Bjørn Edvin Holtes system for bygdebeskrivelser i et manuelt system.

Malen som du fikk fatt i kursdelen med tittel Hva trenger jeg av utstyr? kan du bruke til å fylle ut en familie. Det er beregnet at du bruker tabellnr som lenker, både til fars foreldre, mors foreldre og barnas ekteskap med deres barn.

Bjørn Edvin Holte har en genial, men enkel metode for å bruke slike ark i beskrivelsen av alle som har levet i en bygd.

Denne består i at du kopierer opp en stor mengde med slike tabeller.
Deretter tar du for deg den første kirkeboken for bygda du skal beskrive og går gjennom alle kilder med hensyn på ekteskap.
For hvert ekteskap du kommer over, fyller du ut et nytt ark med navn på begge ektefeller.
Når hele kirkeboken er gjennomgått, sorterer du alle arkene alfabetisk på fornavn og etternavn (patronymikon). Som en avsluttende fase på dette første trinnet nummererer du alle arkene fortløpende. Alle ekteskap som er registrert inngått i bygda har nå fått sitt unike nr. Husk å føre inn alle data med en gang, både dato og side/folie i kirkeboken, samt evt. vitner ol. Alt som står i kirkeboken skal føres inn.

I neste fase skal du gå gjennom de andre delene av kirkebøkene og forsøke å kople foreldre og barn.
For å gjøre dette bør du skaffe deg papirkopier av alle kirkebokens sider.
Når du har kopier, så lager du flere kopier av hver side slik at du kan trygt bruke noen til kladding.
Etter hvert som du kopler inn sikre lenker, markerer du dette på arket med hvilket nr. du har koplet. Hvis du er sikker på at barnet er barnet som dukker opp i et giftemål X, så fører du på dette med en gang, samt at du i begge papirer (foreldres ekteskap og barnets ekteskap) fører opp lenkene, dato for hendelsen som er årsak til at du er sikker, samt sidetall i kirkeboken og marker hvorvidt det er en fødsel, konfirmasjon eller dødsfall som er den sikre lenken mellom foreldre og barn.
Etterhvert vil du også sjekke dine ark med folketellinger og du bør også sette av plass til dette. Det samme gjelder skifter.

Når det gjelder fødsler, konfirmasjon og dødsfall samt andre hendelser som presten har ført inn. så bør du føre disse inn på kartotekkort i tillegg til arkene som nevnt ovenfor.
Det kan faktisk være lurt å føre alle disse data på egne kartotekkort før du gjør koplinger.
Opprett i såfall to kartoteksystemer. et for ukoplete data, og et for koplete data. Sorter alle kartotekkort alfabetisk på fornavn og etternavn. Har du råd bør du føre separate kort for hver type hendelser.
Alternativt kan du føre opp alle hendelser opp gjennom tidene for hvert navn, uavhengig om det gjelder samme person eller ei. Da vil du få en fortløpende oversikt over alle personer som har blitt nevnt i kirkebøkene. Før da på referanse på hver eneste hendelse du noterer i kartotekkortet (husk STORE kort!) og når du lenker påfører du vedkommendes sekvensnr som er nevnt ovenfor.
Et slikt kartoteksystem vil også lette senere registreringsarbeid på data.

Alternativet er å føre alle data rett inn i et egnet registreringssystem på data. Eksempler på slike programmer kan være BD87 fra Dovre data. Censys er et annet system mest beregnet på å registrere folketellinger.
Slike programmer er lite egnet til å registrere koplinger mellom personer. Til slikt arbeid må man bruke slektsforskningsprogrammer. (1) Sist oppdatert 08. December 1995