    Anna Sophie Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 25/8 1883
      i Kragerø. Døpt 16/9 1883 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø Kb.
      11/5/52/1883 s.179). Faddere: Arbeidsformann Kristian
      Thorbjørnsen, Kjøbmand Bertel Olsen Stilnestangen, Madam Karen
      Løve Øen, frk Karine Stærk Bjørnsborgbakken. Død 1980 i Kragerø.
      Begravet 1980 i Kragerø (Eva). Var lærerinne i Bergen..
    Gunhild Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 31/8 1885 i
      Kragerø. Døpt 11/9 1885 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb.
      11/6/ /1885). Faddere: Skibsfører Halvor Løve Øen, Skibsfører
      Hans Stærk Bjørnsborgbakken, Tømmermann Olaus Wilhelm
      Thorbjørnsen Stilnestangen, Enke Gunhild Johnsen
      Bjørnsborgbakken, Pige Thora Thorbjørnsen Stilnestangen. Død 8/12
      1972 i Kråkstad. Begravet 15/12 1972 i Oslo (Eva).
    Christian Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født på vei til
      Buenos Aires 16/9 1889 i 'Cavalier' av Kragerø. Død 26/4 1946 i
      Oslo. Ekteskap 1:1171. Antakelig døpt ombord eller i Buenos
      Aires. Ikke funnet dåpsnotat i klokkerbok for Kragerø.
    Halvard Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 6/5 1891 i
      Kragerø (Kragerø klokkerbok 7 s.147). Døpt 3/7 1891 i Kragerø
      kirke, Kragerø (Kragerø kl.b. 7 s.147). Faddere: Snedker Tellef
      Madsen Jøransberg, Styrmand Eilert Løve Øen, Enke Gunhild Jonsen
      Stilnestangen, Pige Hansine Thorbjørnsen. Død 4/12 1962 i Oslo.
      Begravet i Vestre Gravlund, Oslo. Ekteskap 1:1173. Skipsreder
      bare 25 år gammel under 1. verdenskrig. Kontorsjef hos Arthur H.
      Mathiesen til han gikk av med pensjon i 1958. Levde i Oslo.
    Karen Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 2/9 1893 i
      Kragerø. Døpt 15/10 1893 i Kragerø kirke, Kragerø (kragerø
      klokkerbok 7 s.178). Faddere: Skibsmester Christian Thorbjørnsen
      Stilnestangen, Skibsfører Isak Isaksen Jørandsfjeld, enke Gunhild
      Jonsen Stilnestangen, Pige Hansine Thorbjørnsen. Død 6/4 1961 i
      Kragerø. Begravet i Kragerø kirkegård, Kragerø.
    Leif Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 14/1 1896 i
      Kragerø. Døpt 15/3 1896 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kl.b. 7
      s.). Faddere: Skibsmester Christian Thorbjørnsen, Skibsfører
      Harald Nilsen Øen, Kone Gunhild Johnsen Stilnestangen, Pige Berta
      Mikkelsen Øen. Ekteskap 1:1175. Død 18/5 1980 i Oslo (Eva).
      Bisatt 1980 i Oslo. Begravet 1980 i Kragerø.
    Astrid Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 29/9 1897 i
      Kragerø. Døpt 28/11 1897 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kl.b.
      7). Faddere: Styrmand Thorbjørn Christensen Tangen,
      Skipsbyggmester Christian Thorbjørnsen, Enke Gunhild Jonsen
      Kragerø, Frk. Johanne Isaksen Kragerø. Død 29/9 1936 i ?.
      Begravet 1936. Ekteskap 1:1176.
    Alf Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 25/3 1900 i
      Kragerø. Døpt hjemme 8/5 1900 på Jøransberg, Kragerø (Kragerø
      kl.b. 7 s.274). Faddere: Skibsmester Christian Thorbjørnsen,
      Sømand Christopher Christophersen, Kone Gunhild Jonsen, Frk. Anna
      Sofie Christophersen. Dåpen bekreftet 8/7 1900 i Kragerø
      (Dåpsattest). Vaksinasjonsattest datert 15/9 1905 i Kragerø
      (Dåpsattest). Konfirmert 9/5 1915 i Kragerø. Ekteskap 1:1069.
      Disponent ved Songe Træsliperi 1944-1972. Død 11/8 1980 i Songe,
      Holt. Begravet 15/8 1980 i Holt kirke, Holt.
    Eva Christophersen. Familie referanse 1:1071. Født 14/9 1904 i
      Kragerø. Døpt 16/10 1904 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kl.b.
      7 s.318). Faddere: Enke Gunhild Jonsen, Frk. Hansine
      Thorbjørnsen, Skibsmester Christian Thorbjørnsen, Styrmand
      Christopher Christophersen, Gut Christian Christophersen.
      Oversøster ved barneklinikken, Haukeland Sykehus. Død kl 1230
      17/4 1995 i Kragerø Sykehus, Kragerø (Kragerø sykehus).


           --- Tabell 10 (generasjon 3) ---
                (Fra tabell 3)

  Inger Severine Johnsdtr Hove. Født 23/5 1823 i Hovet, Haslem, Skåtøy.
  Døpt 1823 (Sa.kb. 5/6). Død .... i ?. Gift 4/9 1844 i Kragerø med Mads
  Madsen (Kragerø kb. 5/189). (Født 18/1 1822 i Kragerø (Sa.kb. 5/6). Død
  .... i ?.) Mor 22:77.

                  Barn:

    Mads Madsen. Født 26/8 1845 i Sannidal (Kragerø kb. 9/1/15/1868).
      Døpt 25/12 1845 i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kb.
      6/4/64/1845). Død 27 år gl 3/3 1873 i Kragerø (Kragerø kb.
      10/2/18/1873 s.72). Begravet ../3 1873 i Kragerø (Kragerø kb.
      10/2/18/1873 s.72). Se tabell 11.
    Karen Andrea Madsen. Døpt 20/2 1848 i Sannidal (IGI). Død .... i ?.
      Familie referanse 22:1054.
    John Madsen. Døpt 28/4 1850 i Sannidal (IGI). Død .... i ?. Familie
      referanse 22:1054.
    Andreas Madsen. Døpt 23/5 1852 i Sannidal (IGI). Død .... i ?.
      Familie referanse 22:1054.
    Jacob Madsen. Døpt 18/11 1855 i Sannidal (IGI). Død .... i ?. Familie
      referanse 22:1054.
    Isak Madsen. Født 1858 i Sannidal (IGI). Døpt 28/3 1858 i Sannidal
      (IGI). Død .... i ?. Familie referanse 22:1054.
    Anne Mathilde Madsen. Døpt 7/10 1860 i Sannidal (IGI). Død .... i ?.
      Familie referanse 22:1054.


           --- Tabell 11 (generasjon 4) ---
               (Fra tabell 10)

  Mads Madsen. Født 26/8 1845 i Sannidal (Kragerø kb. 9/1/15/1868). Døpt
  25/12 1845 i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kb. 6/4/64/1845). Død 27
  år gl 3/3 1873 i Kragerø (Kragerø kb. 10/2/18/1873 s.72). Begravet ../3
  1873 i Kragerø (Kragerø kb. 10/2/18/1873 s.72). Styrmann. Gift 6/4 1868 i
  Kragerø kirke, Kragerø med Anne Helene Thorbjørnsen (Kragerø kb.
  9/1/15/1868). (Født 30/4 1844 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb.
  9/1/15/1868). Døpt 23/6 1844 i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kb.
  6/6/37/1844). Død .... i ?.) Far 51:100.

                  Barn:

    Mads Theodor Madsen. Født 10/5 1869 i Kragerø (Kragerø kb.
      7/4/80/1869). Døpt 18/7 1869 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø
      kb. 7/4/80/1869). Faddere: Arbeider Mads Madsen, arbeider Olaus
      Thorbjørnsen, arbeider Lauritz Thorbjørnsen, kone Sofie
      Samuelsen, pige Karen Madsen. Død .... i ?. Familie referanse
      42:1003.
    Ingebrigt Lauritz Thorbjørnsen Madsen. Født 27/8 1871 i Kragerø
      (Kragerø kb 7/4/4/1872 s.171). Døpt 21/1 1872 i Kragerø kirke,
      Kragerø (Kragerø kb. 7/4/4/1872 s. 171). Faddere: Arbeider Mads
      Madsen, Arbeider Thorbjørn Christensen, Arbeider Olaus
      Thorbjørnsen, Anne Sophie Samuelsen, Ingeborg Christine
      Thorbjørnsen. Død .... i ?. Familie referanse 42:1003.


           --- Tabell 12 (generasjon 2) ---
                (Fra tabell 2)

  Gunvald Gunsteinsen. Født ca 1783 i Sannidal (Folketelling 1801). 18 år
  ved folketelling. Gift med Anne Lene Jensdtr (Skåtøy og Sannidal 3). Mor
  44:153. Flyttet til USA med sin familie 1845 fra Sannidal (Skåtøy III).
  Død .... i USA.

                  Barn:

    Vilhelmine Gunvaldsdtr. Familie referanse 22:1050. Flyttet til USA
      med sine foreldre i 1845 fra Sannidal (Skåtøy III).
    Sara Gunvaldsdtr. Familie referanse 22:1050. Flyttet til USA med sine
      foreldre i 1845 fra Sannidal (Skåtøy III).  Det er 1 personer i generasjon 0
  Det er 1 personer i generasjon 1
  Det er 2 personer i generasjon 2
  Det er 4 personer i generasjon 3
  Det er 4 personer i generasjon 4
  Det er 0 personer i generasjon 5

  Totalt 12 personer

Created: 05. April 1996, 14:06:53 Last Updated: 05. April 1996, 14:06:53