Tabell nr: 1

Tore Skjeggerud. Født ca 1570 i Skjeggerud, Lier. Død .... i ?. Lagrettesmann [Referanse Lierboken vol. III (?)]. Gift .... ? med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. Halvor Tordsen Skjeggerud (Fanden). Født ca 1600 i Skjeggerud, Lier (Ås III s.391). Død 1657 i Ramstad, Ski (Ås III s.391). (Se tabell nr 2).

Tabell nr: 2

Fra tabell nr: 1

Halvor Tordsen Skjeggerud (Fanden). Født ca 1600 i Skjeggerud, Lier (Ås III s.391). Overtok ca. 1622 i Egge, Lier. [Referanse Lier 2 s.137]. Flyttet 1629 fra Egge i Lier til Ramstad i Ski. Hadde med seg mye familie i flg. Ås III s. 388-393. Svarver (tredreier) [Referanse Lierboken Skjeggerud og Egge]. Man kan undres over hvorfor Ås-bøkene kaller Halvor for Halvor Fanden. Var det et slektsnavn som ikke Lierbøkene kjenner til, eller var det et kallenavn som han fikk pga. av alle søksmålene sine? Eller oppfattet Ski-folk ham som en fant? En helt annen årsak kan være at han kanskje har vært kongelig postbud/kurer (kalt fant i gamle dager.) Død 1657 i Ramstad, Ski (Ås III s.391). Gift .... ? med Jøran Halvorsdtr. Født .... i Åmot, Lier (Ås III s.389). Død .... i Ski. (Datter av Halvor Jonsen Åmot. Født .... i Åmot i Lier (Ås II s.73). Død .... i Åmot, Lier. [Sønn av Jon Åmot. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Marte Aslaksdtr Landfall. Født .... i Landfald, Åssiden (Lier 1 s.74). Død .... i Åmot, Lier. [Datter av Aslak Kristoffersen Landfald. Født .... i Landfald, Åssiden (Lier 1 s.74). Død .... i Landfald, Åssiden. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 1 Anders Halvorsen Fanden. Født ca 1624 i Skjeggerud, Egge Nedre, Lier (Ås II s. 311). Død 1710 i Holstad ¥, Ås (Ås II s. 311, 409). (Se tabell nr 3).
 2. 1 Samuel Halvorsen Fanden. Født .... i Skjeggerud, Egge N, Lier (Ås II s.311). Død 1675 i Vaterland, Kristiania (Ås II s.311). (Se tabell nr 4).
 3. 1 Ole Halvorsen Fanden. Født 1627 i Skjeggerud, Egge N, Lier (Ås II s.311). Død .... i Nes, Hole, Ringerike (Ås II s.311). (Se tabell nr 5).
 4. 1 Guttorm Halvorsen Fanden. Født 1629 i Egge N, Lier (Ås II s.311). Død .... i Bragernes (Ås II s.311). (Se tabell nr 6).

Tabell nr: 3

Fra tabell nr: 2

Anders Halvorsen Fanden. Født ca 1624 i Skjeggerud, Egge Nedre, Lier (Ås II s. 311). Flyttet fra Skjeggerud, Nedre Egge i Lier til Ramstad i Ski 1629. Anders hadde et kraftig temperament. Da Holstad i 1690-årene ble assignert oberst Følchersahm, ble Anders rasede og uttalte at 'Obersten måtte bare ikke prøve å trenge seg inn i hans hus! Jeg skal skyte ham! skrek Anders, 'det skal bli et hull i hodet på ham så du kan kjøre en rabbel gjennom'. 'Jeg er en gammel mann, og dø skal jeg så allikevel - det gjør meg ingenting om mitt hode skal springe for et sverd!'.
Var i 1708 innblandet i en strid mellom datteren Viborg og sønnen Åsmund som gjaldt hvem som skulle overta Holstad etter faren. Anders var da mange og åtti år. Han ble beskyldt for å gå i barndommen og gi Viborg dårlige råd, men da tente Anders på alle pluggene og forlangte skussmål av tingallmuen, hvilket han fikk: 'Anders Holstad har alltid vært en ærlig, god og trofast mann, der både i ord og gjerninger har et godt rykte .... foregår dem både innen og utenfor kirken med gode øvelser og andakt, så han kunne regnes for dem å være et lys...' (Ås II s.312) Død 1710 i Holstad ¥, Ås (Ås II s. 311, 409). Gift .... ? med Gunhild Vebjørnsdtr Grønlund. Født .... i Grønlund, Vestby. Død .... i ?. (Datter av Vebjørn Grønlund. Født før 1611 i Grønlund, Vestby (Vestby 1 s.982). Død ca. 1648 i Grønlund, Vestby. og Dorthe N. Født .... i ?. Død 1650 i Grønlund, Vestby (Vestby 1 s.982). )
Barn:
 1. 2 Halvor Andersen Fane-Vevelstad. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 1725 i Grøstad, Ski (Ås III s.392). (Se tabell nr 7).
 2. 2 Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). (Se tabell nr 8).
 3. 2 Abigal Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. (Se tabell nr 9).
 4. 2 Viborg Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død 1717 i Kvestad, Ås (Ås I s.426). (Se tabell nr 10).
 5. 2 Anne Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. (Se tabell nr 11).
 6. 2 Maren Andersdtr Fanden. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. (Se tabell nr 12).
 7. 2 Gunhild Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. (Se tabell nr 13).
 8. 2 Agar Andersdtr Fane. Født ca. 1672 i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 86 år gml. 1758 i Nordby, Ås. (Se tabell nr 14).

Tabell nr: 4

Fra tabell nr: 2

Samuel Halvorsen Fanden. Skalmeieblåser og miniatyrplastikerFødt .... i Skjeggerud, Egge N, Lier (Ås II s.311). Flyttet på Ramstad, Ski. Flyttet på Halstad S, Ski. Levde ca. 1660 i Halstad S, Ski (Ås II s.311). Flyttet ca. 1667 på Vaterland, Kristiania. I flg. Ås II s.310 har Samuel Halvorsen skåret et par praktfulle pokaler som skal finnes fortsatt i Rosenborg slott i København. Både navnet 'Samuel Halvor' og hans ankermerke skal finnes på disse. Ankermerket brukte han også i sitt segl. Død 1675 i Vaterland, Kristiania (Ås II s.311). Gift .... ? med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 2 Jørgen Samuelsen Fanden. Født .... i Vaterland, Kristiania (Ås II s.311). Fru Baaroyer hadde i sin tid bortforpaktet musikkspillet i Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum og Nes sogn på øvre Romerike til Jørgen Samuelsen Faen som han der ble kalt. Johan Garder skriver om Jørgen Samuelsen i 'Nasjonalt musikkliv gjennom skiftende tider', Oslo 1933, s.99-105, 124, 132. Militærmusiker i Akershusiske regiment. Død 1730 i Ullensaker (Ås II s.311, Johan Garder).
 2. 2 Halvor Samuelsen Fanden. Født .... i Vaterland, Kristiania (Ås II s.311). Død før 1709 i ? (Ås II s.311). (Se tabell nr 15).
 3. 2 Samuel Samuelsen Fanden. Født .... i Vaterland, Kristiania (Ås II s.311). Vinhandler Var også skalmeieblåser. Militærmusiker i Akershusiske regiment. Død ugift 1719 i Christiania.

Tabell nr: 5

Fra tabell nr: 2

Ole Halvorsen Fanden. Født 1627 i Skjeggerud, Egge N, Lier (Ås II s.311). Flyttet 1629 på Ramstad, Ski. Flyttet på Nes, Hole, Ringerike (Ås II s.311). Død .... i Nes, Hole, Ringerike (Ås II s.311). Gift med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 6

Fra tabell nr: 2

Guttorm Halvorsen Fanden. Født 1629 i Egge N, Lier (Ås II s.311). i Ramstad, Ski (Ås II s.311). Død .... i Bragernes (Ås II s.311). Gift .... ? med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 7

Fra tabell nr: 3

Halvor Andersen Fane-Vevelstad. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Levde i Vevelstad, Ski (Ås II s.311). Død 1725 i Grøstad, Ski (Ås III s.392). Gift med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 3 Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). (Se tabell nr 16).

Tabell nr: 8

Fra tabell nr: 3

Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). [Referanse Ås I s.409-411]. I flg. Ås III s.486 var Åsmund utsending til København i 1724 ved en klage til kong Fredrik. Wilhelm de Tonsberg stemplet da Åsmund som 'denne bekandte bonde' som et 'uroelig og malicieux Menniske. Åsmund var ingen forkuet bonde, men heller 'et lys og en leder for all annen almue' som man sa om faren. 'Det stod høy respekt av ham, ikke bare for hans kunstneriske evner, men for hans store dyktighet som jordbruker og rydningsmann, som byggmester, som jeger.' Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). Gift .... Ås (Åsboken II s. 409) med Kristense Halvorsdtr. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.409). (Datter av Halvor Bøler. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 3 Samuel Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 17).
 2. 3 Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). (Se tabell nr 18).
 3. 3 Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). (Se tabell nr 19).
 4. 3 Gunhild Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1719 i Bølstad S, Ås (Ås I s.141). (Se tabell nr 20).

Tabell nr: 9

Fra tabell nr: 3

Abigal Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. Gift .... ? med Stenzel N. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 3 Katrine Stenzelsdtr. Født .... i ?. Død 1764 i Lefsrud, Ås (Ås II s.413). (Se tabell nr 21).

Tabell nr: 10

Fra tabell nr: 3

Viborg Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Levde 1706 i Holstad, Ås. Død 1717 i Kvestad, Ås (Ås I s.426). Gift .... Ås med Søren Persen Holstad Fløysbonn. Født .... i Holstad, Ås. Død ca. 1710 i Holstad, Ås (Ås I s.426).
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 3 Anders Sørensen. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... på sjøen (Ås IIs.312).
 2. 3 Fredrik Sørensen. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i ?.
 3. 3 Berte Sørensdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i ?. (Se tabell nr 22).
 4. 3 Susanna Sørensdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i ?.
 5. 3 Gunhild Sørensdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i Sundby, Vestby. (Se tabell nr 23).
 6. 3 Per Sørensen. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i ?.
Gift .... ? med Kristoffer Syversen Kvestad. Født .... i ?. Død 1726 i Kvestad, Ås (Ås I s.426).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 3 Anne Kristoffersdtr. Født .... i Kvestad, Ås (Ås I s.426). Død 1791 i Drøbak (Ås II s.17). (Se tabell nr 24).

Tabell nr: 11

Fra tabell nr: 3

Anne Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. Gift med Hans Svensen Frogner. Født .... i Frogner, Kråkstad (Ås). Død .... i Kråkstad. Gift med Kristoffer Nilsen Frogner. Født .... i Frogner, Kråkstad (Ås). Død .... i Kråkstad (Ås s.).

Tabell nr: 12

Fra tabell nr: 3

Maren Andersdtr Fanden. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. Gift med Håkon Nilsen Haga. Født .... i Haga, Ås (Ås II s.369). Død .... i ? (Ås s.).
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 3 Helga Håkonsdtr Haga. Født .... i Haga, Ås (Ås II s.369). Død 1746 i Skoftestad V, Ås (Ås I s.114, 599). (Se tabell nr 25).
Gift med Halvor Kristensen Bjerke. Født .... i Bjerke, Frogn (Ås II s.222). Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 3 Hans Halvorsen Sundby V. Født ca 1700 i Bjerke, Frogn (Ås II s.222). Død 1772 i Bakkene, Sundby V, Ås (Ås II s.223). (Se tabell nr 26).
Gift med Søren Jakobsen Bjerke. Født .... i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). Død .... i Bjerke, Frogn (Ås II s.222). (Sønn av Jacob Nilsen Smedbøl. Født .... i ?. Død 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). og Anne Engebretsdtr. Født .... i ?. Død sommeren 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). )

Tabell nr: 13

Fra tabell nr: 3

Gunhild Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. Gift med Syver Ramstad. Født .... i Ramstad, Ski (Ås II s.311). Død .... i Ramstad, Ski (Ås II s.311).

Tabell nr: 14

Fra tabell nr: 3

Agar Andersdtr Fane. Født ca. 1672 i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 86 år gml. 1758 i Nordby, Ås. Gift med Kjell Olsen Hauger. Født .... i Nordby, Ås (Ås II s.390). Død 1739-1750 i Hauger, Ås (Ås II s.390). (Sønn av Ole (Nordby ?). Født .... i Ås. Død .... i Ås. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 3 Ole Kjellsen Burum. Født 1698 i Hauger, Ås (Ås I s.284). Død 1755 i Linnestad, Vestby (Ås II s.391). (Se tabell nr 27).
 2. 3 Anders Kjellsen Sigtun. Født .... i Hauger, Ås (Ås II s.390). Levde i Sigtun, Kråkstad (Ås II s.391). Død .... i ?.
 3. 3 Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). (Se tabell nr 28).
 4. 3 Gunhild Kjellsdtr. Født .... i Hauger, Ås (Ås II s.390). Død .... i ?. (Se tabell nr 29).

Tabell nr: 15

Fra tabell nr: 4

Halvor Samuelsen Fanden. Født .... i Vaterland, Kristiania (Ås II s.311). Levde 1690 i Christiania (Ås s.). Militærmusiker i Akershusiske regiment. Død før 1709 i ? (Ås II s.311). Gift med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 3 N Halvorsen Fane. Født 1667-1719 i Vaterland, Christiania. Død .... i ?.
 2. 3 N Halvorsen Fane. Født 1667-1719 i Vaterland, Christiania. Død .... i ?.

Tabell nr: 16

Fra tabell nr: 7

Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). Gift Ski (Ås I s.320) med Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. (Datter av Botolf Syversen Foss. Født .... i Foss, Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. [Sønn av Syver Foss. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 4 Samuel Hansen Holstad. Født 1716 i Kapellsander, Ski (Ås II s.319). Død 1763 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Begravet 1763 i Ås ?? (Ås II s.319). (Se tabell nr 30).
 2. 4 Malene Hansdtr Fane. Født .... i Kapellsander, Ski (Ås II s.413). Død 1806 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Se tabell nr 31).
 3. 4 Gunhild Hansdtr Fane. Født 1726 i Kapellsander, Ski (GL). Død 1785 i Herum, Ås (GL, Ås I s.224). (Se tabell nr 32).

Tabell nr: 17

Fra tabell nr: 8

Samuel Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Levde 17. sep 1751 i Ås. Fikk 17. sep 1751 kong Fredrik V's nådige tilgivelse for å ha levd i bigami. Død .... i ? (Ås s.). Gift med Helga Alfsdtr Bjerke. Født .... i Bjerke, Frogn (Ås II s.411). Død ca 1750 i Smedbøl, Ås (Ås II s.412). Gift 17. sep 1723 Tanum, Sverige (Ås II s.412) med Katrine Stenzelsdtr. Født .... i ?. Død 1764 i Lefsrud, Ås (Ås II s.413). (Datter av Stenzel N. Født .... i ?. Død .... i ?. og Abigal Andersdtr Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død .... i ?. [Datter av Anders Halvorsen Fanden. Født ca 1624 i Skjeggerud, Egge Nedre, Lier (Ås II s. 311). Død 1710 i Holstad ¥, Ås (Ås II s. 311, 409). og Gunhild Vebjørnsdtr Grønlund. Født .... i Grønlund, Vestby. Død .... i ?. ] )
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 4 Samuel Samuelsen Lefsrud. Født 1730 i Tanum, Sverige (Ås II s.412). Begravet 1807 i Ås (ÅS II s.317). Død 1807 i Lefsrud, Ås (Ås II s.317). (Se tabell nr 33).

Tabell nr: 18

Fra tabell nr: 8

Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). Gift Ås (Åsboken II s.412) med Anne Villumsdtr. Født .... i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Datter av Villum Eriksen Nøstvedt. Født .... i Skog, Skiptvet (Ås II s.74). Død 1738 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). [Sønn av Erik Torkildsen Skog. Født .... i Skiptvedt. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Kari Olsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. [Datter av Ole N. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 4 Gunhild Halvorsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 34).
 2. 4 Villum Halvorsen Askjum. Født 1727 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1793 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Se tabell nr 35).
 3. 4 Halvor Halvorsen Fane. Født 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.412, 413). Død 1767 i Ringstad, Hobøl (Ås II s.413). (Se tabell nr 36).
 4. 4 Anders Halvorsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ? (Ås s.). Kom til Son.
 5. 4 Mikkel Halvorsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ? (Ås s.).
 6. 4 Åsmund Halvorsen Nesset. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ?. (Se tabell nr 37).

Tabell nr: 19

Fra tabell nr: 8

Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). Gift .... Ås med Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). (Sønn av Jacob Nilsen Smedbøl. Født .... i ?. Død 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). og Anne Engebretsdtr. Født .... i ?. Død sommeren 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). )
Barn:
 1. 4 Åsmund Baltsersen Rustad ¥. Født 1709 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313, 453). Død 1747 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). (Se tabell nr 38).
 2. 4 Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). (Se tabell nr 39).
 3. 4 Engebret Baltsersen Bjørnebek. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313, 468). Død .... i ? (Ås s.).
 4. 4 Halvor Baltsersen Aschehoug. Født ca 1727 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.93). Død 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). (Se tabell nr 40).
 5. 4 Baltser Baltsersen Burum. Født 1732 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.284 II s.313). Død 1789 i Burum, Ås (Ås I s.285). (Se tabell nr 41).
 6. 4 Kristense Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 42).
 7. 4 Siri Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 43).
 8. 4 Abigal Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ?. (Se tabell nr 44).
 9. 4 Maren Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 45).

Tabell nr: 20

Fra tabell nr: 8

Gunhild Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1719 i Bølstad S, Ås (Ås I s.141). Gift .... ? med Torger Olsen Bølstad Søndre. Født ca 1678 i Bølstad S, Ås (Ås I s.141). Død 1738 i Bølstad S, Ås (Ås I s.141).
Barn:
 1. 4 Anne Torgersdtr. Født 1715 i Bølstad S, Ås (Ås). Død 1773 i Rennimellom, Ris, Ås (Ås II s.168). (Se tabell nr 46).
 2. 4 Samuel Torgersen Vollebekk. Født ca 1716 i Bølstad S, Ås (Ås II s.208). Død 1788 i Rennimellom, Ris, Ås (Ås II s.208). (Se tabell nr 47).

Tabell nr: 21

Fra tabell nr: 9

Katrine Stenzelsdtr. Født .... i ?. Død 1764 i Lefsrud, Ås (Ås II s.413). Gift 17. sep 1723 Tanum, Sverige (Ås II s.412) med Samuel Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død .... i ? (Ås s.). (Sønn av Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). [Sønn av Anders Halvorsen Fanden. Født ca 1624 i Skjeggerud, Egge Nedre, Lier (Ås II s. 311). Død 1710 i Holstad ¥, Ås (Ås II s. 311, 409). og Gunhild Vebjørnsdtr Grønlund. Født .... i Grønlund, Vestby. Død .... i ?. ] og Kristense Halvorsdtr. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.409). [Datter av Halvor Bøler. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 4 Samuel Samuelsen Lefsrud. Født 1730 i Tanum, Sverige (Ås II s.412). Begravet 1807 i Ås (ÅS II s.317). Død 1807 i Lefsrud, Ås (Ås II s.317). Repetisjon! Se tabell nr 17 1 personside

Tabell nr: 22

Fra tabell nr: 10

Berte Sørensdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i ?. Gift med Henrik Løken. Født .... i Løken, Kråkstad (Ås II s.312). Død .... i ?.

Tabell nr: 23

Fra tabell nr: 10

Gunhild Sørensdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.312). Død .... i Sundby, Vestby. Gift med Hans Wilhelm Lorentsen Bonde. Født .... i ?. Død .... i Sundby, Vestby.

Tabell nr: 24

Fra tabell nr: 10

Anne Kristoffersdtr. Født .... i Kvestad, Ås (Ås I s.426). Død 1791 i Drøbak (Ås II s.17). Gift med Hans Mikkelsen Fåle. Født .... i Svestad, Nesodden (Ås II s.17). Død 1740-1741 i Fåle, Ås (Ås II s.17). Gift med Nils Eriksen Fåle. Født 1719 i Syverud, Ås (Ås II s.17). Død 1782 i Greverud, Oppegård (Ås II s.17).

Tabell nr: 25

Fra tabell nr: 12

Helga Håkonsdtr Haga. Født .... i Haga, Ås (Ås II s.369). Levde i Dylterud, Ås (Ås II s.369). Død 1746 i Skoftestad V, Ås (Ås I s.114, 599). Gift Ås (Ås II s.369, I s.114, 599) med Jørgen Hansen Dylterud. Født .... i ?. Død 1758 i Trosterud, Ås (Ås I s.493). (Sønn av Hans N. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 4 Anders Jørgensen. Født ca 1720 i Ås (Ås s.). Død 26 år gl 1746 i Ås (Ås).
 2. 4 Samuel Jørgensen Skoftestad V. Født .... i Dylterud, Ås (Ås I s.114). Død 1781 i Bekk, Ås (Ås II s.104). (Se tabell nr 48).
 3. 4 Gjertrud Jørgensdtr. Født .... i ? (Ås s.). Død .... i ?. (Se tabell nr 49).
 4. 4 Hans Jørgensen. Født ca 1728 i Ås (Ås s.). Død 18 år gl 1746 i Ås (Ås s.).
 5. 4 Viborg Jørgensdtr. Født ca 1730 i Ås (Ås s.). Død 16 år gl. 1746 i Ås (Ås).

Tabell nr: 26

Fra tabell nr: 12

Hans Halvorsen Sundby V. Født ca 1700 i Bjerke, Frogn (Ås II s.222). Død 1772 i Bakkene, Sundby V, Ås (Ås II s.223). Gift etter 1722 1722 Ås (Ås II s.222) med Maren Trondsdtr. Født etter 1675 i Sundby V, Ås (Ås II s.221). Død 1725 i Sundby V, Ås (Ås II s.222). Gift .... Ås (Ås II s.222) med Barbra Arnesdtr. Født .... i ?. Død 1782 i Bakkene, Sundby V, Ås (Ås II s.223).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 4 Bertel Hansen Bjerkeskaug (Sneis). Født .... i ?. Død .... i ?. (Se tabell nr 50).
 2. 4 Halvor Hansen. Født .... i ?. Død .... i ?. (Se tabell nr 51).

Tabell nr: 27

Fra tabell nr: 14

Ole Kjellsen Burum. Født 1698 i Hauger, Ås (Ås I s.284). Levde i Burum, Ås (Ås I s.284). Død 1755 i Linnestad, Vestby (Ås II s.391). Gift før 1725 Ås (GL, Ås I s.284) med Anne Paulsdtr Herum. Født .... i Herum, Ås. Død 1737 i Burum, Ås (GL, Ås I s.284). (Datter av Paul Jansen Støkken. Født .... i ?. Død 1744 i Herum, Ås (Ås I s.223). [Sønn av Jan Gabrielsen Støkken. Født .... i ?. Død 1680 i Støkken, Ås (GL). og N Paulsdtr Torderud. Født .... i Torderud, Ås. Død .... i ?. ] og Mari Andersdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 4 Mari Olsdtr Burum. Født 1735 i Burum, Ås (Ås I s.284). Død .... i Børsumrud, Ås (Ås I s.253). (Se tabell nr 52).

Tabell nr: 28

Fra tabell nr: 14

Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). Gift Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413) med Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). (Sønn av Jens Svendsen. Født .... i ?. Død 1726 i Gryteland, Kråkstad (GL). og Synni Hansdtr. Født 1666 i ? (GL). Død 1741 i ? (GL). )
Barn:
 1. 4 Gunhild Svensdtr Gryteland. Født 1734 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.535). Død 1793 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). (Se tabell nr 53).
 2. 4 Kjeld Svendsen Gryteland. Født 1738 i Gryteland, Kråkstad (Ås). Død 1793 i Gryteland, Kråkstad (Ingar Finstad). (Se tabell nr 54).
 3. 4 Ragnhild Svensdtr Gryteland. Født 1741 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.458). Død 1812 i Bekk, Ås (Ås II s.458). (Se tabell nr 55).
 4. 4 Synni Svensdtr Gryteland. Født 1752 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Døpt i Kråkstad. Død 1824 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Se tabell nr 56).

Tabell nr: 29

Fra tabell nr: 14

Gunhild Kjellsdtr. Født .... i Hauger, Ås (Ås II s.390). Død .... i ?. Gift .... ? (Ås II s.390) med Sven Svensen Sørum. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 30

Fra tabell nr: 16

Samuel Hansen Holstad. Født 1716 i Kapellsander, Ski (Ås II s.319). Død 1763 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Begravet 1763 i Ås ?? (Ås II s.319). Gift 1742 Ås med Abigal Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ?. (Datter av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). [Sønn av Jacob Nilsen Smedbøl. Født .... i ?. Død 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). og Anne Engebretsdtr. Født .... i ?. Død sommeren 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). ] og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). [Datter av Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). og Kristense Halvorsdtr. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.409). ] )
Barn:
 1. 5 Gunhild Samuelsdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1790 i Rød, Jeløy (Ås I s.170). (Se tabell nr 57).
 2. 5 Abigal Samuelsdtr. Født ca 1746 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1748 i Holstad, Ås (Ås II s.319).
 3. 5 Abigal Samuelsdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død .... i ?. (Se tabell nr 58).
 4. 5 Malene Samuelsdtr. Født 1749 i Holstad, Ås (Ås II s.47, 319). Død 1784 i Nesset, Breivoll, Ås (Ås II s.47). (Se tabell nr 59).
 5. 5 Baltser Samuelsen. Født 1755 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1755 i Holstad, Ås (Ås II s.319).
 6. 5 Ane Samuelsdtr. Født 1756 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død som barn .....
 7. 5 Anne Maria Samuelsdtr. Født 1759 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1765 i Holstad, Ås (Ås II s.319).
 8. 5 Samuel Samuelsen. Født 1763 i Holstad, Ås (Ås II, s.319). Død .... i ?. Kom til Langhus.

Tabell nr: 31

Fra tabell nr: 16

Malene Hansdtr Fane. Født .... i Kapellsander, Ski (Ås II s.413). Død 1806 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Gift Ås (Ås II s.413) med Villum Halvorsen Askjum. Født 1727 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1793 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Sønn av Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). [Sønn av Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). og Kristense Halvorsdtr. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.409). ] og Anne Villumsdtr. Født .... i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). [Datter av Villum Eriksen Nøstvedt. Født .... i Skog, Skiptvet (Ås II s.74). Død 1738 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). og Kari Olsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 5 Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Se tabell nr 60).
 2. 5 Abigal Villumsdtr Askjum. Født 1754 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). (Se tabell nr 61).
 3. 5 Malene Villumsdtr Askjum. Født 1758 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1773 i Askjum, Ås (Ås II s.413).

Tabell nr: 32

Fra tabell nr: 16

Gunhild Hansdtr Fane. Født 1726 i Kapellsander, Ski (GL). Død 1785 i Herum, Ås (GL, Ås I s.224). Gift med Jan Paulsen Herum. Født .... i Herum, Ås. Død 1759 i Ås (GL). (Sønn av Paul Jansen Støkken. Født .... i ?. Død 1744 i Herum, Ås (Ås I s.223). [Sønn av Jan Gabrielsen Støkken. Født .... i ?. Død 1680 i Støkken, Ås (GL). og N Paulsdtr Torderud. Født .... i Torderud, Ås. Død .... i ?. ] og Mari Andersdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Anne Marie Jansdtr Herum. Født ca. 1744 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. (Se tabell nr 62).
 2. 5 Hans Jansen Herum. Født 1747 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. Kom til Rød i Ås. Var også en tid på Bjørnestua under Kvestad.
 3. 5 Halvor Jansen Herum. Født 1749 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død 1753 i Herum, Ås (Ås I s.223).
 4. 5 Malene Jansdtr Herum. Født 1751 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. (Se tabell nr 63).
 5. 5 Halvor Jansen Herum. Født 1755 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?.
 6. 5 Sibylla Jansdtr Herum. Født 1757 i Herum, Ås (GL, Ås I s.223). Død 1791 i Ås (GL). (Se tabell nr 64).
 7. 5 Gunhild Jansdtr Herum. Født 1759 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. (Se tabell nr 65).
Gift 1760 Ås (Ås I s.224) med Hans Jørgensen Treider ¥. Født 1727 i Korsegården, Treider ¥, Ås (Ås I s.224). Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 5 Jørgen Hansen Herum. Født 1761 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død som barn .... i Herum, Ås (Ås I s.224).
 2. 5 Jørgen Hansen Herum-Hogstvedt ¥. Født 1763 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død 1834 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). (Se tabell nr 66).
 3. 5 Abigal Hansdtr Herum. Født 1763 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død 1765 i Herum, Ås (Ås I s.224).
 4. 5 Abigal Hansdtr Herum. Født 1767 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død .... i ?. (Se tabell nr 67).
 5. 5 Anne Hansdtr Herum. Født 1769 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død 1772 i Herum, Ås (Ås I s.224).

Tabell nr: 33

Fra tabell nr: 17

Samuel Samuelsen Lefsrud. Født 1730 i Tanum, Sverige (Ås II s.412). Begravet 1807 i Ås (ÅS II s.317). Samuel bodde i Grimstua fra før 1773. Han flyttet rundt 1800 til Lefsrud hvor han døde i 1807. Død 1807 i Lefsrud, Ås (Ås II s.317). Gift 1766 Ås (ÅS II s.317) med Kari Jørgensdtr Grimstua. Født .... i Grimstua, Ås. Død 1771 i Grimstua, Ås.
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Katrine Samuelsdtr. Født 1767 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ? (Ås s.).
 2. 5 Anne Samuelsdtr. Født 1768 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ? (Ås s.).
 3. 5 Abigal Samuelsdtr. Født 1769 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ? (Ås s.).
Gift 1771 Ås (Ås II s.317) med Kirsti Håvelsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 5 Kirsti Samuelsdtr. Født 1773 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ? (Ås s.).
 2. 5 Inger Samuelsdtr. Født 1775 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ? (Ås s.).

Tabell nr: 34

Fra tabell nr: 18

Gunhild Halvorsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ? (Ås s.). Gift med Halvor Johannessen Bekk. Født .... i ? (Ås s.). Død 1750 (Ås II s.103).
Barn:
 1. 5 Abigal Halvorsdtr Bekk. Født 1748 i Bekk, Ås (Ås II s.103). Død 1778 i Dal, Frogn (Ås I s.515). (Se tabell nr 68).

Tabell nr: 35

Fra tabell nr: 18

Villum Halvorsen Askjum. Født 1727 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1793 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Gift Ås (Ås II s.413) med Malene Hansdtr Fane. Født .... i Kapellsander, Ski (Ås II s.413). Død 1806 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Datter av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). [Sønn av Halvor Andersen Fane-Vevelstad. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 1725 i Grøstad, Ski (Ås III s.392). og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. [Datter av Botolf Syversen Foss. Født .... i Foss, Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 5 Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Repetisjon! Se tabell nr 31 1 personside

 2. 5 Abigal Villumsdtr Askjum. Født 1754 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). Repetisjon! Se tabell nr 31 2 personside

 3. 5 Malene Villumsdtr Askjum. Født 1758 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1773 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Repetisjon! Se tabell nr 31 3 personside

Tabell nr: 36

Fra tabell nr: 18

Halvor Halvorsen Fane. Født 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.412, 413). Død 1767 i Ringstad, Hobøl (Ås II s.413). Gift 1759 Ås (Ås II s.413) med Anne Maria Jørgensdtr Korsegård. Født .... i ?. Død 1770 (Åsboken).
Barn:
 1. 5 Halvor Halvorsen Askjum. Født 1760 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1800 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). (Se tabell nr 69).
 2. 5 Abigal Halvorsdtr Askjum. Født 1761 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1830 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). (Se tabell nr 70).
 3. 5 Anne (Johanne) Halvorsdtr Askjum. Født 1763 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.).

Tabell nr: 37

Fra tabell nr: 18

Åsmund Halvorsen Nesset. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ?. Var på Nesset under Breivoll fra 1766 til 1770. Kjøpte ca. 1772 Kontra og ¥stre Sander i Ski. Drev gjestgiveri på Kontra. Gift 1767 Ås (Ås II s.47) med Malene Samuelsdtr. Født 1749 i Holstad, Ås (Ås II s.47, 319). Død 1784 i Nesset, Breivoll, Ås (Ås II s.47). (Datter av Samuel Hansen Holstad. Født 1716 i Kapellsander, Ski (Ås II s.319). Død 1763 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Begravet 1763 i Ås ?? (Ås II s.319). [Sønn av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. ] og Abigal Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ?. [Datter av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Samuel Åsmundsen Breivoll. Født 1768 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død 1768 i Breivoll, Ås (Ås II s.47).
 2. 5 Abigal Åsmundsdtr Breivoll. Født 1770 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død 1770 i Breivoll, Ås (Ås II s.47).
 3. 5 Anna Maria Åsmundsdtr Breivoll. Født 1772 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død .... i ?. (Se tabell nr 71).
 4. 5 Halvor Åsmundsen Breivoll. Født 1775 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død .... i ?. Kom til Sander.
Gift 1784 Ås (Ås II s.47) med Sissel Persdtr. Mellegård. Født .... i Mellegård, Kråkstad (Ås II s.47). Død .... i ? (Ås s.).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 5 Malene Åsmundsdtr Breivoll. Født 1789 i Breivoll, Ås (Ås II .47). Død .... i ?.

Tabell nr: 38

Fra tabell nr: 19

Åsmund Baltsersen Rustad ¥. Født 1709 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313, 453). Død 1747 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Kjøpte Rustad ¥. i 1738. Var meget musikalsk og fikk bevilling på bygdemusikken i Follo i 1734 sammen med Anders Trygsen Gislerud. I årene 1737 til 1739 eide Åsmund Mellegård i Kråkstad. Solgte Rustad til sin bror Engebret i 1745. Gift .... ? (Ås II s.453) med Maren Klemetsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 5 Baltser Åsmundsen Sundby S. Født .... i Rustad ¥, Ås (Ås II s.453). Død .... i Sundby S, Vestby (Ås II s.453). Uforsket i Sundby S, Vestby. Kom til Sundby S i Vestby.
 2. 5 Hans Åsmundsen Lofsrud. Født .... i Rustad ¥, Ås (Ås II s.453). Død .... i ?. (Se tabell nr 72).
 3. 5 Abigal Åsmundsdtr. Født .... i Rustad ¥, Ås (Ås II s.453). Død .... i ?. (Se tabell nr 73).
 4. 5 Siri Åsmundsdtr. Født .... i Rustad ¥, Ås (Ås II s.453). Død .... i ?.

Tabell nr: 39

Fra tabell nr: 19

Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Gift før 1742 Ås (Ås II s.458) med Johanne Torkildsdtr Askehaug. Født 1718 i Askehaug, Ås (Ås II s.458). Død 1759 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.458). (Datter av Torkild Eriksen Askehaug. Født ca 1689 i Skog, Skiptvet (Ås II s.92). Død .... i ?. [Sønn av Erik Torkildsen Skog. Født .... i Skiptvedt. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Ingeborg Aslaksdtr. Født ca 1691 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død ca 1761 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). [Datter av Aslak Persen Nøstvet. Født ca 1670 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død .... i ?. og Kari Olsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Baltser Andersen Rustad N. Født ca. 1742 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?.
 2. 5 Villum Andersen Rustad N. Født ca. 1745 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Se tabell nr 74).
 3. 5 Torkild Andersen Rustad N. Født 1747 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Kom til Gryteland St, Kråkstad. Uforsket i Gryteland Store, Kråkstad.
 4. 5 Andreas Andersen Gryteland. Født 1751 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Se tabell nr 75).
 5. 5 Karen Andersdtr Rustad N. Født .... i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i Sundby, Vestby. (Se tabell nr 76).
 6. 5 Engebret Andersen Rustad N. Født 1753 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død 1753 i Rustad N, Ås (Ås II s.458).
 7. 5 Abigal Andersdtr Rustad N. Født 1754 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?.
 8. 5 Engebret Andersen Rustad N. Født 1757 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død 1758 i Rustad N, Ås (Ås II s.458).
Gift 1759 Ås (Ås II s.458) med Ragnhild Svensdtr Gryteland. Født 1741 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.458). Død 1812 i Bekk, Ås (Ås II s.458). (Datter av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). [Sønn av Jens Svendsen. Født .... i ?. Død 1726 i Gryteland, Kråkstad (GL). og Synni Hansdtr. Født 1666 i ? (GL). Død 1741 i ? (GL). ] og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). [Datter av Kjell Olsen Hauger. Født .... i Nordby, Ås (Ås II s.390). Død 1739-1750 i Hauger, Ås (Ås II s.390). og Agar Andersdtr Fane. Født ca. 1672 i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 86 år gml. 1758 i Nordby, Ås. ] )
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 5 Johan Vilhelm Andersen Rustad N - Gulli N. Født 1760 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Se tabell nr 77).
 2. 5 Johanne Andersdtr Rustad N. Født 1762 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Se tabell nr 78).
 3. 5 Ingeborg Andersdtr Rustad N. Født 1763 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Se tabell nr 79).
 4. 5 Inger Andersdtr Rustad N. Født 1766 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Se tabell nr 80).
 5. 5 Baltser Andersen Rustad N. Født 1768 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?.
 6. 5 Agar Andersdtr Rustad N. Født 1773 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død 1819 i Bekk, Ås (Ås II s.105). (Se tabell nr 81).
 7. 5 Abigal Andersdtr Rustad N. Født 1777 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død som barn .... i Rustad N, Ås (Ås II s.458).

Tabell nr: 40

Fra tabell nr: 19

Halvor Baltsersen Aschehoug. Født ca 1727 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.93). Død 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Gift ant. 1750 Ås (Ås II s.93) med Gulbjørg Torkildsdtr Askehaug. Født .... i Askehaug, Ås. Død 1775 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). (Datter av Torkild Eriksen Askehaug. Født ca 1689 i Skog, Skiptvet (Ås II s.92). Død .... i ?. [Sønn av Erik Torkildsen Skog. Født .... i Skiptvedt. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Ingeborg Aslaksdtr. Født ca 1691 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død ca 1761 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). [Datter av Aslak Persen Nøstvet. Født ca 1670 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død .... i ?. og Kari Olsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Aslak Halvorsen Askehaug. Født 1751 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 82).
 2. 5 Baltser Halvorsen Askehaug-Nesset. Født 1753 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død ugift 1790 i Nesset, Ås (Ås II s.47).
 3. 5 Torkild Halvorsen Askehaug. Født 1756 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død .... i ? (Ås s.). Ble prest.
 4. 5 Halvor Halvorsen Askehaug. Født 1759 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død 1786 i Nesset, Ås (Ås II s.47). (Se tabell nr 83).
 5. 5 Søren Rode Halvorsen Askehaug. Født 1762 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 84).
 6. 5 Abigal Halvorsdtr Askehaug. Født 1764 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død 1799 i Holstad, Ås (Ås I s.483). (Se tabell nr 85).
Gift etter 1775 Ås (Ås II s.93, 94) med Kirstine Maria Syvertsen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 41

Fra tabell nr: 19

Baltser Baltsersen Burum. Født 1732 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.284 II s.313). Død 1789 i Burum, Ås (Ås I s.285). Gift 1732 Ås (Ås I s.284) med Ingeborg Åsmundsdtr Dyster. Født ca 1732 i Dyster, Ås (Ås I s.284, 320). Død .... i ?. (Datter av Åsmund Svensen Dyster. Født .... i ?. Død 1771 i Dyster, Ås (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. [Datter av Botolf Syversen Foss. Født .... i Foss, Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 5 Abigal Baltsersdtr Burum. Født 1756 i Burum, Ås (Ås I s.284). Død 1763 i Burum, Ås (Ås I s.284).
 2. 5 Anne Baltsersdtr Burum. Født 1757 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1757 i Burum, Ås (Ås I s.285).
 3. 5 Johanna Baltsersdtr Burum. Født 1758 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1759 i Burum, Ås (Ås I s.285).
 4. 5 Anne Baltsersdtr Burum. Født 1760 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. (Se tabell nr 86).
 5. 5 Baltser Baltsersen Burum. Født 1761 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1839 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). (Se tabell nr 87).
 6. 5 Samuel Baltsersen Burum. Født 1763 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død som barn .... i Burum, Ås (Ås I s.285).
 7. 5 Sven Baltsersen Burum. Født 1765 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Kom til Roksrud, Frogn. Uforsket i Roksrud, Frogn.
 8. 5 Engebret Baltsersen Burum. Født 1767 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. (Se tabell nr 88).
 9. 5 Abigal Baltsersdtr Burum. Født 1767 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1767 i Burum, Ås (Ås I s.285).
 10. 5 Gunhild Baltsersdtr Burum. Født 1767 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1768 i Burum, Ås (Ås I s.285).
 11. 5 Johanne Baltsersdtr Burum. Født 1768 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1769 i Burum, Ås (Ås I s.285).
 12. 5 Ingeborg Baltsersdtr Burum. Født 1770 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. (Se tabell nr 89).
 13. 5 Åsmund Baltsersen Burum. Født 1772 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1772 i Burum, Ås (Ås I s.285).
 14. 5 Maria Baltsersdtr Burum. Født 1772 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død som barn .... i Burum, Ås (Ås I s.285).

Tabell nr: 42

Fra tabell nr: 19

Kristense Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). Flyttet til Åmot, Skiptvet. Uforsket i Åmot, Skiptvet. Gift .... ? med ¥sten Jonsen Nøstvet. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 43

Fra tabell nr: 19

Siri Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). Gift 1742 Ås (Ås II s.315) med Hans Åsmundsen Holstad ¥. Født .... i ¥stensjø S, Ås (Ås II s.383). Død ca 1776-1777 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.315). (Sønn av Åsmund Sebjørnsen ¥stensjø. Født .... i To, Ås (Ås s.). Død .... i ¥stensjø. Ås. og Kirsti Larsdtr Halangen. Født .... i Halangen, Frogn (Ås s.44). Død .... i ?. )
Barn:
 1. 5 Andreas Hansen Holstad. Født 1747 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1747 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 2. 5 Baltser Hansen Holstad. Født 1749 i Holstad N, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Holstad, Ås (Ås II s.315). (Se tabell nr 90).
 3. 5 Anders Hansen Holstad-Smedbøl. Født 1751 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.483). Død .... i ?.
 4. 5 Kirstine Hansdtr Holstad. Født 1753 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1753 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 5. 5 Anne Kirstine Hansdtr Holstad. Født 1754 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. (Se tabell nr 91).
 6. 5 Engebret Hansen Holstad-Smedbøl. Født 1756 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?. (Se tabell nr 92).
 7. 5 Hans Hansen Holstad. Født 1758 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1758 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 8. 5 Hans Hansen Holstad. Født 1759 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?.
 9. 5 Samuel Hansen Trosterud. Født 1762 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.495). Død 1840 i Grøstad, Ås (Ås I s.495). (Se tabell nr 93).

Tabell nr: 44

Fra tabell nr: 19

Abigal Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ?. Gift 1742 Ås med Samuel Hansen Holstad. Født 1716 i Kapellsander, Ski (Ås II s.319). Død 1763 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Begravet 1763 i Ås ?? (Ås II s.319). (Sønn av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). [Sønn av Halvor Andersen Fane-Vevelstad. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 1725 i Grøstad, Ski (Ås III s.392). og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. [Datter av Botolf Syversen Foss. Født .... i Foss, Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 5 Gunhild Samuelsdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1790 i Rød, Jeløy (Ås I s.170). Repetisjon! Se tabell nr 30 1 personside

 2. 5 Abigal Samuelsdtr. Født ca 1746 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1748 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Repetisjon! Se tabell nr 30 2 personside

 3. 5 Abigal Samuelsdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 30 3 personside

 4. 5 Malene Samuelsdtr. Født 1749 i Holstad, Ås (Ås II s.47, 319). Død 1784 i Nesset, Breivoll, Ås (Ås II s.47). Repetisjon! Se tabell nr 30 4 personside

 5. 5 Baltser Samuelsen. Født 1755 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1755 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Repetisjon! Se tabell nr 30 5 personside

 6. 5 Ane Samuelsdtr. Født 1756 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død som barn ..... Repetisjon! Se tabell nr 30 6 personside

 7. 5 Anne Maria Samuelsdtr. Født 1759 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1765 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Repetisjon! Se tabell nr 30 7 personside

 8. 5 Samuel Samuelsen. Født 1763 i Holstad, Ås (Ås II, s.319). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 30 8 personside

Tabell nr: 45

Fra tabell nr: 19

Maren Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). Gift .... ? med Knut Fredrik Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 5 Maria Knutsdtr Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?. (Se tabell nr 94).

Tabell nr: 46

Fra tabell nr: 20

Anne Torgersdtr. Født 1715 i Bølstad S, Ås (Ås). Død 1773 i Rennimellom, Ris, Ås (Ås II s.168). Gift .... ? (ÅS) med Knut Jonsen Voll. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 47

Fra tabell nr: 20

Samuel Torgersen Vollebekk. Født ca 1716 i Bølstad S, Ås (Ås II s.208). Død 1788 i Rennimellom, Ris, Ås (Ås II s.208). Levde 1758 i Vollebekk, Ås (Ås II s.208). Levde fra 1762 til 1764 i Holtet, flyttet 1764 til Ris. Gift 1747 Ås (Ås II s.208) med Karen Rasmusdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Torger Samuelsen Vollebekk. Født 1748 i Vollebekk, Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.
 2. 5 Karen Samuelsdtr Vollebekk. Født 1750 i Vollebekk, Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.
 3. 5 Halvor Samuelsen Vollebekk. Født 1752 i Vollebekk, Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.
Gift 1754 Ås (Ås II s.208) med Gunhild Anonsdtr. Født ca 1720 i Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 5 Karen Samuelsdtr. Født 1754 i Ås (ÅS II s.208). Død .... i ?.
 2. 5 Karen Samuelsdtr. Født 1756 i Ås (Ås II s.208). Død 1765 i Ås (Ås II s.208).
 3. 5 Ole Samuelsen. Født 1756 i Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.
 4. 5 Gunhild Samuelsdtr. Født 1758 i Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.
 5. 5 Johannes Samuelsen. Født 1764 i Ås (Ås II s.208). Død .... i ?.

Tabell nr: 48

Fra tabell nr: 25

Samuel Jørgensen Skoftestad V. Født .... i Dylterud, Ås (Ås I s.114). Flyttet 1759 på Dal N, Frogn (Ås I s.599). Flyttet 1777 på Bekk, Ås (Ås II s.104). Død 1781 i Bekk, Ås (Ås II s.104). Gift (Ås s.) med Gunhild Hansdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 5 Samuel Samuelsen. Født .... i Skoftestad V, Ås (Ås I s.599). Død .... i ?.
 2. 5 Jørgen Samuelsen. Født 1749 i Skoftestad V, Ås (Ås I s.599). Død 1755 i Ås (Ås I s.599).
 3. 5 Halvor Samuelsen. Født 1754 i Skoftestad V, Ås (Ås I s.599). Levde i Bekk, Ås (Ås I s.599). Død .... i ?.
 4. 5 Abigal Samuelsdtr. Født 1757 i Skoftestad V, Ås (Ås I s.599). Død .... i ?. (Se tabell nr 95).
 5. 5 Helle Samuelsdtr. Født 1759 i Dal N, Frogn (Ås I s.599). Død .... i ?. (Se tabell nr 96).
 6. 5 Kristian Samuelsen. Født 1762 i Dal N, Frogn (Ås I s.599). Død .... i ?.

Tabell nr: 49

Fra tabell nr: 25

Gjertrud Jørgensdtr. Født .... i ? (Ås s.). Død .... i ?. Gift (Ås s.) med Halvor Larsen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 50

Fra tabell nr: 26

Bertel Hansen Bjerkeskaug (Sneis). Født .... i ?. Død .... i ?. Gift .... ? (Ås s.) med Maria Persdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. Gift .... Ås (Ås s.) med Inger Jonsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 51

Fra tabell nr: 26

Halvor Hansen. Født .... i ?. Død .... i ?. Gift .... Ås (Ås) med Inger Jonsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 52

Fra tabell nr: 27

Mari Olsdtr Burum. Født 1735 i Burum, Ås (Ås I s.284). Død .... i Børsumrud, Ås (Ås I s.253). Gift 1764 Ås (Ås I s.252) med Halvor Kristoffersen Brekke N. Født ca. 1735 i Rud, Kråkstad (Ås I s.252). Død ca. 1800 i Børsumrud, Ås (Ås I s.253). (Sønn av Kristoffer Tordsen Rud. Født .... i ?. Død .... i ?. [Sønn av Tord N (Rud). Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Abigael Halvorsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. [Datter av Halvor N. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 5 Anne Marie Halvorsdtr Brekke N. Født 1772 i Brekke, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?. (Se tabell nr 97).

Tabell nr: 53

Fra tabell nr: 28

Gunhild Svensdtr Gryteland. Født 1734 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.535). Død 1793 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Gift 1751 Ås (Ås II s.515) med Jon Olsen Brekke-Rød. Født 1729 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død 1796 i Rød, Ås (Ås II s. 515).
Barn:
 1. 5 Ole Jonsen Brekke. Født 1753 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død .... i ?.
 2. 5 Samuel Jonsen Brekke. Født 1754 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død .... i ?. Kom til Jaren. Uforsket i Jaren.
 3. 5 Sven Jonsen Dyster. Født 1760 i Brekke, Tomter (Ås I s.321). Død .... i ?. (Se tabell nr 98).
 4. 5 Johanne Jonsdtr Brekke. Født 1763 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død .... i ?. (Se tabell nr 99).
 5. 5 Jens Jonsen Brekke. Født 1774 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død .... i ?. Kom til Brekke, Tomter. Uforsket i Brekke, Tomter.
 6. 5 Gunhild Jonsdtr Brekke. Født 1778 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død .... i ?.

Tabell nr: 54

Fra tabell nr: 28

Kjeld Svendsen Gryteland. Født 1738 i Gryteland, Kråkstad (Ås). Død 1793 i Gryteland, Kråkstad (Ingar Finstad). Gift med Hedvig Ottersdtr Rød. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 5 Agar Kjellsdtr Gryteland. Født 1767 i Gryteland, Kråkstad (Ås I s.544). Død 1818 i Grøterud, Ås (Ås I s.544). (Se tabell nr 100).
 2. 5 Ingeborg Kjellsdtr Gryteland. Født 1768 i Gryteland, Kråkstad (Ås I s.226). Død .... i ?. (Se tabell nr 101).
Gift med Marie Hansdtr. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 5 Gunhild Kjellsdtr Gryteland. Født 1786 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.84). Død 1864 i Nøstvet, Ås (Ås II s.84).
Gift .... Ås (Ås I s.223) med Sibylla Jansdtr Herum. Født 1757 i Herum, Ås (GL, Ås I s.223). Død 1791 i Ås (GL). (Datter av Jan Paulsen Herum. Født .... i Herum, Ås. Død 1759 i Ås (GL). [Sønn av Paul Jansen Støkken. Født .... i ?. Død 1744 i Herum, Ås (Ås I s.223). og Mari Andersdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Gunhild Hansdtr Fane. Født 1726 i Kapellsander, Ski (GL). Død 1785 i Herum, Ås (GL, Ås I s.224). [Datter av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. ] ) Gift med Maria Christophersdtr Rud. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 55

Fra tabell nr: 28

Ragnhild Svensdtr Gryteland. Født 1741 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.458). Død 1812 i Bekk, Ås (Ås II s.458). Gift 1759 Ås (Ås II s.458) med Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). (Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). [Sønn av Jacob Nilsen Smedbøl. Født .... i ?. Død 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). og Anne Engebretsdtr. Født .... i ?. Død sommeren 1727 i Smedbøl, Ås (Ås I s.482). ] og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). [Datter av Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). og Kristense Halvorsdtr. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.409). ] )
Barn:
 1. 5 Johan Vilhelm Andersen Rustad N - Gulli N. Født 1760 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 39 9 personside

 2. 5 Johanne Andersdtr Rustad N. Født 1762 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 39 10 personside

 3. 5 Ingeborg Andersdtr Rustad N. Født 1763 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 39 11 personside

 4. 5 Inger Andersdtr Rustad N. Født 1766 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 39 12 personside

 5. 5 Baltser Andersen Rustad N. Født 1768 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 39 13 personside

 6. 5 Agar Andersdtr Rustad N. Født 1773 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død 1819 i Bekk, Ås (Ås II s.105). Repetisjon! Se tabell nr 39 14 personside

 7. 5 Abigal Andersdtr Rustad N. Født 1777 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død som barn .... i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Repetisjon! Se tabell nr 39 15 personside

Tabell nr: 56

Fra tabell nr: 28

Synni Svensdtr Gryteland. Født 1752 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Døpt i Kråkstad. Død 1824 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Gift 1772 Ås (Ås II s.413) med Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Sønn av Villum Halvorsen Askjum. Født 1727 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1793 i Askjum, Ås (Ås II s.413). [Sønn av Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). og Anne Villumsdtr. Født .... i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). ] og Malene Hansdtr Fane. Født .... i Kapellsander, Ski (Ås II s.413). Død 1806 i Askjum, Ås (Ås II s.413). [Datter av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 5 Agar Halvorsdtr Aschjum. Født 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 102).
 2. 5 Hans Halvorsen Aschjum. Født 1774 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1787 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Var ikke på Ås ved folketelling 1801. Utflyttet? Død?
 3. 5 Malene Halvorsdtr Aschjum. Født 1777 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 103).
 4. 5 Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. (Se tabell nr 104).
 5. 5 Anne Sofie Halvorsdtr Aschjum. Født 1783 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1827 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). (Se tabell nr 105).
 6. 5 Abigal Halvorsdtr Aschjum. Født 1786 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1788 i Askjum, Ås (Ås II s.413).
 7. 5 Helene Halvorsdtr Aschjum. Født 1788 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1869 i Dammen N, Ås (Ås II s. 529). (Se tabell nr 106).
 8. 5 Villum Halvorsen Aschjum. Født 1790 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.).
 9. 5 Abigal Halvorsdtr Aschjum. Født 1793 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.).
 10. 5 Kirstine Halvorsdtr Aschjum. Født 1794 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). (Se tabell nr 107).

Tabell nr: 57

Fra tabell nr: 30

Gunhild Samuelsdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1790 i Rød, Jeløy (Ås I s.170). Solgte som enke Voll N. i 1788 til Jens Nygård for 900 rdl. og flyttet til sin svoger Mikkel Helgesen fra Holstad på Rød i Jeløy. Gift 1762 Ås (Ås I s.320) med Sven Åsmundsen Dyster. Født .... i ?. Død 1764 i Dyster, Ås (Ås I s.320). (Sønn av Åsmund Svensen Dyster. Født .... i ?. Død 1771 i Dyster, Ås (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. [Datter av Botolf Syversen Foss. Født .... i Foss, Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Abigal Svensdtr Dyster. Født 1763 i Dyster, Ås (Ås I s.320). Død .... i ?. (Se tabell nr 108).
Gift 1764-1770 Ås med Jørgen Kristiansen Vollebekk. Født ca. 1721 i Drøbak (Ås I s.170, 171). Død 46 år gl. 1787 i Voll N, Ås (Ås I s.170).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Kristine Jørgensdtr Vollebekk. Født 1770 i Vollebekk, Ås (Ås I s.174). Død .... i ?.

Tabell nr: 58

Fra tabell nr: 30

Abigal Samuelsdtr. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død .... i ?. Gift 1774 Ås (Ås I s.263) med Halvor Olsen Burum-Brekke M. Født .... i Burum, Ås (Ås I s.263). Død .... i ?.
Barn:
 1. 6 Samuel Halvorsen Brekke M. Født 1774 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død .... i ?.
 2. 6 Kristense Halvorsdtr Brekke M. Født 1777 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død .... i ?.
 3. 6 Ole Halvorsen Brekke M. Født 1781 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død 1781 i Brekke M, Ås (Ås I s.263).
 4. 6 Kristine Halvorsdtr Brekke M. Født 1783 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død .... i ?.
 5. 6 Helene Halvorsdtr Brekke M. Født 1786 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død .... i ?.
 6. 6 Ole Halvorsen Brekke M. Født 1791 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død 1791 i Brekke M, Ås (Ås I s.263).
 7. 6 Ole Hoelstad. Født 1793 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Død .... i ?. (Se tabell nr 109).

Tabell nr: 59

Fra tabell nr: 30

Malene Samuelsdtr. Født 1749 i Holstad, Ås (Ås II s.47, 319). Død 1784 i Nesset, Breivoll, Ås (Ås II s.47). Gift 1767 Ås (Ås II s.47) med Åsmund Halvorsen Nesset. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.412). Død .... i ?. (Sønn av Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). [Sønn av Åsmund Andersen Fane. Født .... i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død kl 8 slett 28. des 1730 i Askjum, Ås (Ås I s.411). og Kristense Halvorsdtr. Født .... i Bøler, Ski (Ås II s.409). Død 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.409). ] og Anne Villumsdtr. Født .... i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). [Datter av Villum Eriksen Nøstvedt. Født .... i Skog, Skiptvet (Ås II s.74). Død 1738 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). og Kari Olsdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 6 Samuel Åsmundsen Breivoll. Født 1768 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død 1768 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Repetisjon! Se tabell nr 37 1 personside

 2. 6 Abigal Åsmundsdtr Breivoll. Født 1770 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død 1770 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Repetisjon! Se tabell nr 37 2 personside

 3. 6 Anna Maria Åsmundsdtr Breivoll. Født 1772 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 37 3 personside

 4. 6 Halvor Åsmundsen Breivoll. Født 1775 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 37 4 personside

Tabell nr: 60

Fra tabell nr: 31

Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Gift 1772 Ås (Ås II s.413) med Synni Svensdtr Gryteland. Født 1752 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Døpt i Kråkstad. Død 1824 i Askjum, Ås (Ås II s.413). (Datter av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). [Sønn av Jens Svendsen. Født .... i ?. Død 1726 i Gryteland, Kråkstad (GL). og Synni Hansdtr. Født 1666 i ? (GL). Død 1741 i ? (GL). ] og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). [Datter av Kjell Olsen Hauger. Født .... i Nordby, Ås (Ås II s.390). Død 1739-1750 i Hauger, Ås (Ås II s.390). og Agar Andersdtr Fane. Født ca. 1672 i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 86 år gml. 1758 i Nordby, Ås. ] )
Barn:
 1. 6 Agar Halvorsdtr Aschjum. Født 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Repetisjon! Se tabell nr 56 1 personside

 2. 6 Hans Halvorsen Aschjum. Født 1774 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1787 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Repetisjon! Se tabell nr 56 2 personside

 3. 6 Malene Halvorsdtr Aschjum. Født 1777 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Repetisjon! Se tabell nr 56 3 personside

 4. 6 Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. Repetisjon! Se tabell nr 56 4 personside

 5. 6 Anne Sofie Halvorsdtr Aschjum. Født 1783 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1827 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Repetisjon! Se tabell nr 56 5 personside

 6. 6 Abigal Halvorsdtr Aschjum. Født 1786 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1788 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Repetisjon! Se tabell nr 56 6 personside

 7. 6 Helene Halvorsdtr Aschjum. Født 1788 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1869 i Dammen N, Ås (Ås II s. 529). Repetisjon! Se tabell nr 56 7 personside

 8. 6 Villum Halvorsen Aschjum. Født 1790 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Repetisjon! Se tabell nr 56 8 personside

 9. 6 Abigal Halvorsdtr Aschjum. Født 1793 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Repetisjon! Se tabell nr 56 9 personside

 10. 6 Kirstine Halvorsdtr Aschjum. Født 1794 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Repetisjon! Se tabell nr 56 10 personside

Tabell nr: 61

Fra tabell nr: 31

Abigal Villumsdtr Askjum. Født 1754 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). Kom til ¥stby i Kråkstad. Gift Kråkstad (Ås II s.413) med Sven Andersen Gryteland. Født .... i Gryteland, ¥stby (Ås). Død .... i ? (Ås s.).

Tabell nr: 62

Fra tabell nr: 32

Anne Marie Jansdtr Herum. Født ca. 1744 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. Gift .... ? med Johannes Persen Bakker. Født .... i Bakker, Frogn (Ås I s.223). Død .... i ?.

Tabell nr: 63

Fra tabell nr: 32

Malene Jansdtr Herum. Født 1751 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. Gift 1776 Ås (Ås I s.320) med Anders Åsmundsen Dyster. Født ca. 1745 i Dyster, Ås (Ås I s.320). Død 40 år gl. 1785 i Dyster, Ås (Ås I s.321). (Sønn av Åsmund Svensen Dyster. Født .... i ?. Død 1771 i Dyster, Ås (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. [Datter av Botolf Syversen Foss. Født .... i Foss, Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Johan Andersen Dyster. Født 1776 i Dyster, Ås (Ås I s.320). Død 1779 i Dyster, Ås (Ås I s.320).
 2. 6 Åsmund Andersen Dyster. Født 1777 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1779 i Dyster, Ås (Ås I s.321).
 3. 6 Johan Andersen Dyster. Født 1780 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1781 i Dyster, Ås (Ås I s.321).
 4. 6 Hans Andersen Dyster. Født 1782 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1786 i Dyster, Ås (Ås I s.321).
 5. 6 Johan Andersen Dyster. Født 1785 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1786 i Dyster, Ås (Ås I s.321).
Gift med Sven Jonsen Dyster. Født 1760 i Brekke, Tomter (Ås I s.321). Død .... i ?. (Sønn av Jon Olsen Brekke-Rød. Født 1729 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død 1796 i Rød, Ås (Ås II s. 515). og Gunhild Svensdtr Gryteland. Født 1734 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.535). Død 1793 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). [Datter av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). ] )
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Anders Svensen Dyster. Født 1787 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1861 i Rustad, Ås (Ås II s.454). (Se tabell nr 110).
 2. 6 Johanne Svensdtr Dyster. Født 1791 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død .... i ?. (Se tabell nr 111).

Tabell nr: 64

Fra tabell nr: 32

Sibylla Jansdtr Herum. Født 1757 i Herum, Ås (GL, Ås I s.223). Død 1791 i Ås (GL). Gift .... Ås (Ås I s.223) med Kjeld Svendsen Gryteland. Født 1738 i Gryteland, Kråkstad (Ås). Død 1793 i Gryteland, Kråkstad (Ingar Finstad). (Sønn av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). [Sønn av Jens Svendsen. Født .... i ?. Død 1726 i Gryteland, Kråkstad (GL). og Synni Hansdtr. Født 1666 i ? (GL). Død 1741 i ? (GL). ] og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). [Datter av Kjell Olsen Hauger. Født .... i Nordby, Ås (Ås II s.390). Død 1739-1750 i Hauger, Ås (Ås II s.390). og Agar Andersdtr Fane. Født ca. 1672 i Holstad, Ås (Ås II s.311). Død 86 år gml. 1758 i Nordby, Ås. ] )

Tabell nr: 65

Fra tabell nr: 32

Gunhild Jansdtr Herum. Født 1759 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. Gift .... Ås (Ås I s.223) med Johannes Larsen Bjørnestad. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 66

Fra tabell nr: 32

Jørgen Hansen Herum-Hogstvedt ¥. Født 1763 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død 1834 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Gift med Anniken Kristensdtr Tveiter. Født 1764 i Tveiter, Moer, Kroer, Ås (Ås I s.361). Død 1789 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361).
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Hans Jørgensen Brekke ¥. Født 1789 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død .... i ?. (Se tabell nr 112).
Gift 1789 med Abigal Halvorsdtr Askjum. Født 1761 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1830 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). (Datter av Halvor Halvorsen Fane. Født 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.412, 413). Død 1767 i Ringstad, Hobøl (Ås II s.413). [Sønn av Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). og Anne Villumsdtr. Født .... i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). ] og Anne Maria Jørgensdtr Korsegård. Født .... i ?. Død 1770 (Åsboken). )
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Halvor Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1791 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 1861 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). (Se tabell nr 113).
 2. 6 Anne Kristine Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1792 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 0 .... i ?. (Se tabell nr 114).
 3. 6 Anders Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1795 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 1795 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361).
 4. 6 Anders Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1797 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død .... i ?.
 5. 6 Gunhild Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1800 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361, 457). Død 1852 i Treider, Ås (Ås I s.458). (Se tabell nr 115).

Tabell nr: 67

Fra tabell nr: 32

Abigal Hansdtr Herum. Født 1767 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død .... i ?. Gift .... ? (Ås I s.224) med Erik Amundsen. Født .... i ? (Ås I s.224). Død .... i ?.

Tabell nr: 68

Fra tabell nr: 34

Abigal Halvorsdtr Bekk. Født 1748 i Bekk, Ås (Ås II s.103). Kom til Dal N i Frogn. Død 1778 i Dal, Frogn (Ås I s.515). Gift 1767 Ås (Ås I s.515, II s.104) med Sven Jensen. Født 1743 i Nesodden (Ås II s.104). Død .... i ? (Ås s.).
Barn:
 1. 6 Halvor Svensen. Født 1768 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i Løs, Nesodden. (Se tabell nr 116).
 2. 6 Anne Malene Svensdtr. Født 1769 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. (Se tabell nr 117).
 3. 6 Agar Svensdtr. Født 1771 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. (Se tabell nr 118).
 4. 6 Mikal (Jens?) Svensen. Født 1774 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. (Se tabell nr 119).
 5. 6 Susanna Svensdtr. Født 1776 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. (Se tabell nr 120).

Tabell nr: 69

Fra tabell nr: 36

Halvor Halvorsen Askjum. Født 1760 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1800 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Levde i Myrvoll, Dyster, Ås (Ås II s.413). Gift med Ingeborg Kjellsdtr Gryteland. Født 1768 i Gryteland, Kråkstad (Ås I s.226). Død .... i ?. (Datter av Kjeld Svendsen Gryteland. Født 1738 i Gryteland, Kråkstad (Ås). Død 1793 i Gryteland, Kråkstad (Ingar Finstad). [Sønn av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). ] og Hedvig Ottersdtr Rød. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 6 Anne Maria Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1789 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?.
 2. 6 Helene Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1793 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?.
 3. 6 Halvor Halvorsen Tømmerkastet. Født 1794 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?.
 4. 6 Anne Kirstine Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1797 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?.
 5. 6 Helene Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1800 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?.

Tabell nr: 70

Fra tabell nr: 36

Abigal Halvorsdtr Askjum. Født 1761 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Levde i Hogstvet ¥ (Ås II s.413). Død 1830 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Gift 1787 Ås (Ås I s.165) med Ole Olsen Houggaard. Født 1755 i Haug V, Ås (Ås I s.165). Død 1789 i Nygård, Voll, Ås (Ås I s.165).
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Anne helene Olsdtr. Født 1788 i Nygård, Voll, Ås (Ås I s.165). Død 1789 i Nygård, Voll, Ås (Ås I s.165).
Gift 1789 med Jørgen Hansen Herum-Hogstvedt ¥. Født 1763 i Herum, Ås (Ås I s.224). Død 1834 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). (Sønn av Hans Jørgensen Treider ¥. Født 1727 i Korsegården, Treider ¥, Ås (Ås I s.224). Død .... i ?. og Gunhild Hansdtr Fane. Født 1726 i Kapellsander, Ski (GL). Død 1785 i Herum, Ås (GL, Ås I s.224). [Datter av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. ] )
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Halvor Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1791 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 1861 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Repetisjon! Se tabell nr 66 2 personside

 2. 6 Anne Kristine Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1792 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 0 .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 66 3 personside

 3. 6 Anders Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1795 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 1795 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Repetisjon! Se tabell nr 66 4 personside

 4. 6 Anders Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1797 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 66 5 personside

 5. 6 Gunhild Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1800 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361, 457). Død 1852 i Treider, Ås (Ås I s.458). Repetisjon! Se tabell nr 66 6 personside

Tabell nr: 71

Fra tabell nr: 37

Anna Maria Åsmundsdtr Breivoll. Født 1772 i Breivoll, Ås (Ås II s.47). Død .... i ?. Gift .... Ås med Paul Andersen Ski. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 72

Fra tabell nr: 38

Hans Åsmundsen Lofsrud. Født .... i Rustad ¥, Ås (Ås II s.453). Levde 1818 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. Kom til Lofsrud Gift 1771 Ås (Ås II s.126) med Anne Olsdtr. Født ca 1743 (Ås II s.126). Død 1817 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126).
Barn:
 1. 6 Åsmund Hansen Lofsrud. Født 1771 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. Kom til Nylenda under Kjølstad ¥
 2. 6 Kristine Hansdtr Lofsrud. Født 1773 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. (Se tabell nr 121).
 3. 6 Ole Hansen Lofsrud. Født 1774 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død som barn .... i Lofsrud, Ås (Ås II s.126).
 4. 6 Anne Maria Hansdtr Lofsrud. Født ca 1778 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. (Se tabell nr 122).
 5. 6 Baltser Hansen Lofsrud. Født 1781 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død som barn .... i Lofsrud, Ås (Ås II s.126).
 6. 6 Abigal Hansdtr Lofsrud. Født 1782 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. (Se tabell nr 123).

Tabell nr: 73

Fra tabell nr: 38

Abigal Åsmundsdtr. Født .... i Rustad ¥, Ås (Ås II s.453). Død .... i ?. Uforsket i Rød, Frogn. Kom til Rød i Frogn. Gift (Ås II s.453) med Aslak Andersen Rød. Født .... i Rød, Frogn (Ås II s.453). Død .... i ?.

Tabell nr: 74

Fra tabell nr: 39

Villum Andersen Rustad N. Født ca. 1745 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Gift 1778 Ås (Ås II s.380) med Maria Knutsdtr Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?. (Datter av Knut Fredrik Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?. og Maren Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). [Datter av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] )
Barn:
 1. 6 Per Villumsen Rustad ¥. Født 1779 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død 1821 i Klynderud, Frogn (Ås II s.454). (Se tabell nr 124).
 2. 6 Anders Villumsen Rustad ¥. Født 1781 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.

Tabell nr: 75

Fra tabell nr: 39

Andreas Andersen Gryteland. Født 1751 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Halvbror av Agar Bekk, datter av Anders Baltsersen Rustad ¥ og Ragnhild Svendsdtr. Gift med Johanne Jacobsdtr Ris. Født 1791 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. (Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). [Sønn av Ole Gunnarsen Nordby. Født .... i ?. Død 61 år gl. 1783 i Ris, Ås (Ås II s.205). og Kristine Engebretsdtr Skisjordet. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). )
Barn:
 1. 6 Johanne Maria Andreasdtr Gryteland. Født 1776 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.525). Død .... i Drøbak. (Se tabell nr 125).
 2. 6 Anders Andreassen Gryteland. Født .... i Gryteland, Kråkstad. Død .... i Gryteland, Kråkstad. (Se tabell nr 126).
 3. 6 Svend Andreassen Gryteland. Født 1789 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.315). Død 1840 i Holstad, Ås (Ås II s.316). (Se tabell nr 127).
 4. 6 Baltser Andreassen. Født 1802 i Gryteland Store, Kråkstad (Ås II s.105). Død .... i ?.

Tabell nr: 76

Fra tabell nr: 39

Karen Andersdtr Rustad N. Født .... i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Kom til Sundby i Vestby. Uforsket i Sundby, Vestby. Død .... i Sundby, Vestby. Gift .... Ås med Hans Erlandsen Sundby. Født .... i Sundby, Vestby (Ås II s.458). Død .... i ?. Gift .... ås med Riulf Evensen Sundby. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 77

Fra tabell nr: 39

Johan Vilhelm Andersen Rustad N - Gulli N. Født 1760 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Kom til Gulli og Hebekk. Død .... i ?. Uforsket i Hebekk, Ski. Kjøpte Gulli i 1784. Flyttet til Hebekk i Ski i 1787. Gift 1784 Ås (Ås II s.629) med Helvig Hansdtr Gulli. Født 1765 i Gulli, Ås (Ås II s.629). Død .... i Hebekk, Ås (Ås II s.629).

Tabell nr: 78

Fra tabell nr: 39

Johanne Andersdtr Rustad N. Født 1762 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Gift med Halvor Halvorsen Askehaug. Født 1759 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død 1786 i Nesset, Ås (Ås II s.47). Ingen barn i ekteskapet. (Sønn av Halvor Baltsersen Aschehoug. Født ca 1727 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.93). Død 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). [Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] og Gulbjørg Torkildsdtr Askehaug. Født .... i Askehaug, Ås. Død 1775 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). [Datter av Torkild Eriksen Askehaug. Født ca 1689 i Skog, Skiptvet (Ås II s.92). Død .... i ?. og Ingeborg Aslaksdtr. Født ca 1691 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død ca 1761 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). ] ) Gift før 1789 Ås (Ås II s.47) med Per Jensen Svestad. Født .... i Svestad, Nesodden. Død .... i ?.

Tabell nr: 79

Fra tabell nr: 39

Ingeborg Andersdtr Rustad N. Født 1763 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Gift (Ås II s.94) med Aslak Halvorsen Askehaug. Født 1751 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død .... i ? (Ås s.). (Sønn av Halvor Baltsersen Aschehoug. Født ca 1727 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.93). Død 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). [Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] og Gulbjørg Torkildsdtr Askehaug. Født .... i Askehaug, Ås. Død 1775 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). [Datter av Torkild Eriksen Askehaug. Født ca 1689 i Skog, Skiptvet (Ås II s.92). Død .... i ?. og Ingeborg Aslaksdtr. Født ca 1691 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død ca 1761 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). ] )
Barn:
 1. 6 Anders Aslaksen Askehaug. Født 1784 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?.
 2. 6 Grete Aslaksdtr Askehaug. Født 1786 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?.
 3. 6 Halvor Aslaksen Askehaug. Født 1789 i Askehaug, Ås (ÅS II s.94). Død .... i ?.
 4. 6 Baltser Aslaksen Askehaug. Født 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?.

Tabell nr: 80

Fra tabell nr: 39

Inger Andersdtr Rustad N. Født 1766 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Gift .... ? med Torer Sundby. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 81

Fra tabell nr: 39

Agar Andersdtr Rustad N. Født 1773 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død 1819 i Bekk, Ås (Ås II s.105). Gift 1795 Ås (Ås II s.105) med Johannes Kristensen Nordby N-Bekk. Født .... i ?. Død 1817 i Bekk, Ås (Ås II s.105).
Barn:
 1. 6 Andrea Johannesdtr Nordby N. Født 1796 i Nordby N, Ås (Ås II s.145). Død .... i ?. (Se tabell nr 128).
 2. 6 Johanne Johannesdtr Nordby N. Født 1798 i Nordby N, Ås (Ås II s.145). Død .... i ?.

Tabell nr: 82

Fra tabell nr: 40

Aslak Halvorsen Askehaug. Født 1751 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død .... i ? (Ås s.). Gift (Ås II s.94) med Ingeborg Andersdtr Rustad N. Født 1763 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Datter av Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). [Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] og Ragnhild Svensdtr Gryteland. Født 1741 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.458). Død 1812 i Bekk, Ås (Ås II s.458). [Datter av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). ] )
Barn:
 1. 6 Anders Aslaksen Askehaug. Født 1784 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 79 1 personside

 2. 6 Grete Aslaksdtr Askehaug. Født 1786 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 79 2 personside

 3. 6 Halvor Aslaksen Askehaug. Født 1789 i Askehaug, Ås (ÅS II s.94). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 79 3 personside

 4. 6 Baltser Aslaksen Askehaug. Født 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 79 4 personside

Tabell nr: 83

Fra tabell nr: 40

Halvor Halvorsen Askehaug. Født 1759 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død 1786 i Nesset, Ås (Ås II s.47). Gift med Johanne Andersdtr Rustad N. Født 1762 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. Ingen barn i ekteskapet. (Datter av Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). [Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] og Ragnhild Svensdtr Gryteland. Født 1741 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.458). Død 1812 i Bekk, Ås (Ås II s.458). [Datter av Sven Jensen Gryteland. Født ant. .... i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Død ant. .... i ¥stby, Kråkstad (Ås II s.413). og Agar Kjeldsdtr Hauger. Født 1714 i Hauger, Ås (GL). Død 1803 i Gryteland, Kråkstad (GL). ] )

Tabell nr: 84

Fra tabell nr: 40

Søren Rode Halvorsen Askehaug. Født 1762 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død .... i ? (Ås s.). Gift (Ås II s.94) med Kirstine Andersdtr Dyster. Født 1771 i Dyster, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?. (Datter av Anders Åsmundsen Dyster. Født ca. 1745 i Dyster, Ås (Ås I s.320). Død 40 år gl. 1785 i Dyster, Ås (Ås I s.321). [Sønn av Åsmund Svensen Dyster. Født .... i ?. Død 1771 i Dyster, Ås (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. ] og Kirstine Kristensdtr. Født .... i Tallaksrud, Ski (Ås I s.320). Død 1774 i Dyster, Ås (Ås I s.320). )
Barn:
 1. 6 Andrine Halvorine Sørensdtr. Født 1789 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død 1864 i Nes, Hallingdal (Ås II s.95). (Se tabell nr 129).
 2. 6 Stine Gubine Sørensdtr. Født 1791 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død .... i ?.

Tabell nr: 85

Fra tabell nr: 40

Abigal Halvorsdtr Askehaug. Født 1764 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død 1799 i Holstad, Ås (Ås I s.483). Gift 1790 Ås (Ås I s.483) med Engebret Hansen Holstad-Smedbøl. Født 1756 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?. (Sønn av Hans Åsmundsen Holstad ¥. Født .... i ¥stensjø S, Ås (Ås II s.383). Død ca 1776-1777 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.315). [Sønn av Åsmund Sebjørnsen ¥stensjø. Født .... i To, Ås (Ås s.). Død .... i ¥stensjø. Ås. og Kirsti Larsdtr Halangen. Født .... i Halangen, Frogn (Ås s.44). Død .... i ?. ] og Siri Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). [Datter av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] )
Barn:
 1. 6 Margrete Sofia Engebretsdtr Smedbøl. Født 1791 i Smedbøl, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?.
 2. 6 Hans Henrik Engebretsen Smedbøl. Født 1793 i Smedbøl, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?.

Tabell nr: 86

Fra tabell nr: 41

Anne Baltsersdtr Burum. Født 1760 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Gift med Hans Johannesen Børsum S. Født .... i ?. Død .... i ?. Gift .... Ås med Fredrik Erlandsen Børsum. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 87

Fra tabell nr: 41

Baltser Baltsersen Burum. Født 1761 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1839 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Gift 1797 Ås (Ås I s.285) med Maria Kaspersdtr Brochmann. Født 1772 i Halangen, Frogn (Ås I s.285). Død .... i ?. (Datter av Caspar Michelsen Brochmann. Født .... i ?. Død 1812 i Grisebo, Frogn (Frogn s.564). og Anne Olsdtr Hebek. Født .... i Hebekk, Ski (Frogn s.564). Død .... i ?. )
Barn:
 1. 6 Baltser Baltsersen Burum. Født 1797 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1848 i Tomter, Ås (Ås I s.296). (Se tabell nr 130).
 2. 6 Anders Baltsersen Burum. Født 1801 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. (Se tabell nr 131).
 3. 6 Kasper Baltsersen Burum. Født 1804 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?.
 4. 6 Sven Baltsersen Burum. Født 1806 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?.
 5. 6 Mikal Baltsersen Burum. Født 1810 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Kom til Børsum M. Uforsket i Børsum M, Ås.
 6. 6 Anne Dorthea Baltsersdtr Burum. Født 1814 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. (Se tabell nr 132).

Tabell nr: 88

Fra tabell nr: 41

Engebret Baltsersen Burum. Født 1767 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Kom til Bjørnebekk. Solgte Bjørnebekk i 1810 og kjøpte i 1809 Hale i Garder. Flyttet til Hale i Garder. Gift .... Ås med Karen Halvorsdtr Gjetsjø. Født 1783 i Gjetsjø, Ski (Ås II s.468). Død .... i ?.
Barn:
 1. 6 Halvor Engebretsen Bjørnebekk. Født 1802 i Bjørnebekk, Ås (Ås II s.468). Død 1828 i Hale, Garder (Ås II s.468).
 2. 6 Baltser Engebretsen Bjørnebekk. Født 1807 i Bjørnebekk, Ås (Ås II s.468). Død .... i ?.
 3. 6 Johannes Engebretsen Bjørnebekk. Født 1810 i Hale, Garder (Ås II s.468). Død som barn .... i Hale, Garder (Ås II s.468).

Tabell nr: 89

Fra tabell nr: 41

Ingeborg Baltsersdtr Burum. Født 1770 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Gift .... Ås med Kristian Eriksen Moer. Født .... i Moer, Ås. Død .... i ?.

Tabell nr: 90

Fra tabell nr: 43

Baltser Hansen Holstad. Født 1749 i Holstad N, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Gift 1776 Ås (Ås II s.315) med Marie Tomasdtr. Født 1754 i Hebekk, Ski (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
Barn:
 1. 6 Hans Baltsersen Hoelstad. Født ca. 1778 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1809 i Vestby eller Såner (Ås II s.133, 320). (Se tabell nr 133).
 2. 6 Abigal Baltsersdtr. Født ca 1780 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). (Se tabell nr 134).
 3. 6 Sebille Baltsersdtr Holstad. Født 1782 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Slørstad N, Ås. (Se tabell nr 135).
 4. 6 Tomas Baltsersen Holstad. Født 1784 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1785 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 5. 6 Anna Baltsersdtr Holstad. Født 1786 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1788 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 6. 6 Tomas Baltsersen Holstad. Født 1788 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1789 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 7. 6 Anne Maria Baltsersdtr Holstad. Født 1789 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1790 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 8. 6 Baltser Baltsersen Holstad. Født 1792 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1793 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 9. 6 Baltser Baltsersen Holstad. Født 1793 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død som barn .... i Holstad, Ås (Ås II s.315).

Tabell nr: 91

Fra tabell nr: 43

Anne Kirstine Hansdtr Holstad. Født 1754 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. Gift med Per Jonsen Bilitt. Født .... i Bilitt, Frogn. Død .... i ?. Gift .... ? med Jakob Nilsen Rød. Født .... i Rød, Frogn (Ås II s.315). Død .... i ?.

Tabell nr: 92

Fra tabell nr: 43

Engebret Hansen Holstad-Smedbøl. Født 1756 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?. Gift 1790 Ås (Ås I s.483) med Abigal Halvorsdtr Askehaug. Født 1764 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). Død 1799 i Holstad, Ås (Ås I s.483). (Datter av Halvor Baltsersen Aschehoug. Født ca 1727 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.93). Død 1792 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). [Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] og Gulbjørg Torkildsdtr Askehaug. Født .... i Askehaug, Ås. Død 1775 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). [Datter av Torkild Eriksen Askehaug. Født ca 1689 i Skog, Skiptvet (Ås II s.92). Død .... i ?. og Ingeborg Aslaksdtr. Født ca 1691 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død ca 1761 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). ] )
Barn:
 1. 6 Margrete Sofia Engebretsdtr Smedbøl. Født 1791 i Smedbøl, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 85 1 personside

 2. 6 Hans Henrik Engebretsen Smedbøl. Født 1793 i Smedbøl, Ås (Ås I s.483). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 85 2 personside

Tabell nr: 93

Fra tabell nr: 43

Samuel Hansen Trosterud. Født 1762 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.495). Død 1840 i Grøstad, Ås (Ås I s.495). Gift 1783 Ås (Ås I s.495) med Anne Andersdtr Haug-Kjølstad. Født 1763 i Haug-Kjølstad, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?.
Barn:
 1. 6 Hans Samuelsen Sjøskogen. Født 1783 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død 1861 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). (Se tabell nr 136).
 2. 6 Anders Samuelsen Rustad ¥. Født 1786 i Trosterud, Ås (Ås I s.495).
 3. 6 Samuel Samuelsen Trosterud-Grimstua. Født 1788 i Trosterud, Ås (Ås II s.317). Død 1871 i Solberg, Ås (Ås II s.318). (Se tabell nr 137).
 4. 6 Baltser Samuelsen Kaksrud. Født 1790 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?. (Se tabell nr 138).
 5. 6 Kristian Samuelsen ¥demark. Født 1793 i Trosterud, Ås (Ås I s.495).
 6. 6 Johanne Samuelsdtr Trosterud. Født 1793 i Trosterud, Ås (Ås I s.495).
 7. 6 Sebille Samuelsdtr Trosterud. Født 1795 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?. (Se tabell nr 139).
 8. 6 Maria Samuelsdtr Trosterud. Født 1796 i Trosterud, Ås (Ås I s.495).
 9. 6 Ragnhild Samuelsdtr Trosterud. Født 1799 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). (Se tabell nr 140).
 10. 6 Tomas Samuelsen Trosterud. Født 1801 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død 1802 i Trosterud, Ås (Ås I s.495).
 11. 6 Anne Marie Samuelsdtr Trosterud. Født 1806 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?.

Tabell nr: 94

Fra tabell nr: 45

Maria Knutsdtr Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?. [Referanse Ås II s.380]. Gift .... ? med Per Larsen. Født 1748 i ¥stensjø, Ås (Ås II s.380). Død 1777 i ¥stensjø, Ås (Ås II s.380).
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Per Persen ¥stensjø. Født 1777 i ¥stensjø, Ås (Ås II s.380). Død .... i ?.
Gift 1778 Ås (Ås II s.380) med Villum Andersen Rustad N. Født ca. 1745 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. (Sønn av Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). [Sønn av Baltser Jakobsen Holstad. Født .... i ?. Død 1742 i Holstad ¥, Ås (ÅS II s.313). og Abigal Åsmundsdtr Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.312-313, 409). Død 1742 i ? (Ås II s.313). ] og Johanne Torkildsdtr Askehaug. Født 1718 i Askehaug, Ås (Ås II s.458). Død 1759 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.458). [Datter av Torkild Eriksen Askehaug. Født ca 1689 i Skog, Skiptvet (Ås II s.92). Død .... i ?. og Ingeborg Aslaksdtr. Født ca 1691 i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død ca 1761 i Askehaug, Ås (Ås II s.93). ] )
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Per Villumsen Rustad ¥. Født 1779 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død 1821 i Klynderud, Frogn (Ås II s.454). Repetisjon! Se tabell nr 74 1 personside

 2. 6 Anders Villumsen Rustad ¥. Født 1781 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 74 2 personside

Tabell nr: 95

Fra tabell nr: 48

Abigal Samuelsdtr. Født 1757 i Skoftestad V, Ås (Ås I s.599). Død .... i ?. Gift .... Ås (Ås s.) med Kristoffer Haskeldalen. Født .... i Haskeldalen, Frogn (Ås s.). Død .... i ?.

Tabell nr: 96

Fra tabell nr: 48

Helle Samuelsdtr. Født 1759 i Dal N, Frogn (Ås I s.599). Død .... i ?. Gift (Ås s.) med Kristen Kirkevika. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 97

Fra tabell nr: 52

Anne Marie Halvorsdtr Brekke N. Født 1772 i Brekke, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?. Gift 1794 Ås (GL, Ås I s.192) med Johan Kielsen Bjerkeskaug. Født 1779 i Gryteland Store, Kråkstad (GL, Ås I s.192). Død .... i ?. (Sønn av Kjell Jensen Gryteland. Født .... i Gryteland store, Kråkstad. Død .... i ?. [Sønn av Jens Svendsen. Født .... i ?. Død 1726 i Gryteland, Kråkstad (GL). og Synni Hansdtr. Født 1666 i ? (GL). Død 1741 i ? (GL). ] og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 6 Samuel Johansen Bjerkeskaug. Født 1795 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?.
 2. 6 Sibylla Johansdtr Bjerkeskaug. Født 1796 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?.
 3. 6 Maren Kirstine Johansdtr Bjerkeskaug. Født 1799 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?. (Se tabell nr 141).
 4. 6 Samuel Johansen Bjerkeskaug. Født 1802 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?.
 5. 6 Halvor Johansen Tørkopp. Født 1804 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død 1847 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). (Se tabell nr 142).
 6. 6 Kield Johansen Fleskebakke-Wollebekk. Født 1807 i Ås (IJ/Glenn Loe (GL)). Død .... i ?. (Se tabell nr 143).
 7. 6 Johanne Johansdtr Bjerkeskaug. Født 1810 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?.
 8. 6 Sven Johansen Brantløkka. Født 1815 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?. (Se tabell nr 144).

Tabell nr: 98

Fra tabell nr: 53

Sven Jonsen Dyster. Født 1760 i Brekke, Tomter (Ås I s.321). Død .... i ?. Gift med Malene Jansdtr Herum. Født 1751 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. (Datter av Jan Paulsen Herum. Født .... i Herum, Ås. Død 1759 i Ås (GL). [Sønn av Paul Jansen Støkken. Født .... i ?. Død 1744 i Herum, Ås (Ås I s.223). og Mari Andersdtr. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Gunhild Hansdtr Fane. Født 1726 i Kapellsander, Ski (GL). Død 1785 i Herum, Ås (GL, Ås I s.224). [Datter av Hans Halvorsen Fane. Født .... i ?. Død 1729 i Kapellsander, Ski (Ås I s.320). og Anne Botolfsdtr Foss. Født .... i Ski (Ås I s.320). Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 6 Anders Svensen Dyster. Født 1787 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1861 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Repetisjon! Se tabell nr 63 6 personside

 2. 6 Johanne Svensdtr Dyster. Født 1791 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 63 7 personside

Tabell nr: 99

Fra tabell nr: 53

Johanne Jonsdtr Brekke. Født 1763 i Brekke, Tomter (Ås II s.515). Død .... i ?. Gift 1783 Ås (Ås I s.253) med Gudmund Torersen Brekke N. Født .... i ?. Død .... i ?. (Sønn av Torer Gudmundsen Melby. Født .... i Melby, Hobøl (Ås I s.253). Død .... i ?. og N N. )
Barn:
 1. 6 Johan Gudmundsen Brekke N. Født 1784 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?.
 2. 6 Samuel Gudmundsen Brekke N. Født 1786 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?.
 3. 6 Agar Gudmundsdtr Brekke N. Født 1789 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?. Kjøpte Solli i 1854 av Ole Hansen. Hun var ugift.
 4. 6 Hans Gudmundsen Brekke N. Født 1791 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?.
 5. 6 Jens Gudmundsen Brekke N. Født 1794 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?.
 6. 6 Johanne Maria Gudmundsdtr Brekke N. Født 1796 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?.
 7. 6 Andreas Gudmundsen Brekke N. Født 1799 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?.
 8. 6 Baltser Gudmundsen Brekke N. Født 1804 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?. (Se tabell nr 145).

Tabell nr: 100

Fra tabell nr: 54

Agar Kjellsdtr Gryteland. Født 1767 i Gryteland, Kråkstad (Ås I s.544). Død 1818 i Grøterud, Ås (Ås I s.544). Gift 1788 Ås (Ås II s.544) med Lars Sveinungsen Granerud. Født ca 1755 i Spydeberg (Ås II s.544). Død 1797 i Granerud, Bråte V, Ås (Ås II s.544). Gift 1799 Ås (Ås II s.461, 544) med Jørgen Andersen. Født 1779 i Kroer (Ås II s.544). Død .... i Ås. 3 barn.

Tabell nr: 101

Fra tabell nr: 54

Ingeborg Kjellsdtr Gryteland. Født 1768 i Gryteland, Kråkstad (Ås I s.226). Død .... i ?. Gift med Halvor Halvorsen Askjum. Født 1760 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1800 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). (Sønn av Halvor Halvorsen Fane. Født 1729 i Askjum, Ås (Ås II s.412, 413). Død 1767 i Ringstad, Hobøl (Ås II s.413). [Sønn av Halvor Åsmundsen Fane. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.409). Død 1746 i Askjum, Ås (Ås II s.412). og Anne Villumsdtr. Født .... i Nøstvet, Ås (Ås II s.74). Død 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). ] og Anne Maria Jørgensdtr Korsegård. Født .... i ?. Død 1770 (Åsboken). )
Barn:
 1. 6 Anne Maria Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1789 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 69 1 personside

 2. 6 Helene Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1793 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 69 2 personside

 3. 6 Halvor Halvorsen Tømmerkastet. Født 1794 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 69 3 personside

 4. 6 Anne Kirstine Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1797 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 69 4 personside

 5. 6 Helene Halvorsdtr Tømmerkastet. Født 1800 i Tømmerkastet, Ås (Ås I s.226). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 69 5 personside

Tabell nr: 102

Fra tabell nr: 56

Agar Halvorsdtr Aschjum. Født 1772 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Var ikke på Ås ved folketelling 1801. Utflyttet? Død? Gift .... Ås (Ås II s.413) med Lars Torersen Trånås. Født .... i Trånås, Kråkstad (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Gift Ås (Ås II s.413) med Anders Svensen Trånås. Født .... i Trånås, Kråkstad. Død .... i ? (Ås s.).

Tabell nr: 103

Fra tabell nr: 56

Malene Halvorsdtr Aschjum. Født 1777 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Var ikke på Ås ved folketelling 1801. Utflyttet? Død? Gift .... ? med Jens Jonsen Nygård. Født .... i Nygård, Kråkstad (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.).

Tabell nr: 104

Fra tabell nr: 56

Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. Gift 1803 Ås (Ås II s.414) med Abigal Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født 1787 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. (Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). [Sønn av Ole Gunnarsen Nordby. Født .... i ?. Død 61 år gl. 1783 i Ris, Ås (Ås II s.205). og Kristine Engebretsdtr Skisjordet. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Maren Sofie Halvorsdtr Askjum. Født 1803 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). (Se tabell nr 146).
 2. 6 Helene Halvorsdtr Askjum. Født 1808 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. (Se tabell nr 147).
 3. 6 Andrea Jacobine Halvorsdtr Askjum. Født 1810 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død 1843 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). (Se tabell nr 148).
 4. 6 Sønni Halvorsdtr Askjum. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. (Se tabell nr 149).
Gift 1818 Ås (Ås II s.413) med Maren Henrikka Åsmundsdtr Børsum. Født 1798 i Børsum, Ås (Ås ft. 1875). Død .... i ? (Ås s.).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Malene Halvorsdtr. Født 1822 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. (Se tabell nr 150).
 2. 6 Johanne Halvorsdtr. Født 1825 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. (Se tabell nr 151).
 3. 6 Anne Halvorsdtr. Født 1827 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?.
 4. 6 Kirstine Halvorsdtr. Født 1830 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. (Se tabell nr 152).
 5. 6 Wilhelm Anton Halvorsen Aschjem. Født 1833 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?.
 6. 6 Herman Halvorsen Aschjem. Født 1835 (Åsboken). Død .... i ?. (Se tabell nr 153).
 7. 6 Hans Martin Halvorsen. Født 1837 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død 1930 i Oslo (Ås II s.455). (Se tabell nr 154).
 8. 6 Johan Kristian Halvorsen Aschjem. Født 1840 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?.

Tabell nr: 105

Fra tabell nr: 56

Anne Sofie Halvorsdtr Aschjum. Født 1783 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1827 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Var ikke på Ås ved folketelling 1801. Utflyttet? Gift 1800 Ås (Ås II s.413, II s.166) med Ole Jakobsen Nordby ¥. Født 1782 i Skisjordet, Ås (Ås II s.166). Død 1824 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). (Sønn av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). [Sønn av Ole Gunnarsen Nordby. Født .... i ?. Død 61 år gl. 1783 i Ris, Ås (Ås II s.205). og Kristine Engebretsdtr Skisjordet. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 6 Jacob Olsen Nordby ¥. Født 1801 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død 1822 i Ås (Ås II s.166).
 2. 6 Jørgen Olsen Nordby ¥. Pukstad. Født 1802 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?.
 3. 6 Andrine Olsdtr Nordby ¥. Født 1804 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?. (Se tabell nr 155).
 4. 6 Wilhelm Olsen Nordby ¥. Født 1806 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død 1808 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166).
 5. 6 Wilhelm Olsen Nordby ¥. Født 1812 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?.
 6. 6 Helene Olsdtr Nordby ¥. Født 1812 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død 1813 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166).
 7. 6 Helene Sofie Olsdtr Nordby ¥. Født 1815 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?.
 8. 6 Halvor Olsen Nordby ¥. Født 1817 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død 1823 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166).
 9. 6 Samuel Anton Olsen Nordby ¥. Født 1820 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?.
 10. 6 Anne Jacobine Olsdtr Nordby ¥. Født 1823 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?. (Se tabell nr 156).
Gift 1825 Ås (Ås II s.166) med Frants Paulsen. Født 1793 i Sporret, Ås (Ås II s.413). Død 1844 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 6 Ole Frantsen Nordby ¥. Født 1825 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?. (Se tabell nr 157).
 2. 6 Hans Petter Frantsen Nordby ¥. Født 1826 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død 1889 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166, gnr 105 bnr. 3). (Se tabell nr 158).

Tabell nr: 106

Fra tabell nr: 56

Helene Halvorsdtr Aschjum. Født 1788 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1869 i Dammen N, Ås (Ås II s. 529). Gift 1805 Ås (Ås II s.542) med Per Olsen Treider. Født 1776 i Dylterud, Ås (Ås I s.394, Ås kb. 1 s.419). Døpt 29. des 1776 i Ås (Ås kb. 1 s.419). Død 1850 i Dammen N, Ås (Ås II s.529). (Sønn av Ole Persen Treider. Født ca. 1734 i Børsum S, Ås (Ås I s.394). Død 1823 i Torsnes, Ås (Ås I s.208, 394). [Sønn av Per Torgersen Børsum. Født 1689 i Børsum S, Ås (Ås I s.201). Død 1756 i Børsum S, Ås (Ås I s.201). og Mari Paulsdtr Støttum. Født .... i Støttum, Vestby (Ås I s.201). Død etter 1777 i Torsnes, Ås (Ås I s.208). ] og Berte Kristoffersdtr. Født 1750 i Kvakestad, Ski (Ås I s.394). Død 1829 i Haug ¥, Ås (Ås I s.394). [Datter av Kristoffer Gulbrandsen Kvakestad. Født .... i Kvakestad, Ski (Ås I s.394). Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 6 Wilhelm Pedersen Bråte V. Født 1805 i Treider ¥, Ås (Ås II s.542). Døpt 10. nov 1805 i Ås (Ås kb. 2 s.338, d.nr.105). Død .... i Drøbak. (Se tabell nr 159).
 2. 6 Maren Pedersdtr Bråte V. Født 1807 i Treider ¥, Ås (Ås II s.542). Døpt 20. jun 1807 i Ås kirke (Ås Kb. 2 s.357 d.nr.52). Faddere: Aasmund Børsum, Ole Nordbye, Willum Halvorsen Askjem, Anne Sophia Halvorsdtr Nordbye, Agar Halvorsdtr Traanaas i Krokstad Sogn. Død .... i ?.
 3. 6 Samuel Pedersen Bråte V. Født 13. apr 1809 i Bråte V, Ås (Ås kb. 2 s.372, Ås II s.542). Døpt 19. nov 1809 i Ås (Ås kb. 2 s.372). Død etter 1892 i Drøbak. (Se tabell nr 160).
 4. 6 Ole Pedersen Bråte V. Født 06. mai 1812 i Bråte V, Ås (Ås II s.542, Ås kb. 2 s.397). Døpt 18. mai 1812 i Ås kirke, Ås (Ås kb. 2 s.397). Faddere: Ole Braate, Wilhelm Askim, Gonnor Braate, Kiersti Friedrichsdtr, Kirstina Askiem. Død ugift 1896 i Dammen N, Ås (Ås II s.529). Levde ugift i Nordre Dammen sammen med sin mor, Sven og Anne ved folketellingen 1865. De hadde da et barn til oppfostring, Gustava Fredriksdtr, 9 år gl. Hun var ikke barn av noen søsken i flg. dåpsnotatet. Ole hadde 3 kuer og sådde 1/8 pund hvete, 1/4 byg, 1 1/2 havre og 2 1/2 poteter. T [Referanse Folketelling 1865: Liste nr. 4, litr. A, s.91]. Ved folketelling 1875 var Halvor flyttet inn hos Ole. Han var da ungkar og skredder. Ole hadde i 1875 2 kyr og 1 kalv på N. Dammen og han hadde sådd 3/8 tønne bygg, 2 tønner havre, 12 skaalpund gressfrø og 2 tønner poteter. [Referanse Folketelling 1875, Ås tællingskreds No. 4, liste no. 15].
 5. 6 Halvor Pedersen Bråte V. Født 06. sep 1814 i Bråte V, Ås (Ås kb. 3 s.46, Ås II s.542). Døpt i Ås. Faddere: (Må lese originalen!) Død 1898 i Tørkopp, Ås (Ås II s.529). Solgte N. Dammen i 1897. Flyttet etter salget til Tørkopp hvor han døde.
 6. 6 Hans Pedersen Bråte V. Født 18. mai 1817 i Bråte V, Ås (Ås kb. 3 s.158, Ås s.542). Døpt 01. jun 1817 i Kroer, Ås (Ås kb. 3 s.158). Faddere: Villum Halvorsen Askim, Hans Engebretsen Haug, Hans Olsen Treider, Nils Olsen Ibid, Kistine Olsdtr Haug, Ingebor Henrichsdtr Braate, Helene Henrichsdtr Bærstad. Solgte sin part i N. Dammen til sine brødre i 1889. Levde 1889 i Dammen N, Ås (Ås II s.529). Død .... i ?.
 7. 6 Anne Pedersdtr Bråte V. Født 1820 i Bråte V, Ås (Ås II s.542). Døpt i Ås. Faddere: Levde 1865 hos sin bror Ole. Levde 1875 hos sin bror Ole. Død .... i ?.
 8. 6 Martin Pedersen Bråte V. Født 25. mai 1823 i Bråte V, Ås (Ås II s.542). Døpt 24. jun 1823 i Ås (Ås kb. 2/1/36/1823 s.67). Faddere: Død .... i ?.
 9. 6 Berte Sofie Pedersdtr Bråte V. Født 25. mai 1825 i Bråte V, Ås (Ås II s.542). Døpt 26. jun 1825 i Kroer kirke, Ås (Ås kb. 2/2/25/1825 s.103). Faddere: Niels Olsen,..... Wilhelm Pedersen. Død .... i ?. Er det denne Berte som er gift Jensen i Christiania?
 10. 6 Sven Pedersen Bråte V. Født 02. sep 1828 i Bråte V, Ås (Ås II s.542). Døpt 12. okt 1828 i Ås (Ås kb. 2/3/74/1828). Faddere: Daniel Olsen Braate, Wilhelm Pedersen +++++ Levde 1865 hos sin bror Ole. Levde også 1875 hos sin bror. Død .... i ?.

Tabell nr: 107

Fra tabell nr: 56

Kirstine Halvorsdtr Aschjum. Født 1794 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død .... i ? (Ås s.). Gift 1813 Ås (Ås II s.413) med Morten Poulsen. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 6 Halvor Mortensen. Født 1814 i Burum, Ås (Ås I s.286). Død .... i ?.

Tabell nr: 108

Fra tabell nr: 57

Abigal Svensdtr Dyster. Født 1763 i Dyster, Ås (Ås I s.320). Død .... i ?. Gift .... Ås med Engebret Andersen Anbekk. Født .... i Anbekk, Såner (Ås I s.320). Død .... i ?.

Tabell nr: 109

Fra tabell nr: 58

Ole Hoelstad. Født 1793 i Brekke M, Ås (Ås I s.263). Kom til Smedbøl. Død .... i ?. Gift med Christian Sophie Horster. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 7 Andreas Severin Theodor Hoelstad. Født 1817 i Smedbøl, Ås (Ås I s.484). Død .... i ?.
 2. 7 Fredrik Christian Emil Hoelstad. Født 1820 i Smedbøl, Ås (Ås I s.484). Død .... i ?.
 3. 7 Anne Elisabeth Hoelstad. Født 1822 i Smedbøl, Ås (Ås I s.484). Død .... i ?.

Tabell nr: 110

Fra tabell nr: 63

Anders Svensen Dyster. Født 1787 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1861 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Kom til Rustad ¥. Gift 1808-1813 Ås med Sissel Simensdtr Håvi. Født 1789 i Håvi, Spydeberg (Ås II s.454). Død 1816 i Rustad, Ås (Ås II s.454).
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 7 Ole Anton Andersen Rustad ¥. Født 1813 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død 1874 i Rustad, Ås (Ås II s.455). (Se tabell nr 161).
 2. 7 Sven Andersen Rustad ¥. Født 1814 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Kom til Børsum N. Død .... i ?.
Gift 1814-1818 Ås med Anne Botolfsdtr. Født ca. 1799 (Ås II s.454). Død 1821 i Rustad, Ås (Ås II s.454).
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 7 Samueline Andersdtr Rustad. Født 1818 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død 1819 i Rustad, Ås (Ås II s.454).
Gift 1821-1825 Ås med Johanne Nilsdtr Frogner N. Født 1797 i Frogner N, Kråkstad (Ås II s.454). Død 1865 i Rustad, Ås (Ås II s.454).
Barn i ekteskap nr 3:
 1. 7 Anders Martin Andersen Rustad. Født 1825 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 2. 7 Samueline Matea Andersdtr Rustad. Født 1827 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. (Se tabell nr 162).
 3. 7 Nils Andersen Rustad. Født 1829 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død 1833 i Rustad, Ås (Ås II s.454).
 4. 7 Johan Andersen Rustad. Født 1830 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 5. 7 Anne Maria Andersdtr Rustad. Født 1832 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død 1833 i Rustad, Ås (Ås II s.454).
 6. 7 Nils Andersen Rustad. Født 1834 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 7. 7 Jørgen Andersen Rustad. Født 1836 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 8. 7 Herman Andersen Rustad. Født 1838 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 9. 7 Johanne Andersdtr Rustad. Født 1840 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. (Se tabell nr 163).
 10. 7 Malene Andersdtr Rustad ¥. Født 1842 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. (Se tabell nr 164).

Tabell nr: 111

Fra tabell nr: 63

Johanne Svensdtr Dyster. Født 1791 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død .... i ?. Gift med Åsmund Johannessen Børsum N. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 112

Fra tabell nr: 66

Hans Jørgensen Brekke ¥. Født 1789 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død .... i ?. Gift .... ? med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 113

Fra tabell nr: 66

Halvor Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1791 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 1861 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Gift med Anne Kirstine Amundsdtr. Født 1794 i Ås (Ås I s.362). Død 1864 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362).
Barn:
 1. 7 Anne Oline Halvorsdtr Hogstvet ¥. Født 1827 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død 1913 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). (Se tabell nr 165).

Tabell nr: 114

Fra tabell nr: 66

Anne Kristine Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1792 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361). Død 0 .... i ?. Gift med Villum Kristensen Stokke. Født .... i ?. Død .... i ?. Gift .... Ås med Ole Andersen Åros. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 115

Fra tabell nr: 66

Gunhild Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1800 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.361, 457). Død 1852 i Treider, Ås (Ås I s.458). Gift 1831 Ås (Ås I s.361, 457) med Lars Abrahamsen Haug S. Født 1799 i Haug S, Ås (Ås I s.457). Død 1869 i Treider, Ås (Ås I s.458).

Tabell nr: 116

Fra tabell nr: 68

Halvor Svensen. Født 1768 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Kom til Løs på Nesodden. Uforsket i Løs, Nesodden. Død .... i Løs, Nesodden. Gift .... ? med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 117

Fra tabell nr: 68

Anne Malene Svensdtr. Født 1769 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. Gift .... ? med Ole Larsen Gulbjørnrud. Født .... i Gulbjørnrud, Frogn (Ås I s.515). Død .... i ?.

Tabell nr: 118

Fra tabell nr: 68

Agar Svensdtr. Født 1771 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. Gift .... Ås med Hans Baltsersen Glenne. Født .... i Glenne, Frogn (Ås I s.515). Død .... i ?.

Tabell nr: 119

Fra tabell nr: 68

Mikal (Jens?) Svensen. Født 1774 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. Kom til Lindebråte, Frogn. Uforsket 1790-1810 i Lindebråte, Frogn. Gift med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 120

Fra tabell nr: 68

Susanna Svensdtr. Født 1776 i Støkken V, Ås (Ås I s.515). Død .... i ?. Gift med Ole Kristoffersen Flateby. Født .... i Flateby, Nesodden (Ås I s.515). Død .... i ?.

Tabell nr: 121

Fra tabell nr: 72

Kristine Hansdtr Lofsrud. Født 1773 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. Uforsket i Haugerbråten, Ås. Gift .... ? med Sven Gundersen Haugerbråten. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 122

Fra tabell nr: 72

Anne Maria Hansdtr Lofsrud. Født ca 1778 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. Gift .... ? med Lars Larsen Fåle. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 123

Fra tabell nr: 72

Abigal Hansdtr Lofsrud. Født 1782 i Lofsrud, Ås (Ås II s.126). Død .... i ?. Uforsket i Vassflauet. Gift .... ? med Erik Paulsen Vassflauet. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 124

Fra tabell nr: 74

Per Villumsen Rustad ¥. Født 1779 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død 1821 i Klynderud, Frogn (Ås II s.454). Gift 1801 Ås (Ås II s.454) med Sebille Baltsersdtr Holstad. Født 1782 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Slørstad N, Ås. (Datter av Baltser Hansen Holstad. Født 1749 i Holstad N, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Holstad, Ås (Ås II s.315). [Sønn av Hans Åsmundsen Holstad ¥. Født .... i ¥stensjø S, Ås (Ås II s.383). Død ca 1776-1777 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.315). og Siri Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). ] og Marie Tomasdtr. Født 1754 i Hebekk, Ski (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). )
Barn:
 1. 7 Maren Maria Persdtr Rustad ¥. Født 1804 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 2. 7 Baltser Persen Rustad ¥. Født 1807 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 3. 7 Wilhelmine Persdtr Rustad ¥. Født 1809 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død 1810 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454).
 4. 7 Johanne Hedvig Persdtr Rustad ¥. Født 1812 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 5. 7 Wilhelm Anton Persen Rustad ¥. Født 1814 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 6. 7 Hans Fredrik Persen Rustad ¥. Født 1815 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.
 7. 7 Per Sigvart Persen Rustad ¥. Født 1817 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?.

Tabell nr: 125

Fra tabell nr: 75

Johanne Maria Andreasdtr Gryteland. Født 1776 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.525). Død .... i Drøbak. Gift med Carl Christian Mortensen Tannum. Født 1776 i Tannum, Vestby (Ås II s.525). Død .... i Drøbak.

Tabell nr: 126

Fra tabell nr: 75

Anders Andreassen Gryteland. Født .... i Gryteland, Kråkstad. Død .... i Gryteland, Kråkstad. Gift med N N.
Barn:
 1. 7 Anne Johanne Andersdtr Gryteland. Født 1815 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.272). Død 1888 i Melby, Ås (Ås II s.273).

Tabell nr: 127

Fra tabell nr: 75

Svend Andreassen Gryteland. Født 1789 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.315). Død 1840 i Holstad, Ås (Ås II s.316). Gift (Ås II s.315) med Abigal Baltsersdtr. Født ca 1780 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). (Datter av Baltser Hansen Holstad. Født 1749 i Holstad N, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Holstad, Ås (Ås II s.315). [Sønn av Hans Åsmundsen Holstad ¥. Født .... i ¥stensjø S, Ås (Ås II s.383). Død ca 1776-1777 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.315). og Siri Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). ] og Marie Tomasdtr. Født 1754 i Hebekk, Ski (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 7 Anders Martin Svensen Holstad. Født 1802 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?.
 2. 7 Baltser Svensen Holstad. Født 1804 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1804 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 3. 7 Baltser Svensen Holstad. Født 1805 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1805 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 4. 7 Johan Vilhelm Svensen Holstad. Født 1807 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1852 i Bekk, Ås (Ås II s.105). (Se tabell nr 166).
 5. 7 Hanna Matea Svensdtr Holstad. Født 1810 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. (Se tabell nr 167).
 6. 7 Jens Svensen Hoelstad. Født 1813 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. (Se tabell nr 168).
 7. 7 Abigal Sofie Svensdtr Holstad. Født 1815 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1816 i Holstad, Ås (Ås II s.315).
 8. 7 Samuel Anton Svensen Holstad. Født 1818 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død som barn .... i Holstad, Ås (Ås II s.315).
Gift .... ? med Helene Svensdtr Roksrud. Født 1795 i Roksrud, Frogn (Ås II s.315). Død .... i ?.
Barn i ekteskap nr 2:
 1. 7 Abigal Sofie Svensdtr Holstad. Født 1820 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?.
 2. 7 Baltser Svensen Holstad. Født 1821 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?.
 3. 7 Johanne Hedvig Svensdtr Holstad. Født 1822 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?.
 4. 7 Alette Regine Svensdtr Holstad. Født 1824 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. (Se tabell nr 169).

Tabell nr: 128

Fra tabell nr: 81

Andrea Johannesdtr Nordby N. Født 1796 i Nordby N, Ås (Ås II s.145). Død .... i ?. Gift .... ? med Peter Lotharius Worsøe. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 129

Fra tabell nr: 84

Andrine Halvorine Sørensdtr. Født 1789 i Askehaug, Ås (Ås II s.94). Død 1864 i Nes, Hallingdal (Ås II s.95). Gift 1812 Ås (Ås II s.94, 95) med Peter Andersen von Soelberg. Født 1782 i Vassum, Frogn (Ås II s.95). Død 1848 i Nes, Hallingdal (Ås II s.95). (Sønn av Anders Olsen Vassum-hytta. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )
Barn:
 1. 7 Karen Sophia Petersdtr. Født 1813 i Nesset, Ås (Ås s.95). Død .... i ?.
 2. 7 Johan Anton Petersen Soelberg. Født 1814 i Nesset, Ås (Ås II s.95). [Referanse Kom til Breivoll. Bodde i Kristiania.]. Død .... i ?.
 3. 7 Henriette Augusta Petersdtr. Født 1815 i Nesset, Ås (Ås II s.95). Død .... i ?.
 4. 7 Severin Olaus Petersen Soelberg. Født 1817 i Nesset, Ås (Ås s.95). Død 1818 i Nesset, Ås (Ås II s.95).
 5. 7 Theodor Wilhelm Petersen. Født 1819 i Nesset, Ås (Ås II s.95). Død som postmester i Kristiansund N. Død .... i ?.
 6. 7 Anne Elisabeth Petersdtr. Født 1824 i Nes, Hallingdal (Ås II s.95). Død .... i ?. (Se tabell nr 170).

Tabell nr: 130

Fra tabell nr: 87

Baltser Baltsersen Burum. Født 1797 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død 1848 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Gift 1832 Ås (Ås I s.296) med Karen Holmsdtr Refling. Født 1811 i Refling, Vestby (Ås I s.296). Død .... i ?. (Datter av Holm Torersen Refling. Født 1772 i ?. Død 16. mar 1824 i Refling, Vestby (Vestby I s.365). og Gunhild Christensdtr Tomter. Født 1779 i Tomter, Frogn (Vestby I s.366). Død 17. jun 1854 i Refling, Vestby (Vestby s.366). )
Barn:
 1. 7 Gunhild Maria Baltsersdtr Tomter. Født 1833 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. (Se tabell nr 171).
 2. 7 Anne Helene Baltsersdtr Tomter. Født 1835 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. (Se tabell nr 172).
 3. 7 Karen Selene Baltsersdtr Tomter. Født 1837 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. (Se tabell nr 173).
 4. 7 Baltser Baltsersen Tomter. Født 1839 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. (Se tabell nr 174).
 5. 7 Karoline Baltsersdtr Tomter. Født 1841 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. (Se tabell nr 175).
 6. 7 Herman Baltsersen Tomter. Født 1843 i Tomter, Ås (ÅS I s.296). Død .... i ?.
 7. 7 Alette Emilie Baltsersdtr Tomter. Født 1845 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. (Se tabell nr 176).
 8. 7 Emil Baltsersen Tomter. Født 1847 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død som barn .... i Ås.
 9. 7 Bertrand Skade Baltsersen Tomter. Født 1848 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?.

Tabell nr: 131

Fra tabell nr: 87

Anders Baltsersen Burum. Født 1801 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Kom til Børsum S, Ås. Uforsket i Børsum S, Ås. Gift .... ? med Johanne Amundsdtr Treider V. Født 1796 i Treider V, Ås (Ås I s.205). Død 1880 i Børsum S, Ås (Ås I s.203).
Barn:
 1. 7 Matea Andersdtr Børsum S. Født 1826 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. (Se tabell nr 177).
 2. 7 Andrine Andersdtr Børsum S. Født 1828 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. (Se tabell nr 178).
 3. 7 Bolette Andersdtr Børsum S. Født 1832 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. (Se tabell nr 179).
 4. 7 Alette Olava Andersdtr Børsum S. Født 1836 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. (Se tabell nr 180).
 5. 7 Anne Kirstine Andersdtr Børsum S. Født 1841 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død 1908 i Haugerud, Ås (Ås I s.209). (Se tabell nr 181).

Tabell nr: 132

Fra tabell nr: 87

Anne Dorthea Baltsersdtr Burum. Født 1814 i Burum, Ås (Ås I s.285). Død .... i ?. Uforsket i Revling, Vestby. Gift .... ? med Holm Torersen Revling. Født .... i Revling, Vestby (Ås I s.285). Død .... i ?. (Sønn av Torer Holmsen Refling. Født 1801 i Refling, Vestby (Vestby I s.365). Død .... i ?. [Sønn av Holm Torersen Refling. Født 1772 i ?. Død 16. mar 1824 i Refling, Vestby (Vestby I s.365). og Gunhild Christensdtr Tomter. Født 1779 i Tomter, Frogn (Vestby I s.366). Død 17. jun 1854 i Refling, Vestby (Vestby s.366). ] og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )

Tabell nr: 133

Fra tabell nr: 90

Hans Baltsersen Hoelstad. Født ca. 1778 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1809 i Vestby eller Såner (Ås II s.133, 320). Gift 1797 Ås (Ås II s.133, 315, 206) med Maren Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født ca 1779 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. (Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). [Sønn av Ole Gunnarsen Nordby. Født .... i ?. Død 61 år gl. 1783 i Ris, Ås (Ås II s.205). og Kristine Engebretsdtr Skisjordet. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). )
Barn:
 1. 7 Anne Hansdtr Kaksrud. Født 1798 i Huseby, Såner (Ås II s.133, 205). Død .... i ?.
 2. 7 Jacob Hansen Hoelstad. Født 1800 i Huseby, Såner (Ås II s.206). Død .... i ?. (Se tabell nr 182).
 3. 7 Baltser Hansen Kaksrud. Født 1802 i Huseby, Såner (Ås II s.133, 205). Død .... i ?.
 4. 7 Mathea Hansdtr Kaksrud. Født 1805 i Huseby, Såner (Ås II s.133, 205). Død .... i ?.
 5. 7 Herman Ulrik Hansen Kaksrud. Født 1807 i Huseby, Såner (Ås II s.133, 205). Død .... i ?.

Tabell nr: 134

Fra tabell nr: 90

Abigal Baltsersdtr. Født ca 1780 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Gift (Ås II s.315) med Svend Andreassen Gryteland. Født 1789 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.315). Død 1840 i Holstad, Ås (Ås II s.316). (Sønn av Andreas Andersen Gryteland. Født 1751 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. [Sønn av Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). og Johanne Torkildsdtr Askehaug. Født 1718 i Askehaug, Ås (Ås II s.458). Død 1759 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.458). ] og Johanne Jacobsdtr Ris. Født 1791 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. [Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). ] )
Barn:
 1. 7 Anders Martin Svensen Holstad. Født 1802 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 127 1 personside

 2. 7 Baltser Svensen Holstad. Født 1804 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1804 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Repetisjon! Se tabell nr 127 2 personside

 3. 7 Baltser Svensen Holstad. Født 1805 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1805 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Repetisjon! Se tabell nr 127 3 personside

 4. 7 Johan Vilhelm Svensen Holstad. Født 1807 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1852 i Bekk, Ås (Ås II s.105). Repetisjon! Se tabell nr 127 4 personside

 5. 7 Hanna Matea Svensdtr Holstad. Født 1810 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 127 5 personside

 6. 7 Jens Svensen Hoelstad. Født 1813 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 127 6 personside

 7. 7 Abigal Sofie Svensdtr Holstad. Født 1815 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1816 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Repetisjon! Se tabell nr 127 7 personside

 8. 7 Samuel Anton Svensen Holstad. Født 1818 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død som barn .... i Holstad, Ås (Ås II s.315). Repetisjon! Se tabell nr 127 8 personside

Tabell nr: 135

Fra tabell nr: 90

Sebille Baltsersdtr Holstad. Født 1782 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Slørstad N, Ås. Gift 1801 Ås (Ås II s.454) med Per Villumsen Rustad ¥. Født 1779 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død 1821 i Klynderud, Frogn (Ås II s.454). (Sønn av Villum Andersen Rustad N. Født ca. 1745 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. [Sønn av Anders Baltsersen Rustad ¥. Født ca. 1718 i Holstad ¥, Ås (Ås II s.458). Død 1780 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). og Johanne Torkildsdtr Askehaug. Født 1718 i Askehaug, Ås (Ås II s.458). Død 1759 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.458). ] og Maria Knutsdtr Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?. [Datter av Knut Fredrik Hoff. Født .... i ?. Død .... i ?. og Maren Baltsersdtr Holstad. Født .... i Holstad ¥, Ås (Ås II s.313). Død .... i ? (Ås s.). ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 7 Maren Maria Persdtr Rustad ¥. Født 1804 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 124 1 personside

 2. 7 Baltser Persen Rustad ¥. Født 1807 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 124 2 personside

 3. 7 Wilhelmine Persdtr Rustad ¥. Født 1809 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død 1810 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Repetisjon! Se tabell nr 124 3 personside

 4. 7 Johanne Hedvig Persdtr Rustad ¥. Født 1812 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 124 4 personside

 5. 7 Wilhelm Anton Persen Rustad ¥. Født 1814 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 124 5 personside

 6. 7 Hans Fredrik Persen Rustad ¥. Født 1815 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 124 6 personside

 7. 7 Per Sigvart Persen Rustad ¥. Født 1817 i Rustad ¥, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 124 7 personside

Gift

Tabell nr: 136

Fra tabell nr: 93

Hans Samuelsen Sjøskogen. Født 1783 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Etter tradisjonen skulle Hans i sin tid ha drept en bjørn med bare en slaktekniv. Men dette er nok bare et sagn. Død 1861 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). Gift 1809 Ås (Ås II s.84) med Gunhild Kjellsdtr Gryteland. Født 1786 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.84). Død 1864 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). 7 barn.
Barn:
 1. 7 Anne Kirstine Hansdtr Sjøskogen. Født 1809 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). (Se tabell nr 183).
 2. 7 Anton Samuel Hansen Sjøskogen. Født 1812 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84).
 3. 7 Sebille Hansdtr Sjøskogen. Født 1816 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). Død 1816 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84).
 4. 7 Johanne Hansdtr Sjøskogen. Født 1817 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84).
 5. 7 Helene Gubia Hansdtr Sjøskogen. Født 1820 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). (Se tabell nr 184).
 6. 7 Baltser Hansen Sjøskogen. Født 1823 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84).
 7. 7 Matea Hansdtr Sjøskogen. Født 1826 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84).
 8. 7 Kristian Hansen Sjøskogen. Født 1829 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). (Se tabell nr 185).

Tabell nr: 137

Fra tabell nr: 93

Samuel Samuelsen Trosterud-Grimstua. Født 1788 i Trosterud, Ås (Ås II s.317). Død 1871 i Solberg, Ås (Ås II s.318). Gift 1812 Ås (Ås II s.317) med Gunhild Ottersdtr Kroknes. Født 1782 i Kroknes, Ås (Ås II s.317). Død 1837 i Kroknes, Ås (Ås II s.318).
Barn:
 1. 7 Karen Samuelsdtr Grimstua. Født 1812 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ?. (Se tabell nr 186).
 2. 7 Andrea Olia Samuelsdtr Grimstua. Født 1815 i Grimstua, Ås. Død .... i ?. (Se tabell nr 187).
 3. 7 Sebille Samuelsdtr Grimstua. Født 1818 i Grimstua, Ås (Ås II s.318). Død 1823 i Grimstua, Ås (Ås II s.318).
 4. 7 Anne Matea Samuelsdtr Grimstua. Født 1821 i Grimstua, Ås (Ås II s.318). Død .... i ?. (Se tabell nr 188).

Tabell nr: 138

Fra tabell nr: 93

Baltser Samuelsen Kaksrud. Født 1790 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?. Gift 1820 Ås (Ås II s.133) med Maren Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født ca 1779 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. (Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). [Sønn av Ole Gunnarsen Nordby. Født .... i ?. Død 61 år gl. 1783 i Ris, Ås (Ås II s.205). og Kristine Engebretsdtr Skisjordet. Født .... i ?. Død .... i ?. ] og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). )
Barn:
 1. 7 Andrine Baltsersdtr Kaksrud. Født 1820 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1821 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133).
 2. 7 Hans Baltsersen Kaksrud. Født 1822 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1894 i Voll N, Ås (Ås II s.133). (Se tabell nr 189).

Tabell nr: 139

Fra tabell nr: 93

Sebille Samuelsdtr Trosterud. Født 1795 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?. Gift med Engebret Kristoffersen Glosli-ødegården.

Tabell nr: 140

Fra tabell nr: 93

Ragnhild Samuelsdtr Trosterud. Født 1799 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Gift med Hans Johannesen Kongstein.

Tabell nr: 141

Fra tabell nr: 97

Maren Kirstine Johansdtr Bjerkeskaug. Født 1799 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?. Gift med Kasper Johannessen Korsegårdsbråten. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 142

Fra tabell nr: 97

Halvor Johansen Tørkopp. Født 1804 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død 1847 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Gift 1829 Ås (Ås II s.537) med Gunhild Maria Olsdtr. Født .... i ?. Død 1850 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537).
Barn:
 1. 7 Andrine Halvorsdtr Tørkopp. Født 1830 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?.
 2. 7 Anne Johanne Halvorsdtr Tørkopp. Født 1832 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?. (Se tabell nr 190).
 3. 7 Hans Martin Halvorsen Tørkopp. Født 1834 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?.
 4. 7 Johan Halvorsen Tørkopp. Født 1836 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?.
 5. 7 Olaus Halvorsen Tørkopp. Født 1839 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?.
 6. 7 Hans Halvorsen Tørkopp. Født 1842 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død 1842 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537).
 7. 7 Sven Halvorsen Tørkopp. Født 1842 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død 1842 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537).
 8. 7 Samuel Anton Halvorsen Tørkopp. Født 1843 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?.

Tabell nr: 143

Fra tabell nr: 97

Kield Johansen Fleskebakke-Wollebekk. Født 1807 i Ås (IJ/Glenn Loe (GL)). Død .... i ?. Nevnes som Kjell Fleskebakke i Ås I s.192 Gift .... ? (IJ/GL) med Anne-Marie Berthelsdtr. Født 1810 i Ås (IJ/GL). Død .... i ?.
Barn:
 1. 7 Karen Sørine Kjeldsen. Født 16. mai 1842 i Drøbak (Drøbak II 1 s.16). Død 1920 i Drøbak (IJ). (Se tabell nr 191).

Tabell nr: 144

Fra tabell nr: 97

Sven Johansen Brantløkka. Født 1815 i Bjerkeskaug, Ås (Ås I s.192). Død .... i ?. Gift 1837 Ås (Ås II s.557) med Gunhild Maria Jensdtr. Født ca. 1815 (Ås II s.557). Død .... i ?.
Barn:
 1. 7 Johannes Svensen Brantløkka. Født 1839 i Brantløkka, Ås (Ås II s.557). Død .... i ?.
 2. 7 Anne Matea Svensdtr Brantløkka. Født 1842 i Brantløkka, Ås (Ås II s.557). Død .... i ?.
 3. 7 Anders Martin Svensen Brantløkka. Født 1844 i Brantløkka, Ås (Ås II s.557). Død .... i ?.
 4. 7 Amalia Svensdtr Brantløkka. Født 1846 i Brantløkka, Ås (Ås II s.557). Død .... i ?.

Tabell nr: 145

Fra tabell nr: 99

Baltser Gudmundsen Brekke N. Født 1804 i Brekke N, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?. Gift 1834 Ås (Ås I s.253) med Helene Hansdtr Voll. Født 1816 i Voll, Ås. Død .... i ?.

Tabell nr: 146

Fra tabell nr: 104

Maren Sofie Halvorsdtr Askjum. Født 1803 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). Gift 1822 Ås (Ås II s.414) med Jacob Hansen Hoelstad. Født 1800 i Huseby, Såner (Ås II s.206). Død .... i ?. (Sønn av Hans Baltsersen Hoelstad. Født ca. 1778 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1809 i Vestby eller Såner (Ås II s.133, 320). [Sønn av Baltser Hansen Holstad. Født 1749 i Holstad N, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Holstad, Ås (Ås II s.315). og Marie Tomasdtr. Født 1754 i Hebekk, Ski (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). ] og Maren Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født ca 1779 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. [Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). ] )
Barn:
 1. 7 Herman Adolf Jacobsen Ris-Krosser. Født 1823 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. (Se tabell nr 192).
 2. 7 Hans Martin Jacobsen Ris. Født 1824 i Ris, Ås (Ås II s.206). Flyttet på USA (Ås II s.206). Død .... i ?.
 3. 7 Anne Abigal Jacobsdtr Ris. Født 1825 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. (Se tabell nr 193).
 4. 7 Baltser Jacobsen Ris. Født 1828 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1845 i Ris, Ås (Ås II s.206).
 5. 7 Halvor Jacobsen Ris. Født 1830 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1832 i Ris, Ås (Ås II s.206).
 6. 7 Halvor Jacobsen Ris. Født 1832 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?.
 7. 7 Matea Jacobsdtr Ris. Født 1834 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?.
 8. 7 Grete Lovise Jacobsdtr Ris. Født 1837 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1877 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). (Se tabell nr 194).
 9. 7 Andrea Jacobsdtr Ris. Født 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. (Se tabell nr 195).

Tabell nr: 147

Fra tabell nr: 104

Helene Halvorsdtr Askjum. Født 1808 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. Gift .... Ås (Ås II s.414) med Nils Hansen Bjerke. Født .... i Bjerke, Frogn. Død .... i ?.

Tabell nr: 148

Fra tabell nr: 104

Andrea Jacobine Halvorsdtr Askjum. Født 1810 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død 1843 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Gift 1833 Ås (Ås II s.214, 414) med Jens Roll Erlandsen Skyssjordet. Født 1812 i Krom, Vestby (Ås II s.214). Død .... i ?.
Barn:
 1. 7 Riulf Hagbarth Jensen Skyssjordet. Født 1833 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død .... i ?.
 2. 7 Anne Amalie Jensdtr Skyssjordet. Født 1834 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død .... i ?.
 3. 7 Henrikke Jacobine Jensdtr Skyssjordet. Født 1838 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død .... i ?.
 4. 7 Harald Jensen Skyssjordet. Født 1840 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død .... i ?.
 5. 7 Maren Jacobea Jensdtr Skyssjordet. Født 1841 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død .... i ?.
 6. 7 Inger Caspara Jensdtr Skyssjordet. Født 1843 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død 1843 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214).
 7. 7 Johanne Andrea Jensdtr Skyssjordet. Født 1843 i Skyssjordet, Ris, Ås (Ås II s.214). Død .... i ?.

Tabell nr: 149

Fra tabell nr: 104

Sønni Halvorsdtr Askjum. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. Gift (Ås II s.414) med Jens Svensen Hoelstad. Født 1813 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. (Sønn av Svend Andreassen Gryteland. Født 1789 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.315). Død 1840 i Holstad, Ås (Ås II s.316). [Sønn av Andreas Andersen Gryteland. Født 1751 i Rustad N, Ås (Ås II s.458). Død .... i ?. og Johanne Jacobsdtr Ris. Født 1791 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. ] og Abigal Baltsersdtr. Født ca 1780 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). [Datter av Baltser Hansen Holstad. Født 1749 i Holstad N, Ås (Ås II s.315). Død 1823 i Holstad, Ås (Ås II s.315). og Marie Tomasdtr. Født 1754 i Hebekk, Ski (Ås II s.315). Død 1819 i Holstad, Ås (Ås II s.315). ] )

Tabell nr: 150

Fra tabell nr: 104

Malene Halvorsdtr. Født 1822 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. Gift .... ? (Ås II s.414) med Hans Johansen Kverne. Født .... i Kverne, Ski (Ås II s.414). Død .... i ?.

Tabell nr: 151

Fra tabell nr: 104

Johanne Halvorsdtr. Født 1825 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. Gift (Ås II s.414) med Cort Christopher Scarnhorst Kjærstad. Født .... i Kjærnstad, Garder (Ås II s.414). Død .... i ?.

Tabell nr: 152

Fra tabell nr: 104

Kirstine Halvorsdtr. Født 1830 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. Gift .... ? (Ås II s.414) med Peter Johansen. Født .... i Drøbak (Ås II s.414). Død .... i ?.

Tabell nr: 153

Fra tabell nr: 104

Herman Halvorsen Aschjem. Født 1835 (Åsboken). Død .... i ?. Gift (Åsboken) med Johanne Andersdtr Rustad. Født 1840 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. (Datter av Anders Svensen Dyster. Født 1787 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1861 i Rustad, Ås (Ås II s.454). [Sønn av Sven Jonsen Dyster. Født 1760 i Brekke, Tomter (Ås I s.321). Død .... i ?. og Malene Jansdtr Herum. Født 1751 i Herum, Ås (Ås I s.223). Død .... i ?. ] og Johanne Nilsdtr Frogner N. Født 1797 i Frogner N, Kråkstad (Ås II s.454). Død 1865 i Rustad, Ås (Ås II s.454). )
Barn:
 1. 7 Halvor Hermansen Aschim. Født 1865 i Aschim, Ås (Åsboken). Død .... i ?. (Se tabell nr 196).
 2. 7 Inga Hermansdtr Aschim. Født 1868 i Aschim, Ås (Åsboken). Død .... i ?. (Se tabell nr 197).

Tabell nr: 154

Fra tabell nr: 104

Hans Martin Halvorsen. Født 1837 i Holstad, Ås (Ås II s.414). Levde i Rustad ¥, Ås (Ås II s.414). Død 1930 i Oslo (Ås II s.455). Gift med Andrea Henriette Olsdtr Torderud. Død 1927 i Oslo (Ås II s.455). Født 1846 i Torderud, Ås (Ås II s.444). (Datter av Ole Anton Andersen Rustad ¥. Født 1813 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død 1874 i Rustad, Ås (Ås II s.455). [Sønn av Anders Svensen Dyster. Født 1787 i Dyster, Ås (Ås I s.321). Død 1861 i Rustad, Ås (Ås II s.454). og Sissel Simensdtr Håvi. Født 1789 i Håvi, Spydeberg (Ås II s.454). Død 1816 i Rustad, Ås (Ås II s.454). ] og Anne Maria Hansdtr Kontra. Født 1821 i Kontra, Ski (Ås II s.455). Død 1893 i Kristiania ([s II s.455). )
Barn:
 1. 7 Anton Halvorsen. Født 1877 i Rustad, Ås (Ås II s.455). Død .... i ?. (Se tabell nr 198).

Tabell nr: 155

Fra tabell nr: 105

Andrine Olsdtr Nordby ¥. Født 1804 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?. Gift .... Ås med Baltser Andersen Egget. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 156

Fra tabell nr: 105

Anne Jacobine Olsdtr Nordby ¥. Født 1823 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?. Gift med Ole Nielsen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 157

Fra tabell nr: 105

Ole Frantsen Nordby ¥. Født 1825 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død .... i ?. Gift med Gunhild Marie Svensdtr Gårmannsbråten. Født 1830 i Gårmannsbråten, Ås (Ås II s.172). Død 1901 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). (Datter av Sven Gundersen. Født 1788 i Grimsroa, Ås (Ås II s.171). Død .... i ?. og Ingeborg Villumsdtr Sætre. Født 1799 i Sætre, Oppegård (Ås II s.172). Død .... i ?. )
Barn:
 1. 7 Ferdinand Julius Olsen Nordby ¥. Født 1848 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Død 1907 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). (Se tabell nr 199).
 2. 7 Sigvart Adolf Olsen Nordby ¥. Født 1850 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Død .... i ?.
 3. 7 Jens Anton Olsen Nordby ¥. Født 1855 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Død 1933 i Askehaugbråten, Ås (Ås II s.169).
 4. 7 Anne Sofie Olsdtr Nordby ¥. Født 1863 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Død .... i ?. (Se tabell nr 200).

Tabell nr: 158

Fra tabell nr: 105

Hans Petter Frantsen Nordby ¥. Født 1826 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166). Død 1889 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.166, gnr 105 bnr. 3). Gift 1848 Ås (Ås II s.169) med Wilhelmine Julie Svensdtr Gårmannsbråten. Født 1825 i Gårmannsbråten, Ås (Ås II s.172). Død .... i ?. (Datter av Sven Gundersen. Født 1788 i Grimsroa, Ås (Ås II s.171). Død .... i ?. og Ingeborg Villumsdtr Sætre. Født 1799 i Sætre, Oppegård (Ås II s.172). Død .... i ?. )
Barn:
 1. 7 Anne Sofie Hansdtr Nordby. Født 1849 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død .... i ?. (Se tabell nr 201).
 2. 7 Julie Fredrikke Hansdtr Nordby. Født 1852 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død .... i ?.
 3. 7 Maren Bolette Hansdtr Nordby. Født 1862 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død .... i ?.
 4. 7 Alfred Viggo Hansen Nordby. Født 1857 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død .... i ?.
 5. 7 Karen Olava Hansdtr Nordby. Født 1859 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død 1863 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3).
 6. 7 Karl Ludvig Hansen Nordby. Født 1862 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Forretningmann i Kristiania, LakkegataDød .... i ?.
 7. 7 Jens Henrik Hansen Nordby. Født 1866 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død .... i ?.

Tabell nr: 159

Fra tabell nr: 106

Wilhelm Pedersen Bråte V. Født 1805 i Treider ¥, Ås (Ås II s.542). Døpt 10. nov 1805 i Ås (Ås kb. 2 s.338, d.nr.105). Faddere:Ole Jacobsen Nordbÿe, Jens Johnsen Brækken, Willum Halvorsen Aschim, Anne Jensdtr Treider, Anne Olsdtr S. Gjerdrum, Anne Sophia Halvorsdtr Nordbye. Levde ved Anne Sophies dåp i 1832 i Helgestad (Ås kb. 2/5/57/1832 s.294). Levde 1865 i Drøbak (Folketellingen 1865). Død .... i Drøbak. Gift (Folketelling 1865 Drøbak) med Anne Svendsdtr Helgestad. Født ca 1799 i Helgestad, Ås (Folketelling 1865, ÅS II s.505). Død .... i ?.
Barn:
 1. 7 Anne Sophie Wilhelmsdtr. Født ca 15. jun 1832 i Ås (Folketelling 1865 Drøbak). Døpt 26. aug 1832 i Ås kirke (Ås kb. 2/5/57/1832 s.294). Død .... i ?. (Se tabell nr 202).
 2. 7 Vilhelmine Wilhelmsdtr. Født ca 23. apr 1838 i Ås (Folketelling 1865 Drøbak, Ås kb.). Flyttet til Ås ??. okt 1868 til Drøbak (Drøbak kb I 3 s.132, datert ). Flyttet fra Drøbak ??. okt 1868 på Ås. Død .... i ?.

Tabell nr: 160

Fra tabell nr: 106

Samuel Pedersen Bråte V. Født 13. apr 1809 i Bråte V, Ås (Ås kb. 2 s.372, Ås II s.542). Døpt 19. nov 1809 i Ås (Ås kb. 2 s.372). Faddere: Jørgen Hogstvedt, Ole Nordbye, Willum aschim, Abigal Halvorsdtr Hosctvedt, Anna Sophia Nordbye, Kristine Halvorsdtr Aschim. Forlovere: Zacharias Arnesen og Søren Albrethsen Flyttet 1832 på Drøbak (Kirkeboken for Drøbak, tilgangsliste 1832 nr.18 s.313). Arbeider [Referanse Folketelling 1865, Drøbak listenr 155, gård 175]. Levde 1892 i Drøbak. Død etter 1892 i Drøbak. Gift 23. mar 1834 Drøbak (Drøbak kb. 1/7/5/1834 s.206) med Anne Kistine Johansdtr. Født ant. 1801 i Ommen, Ås (Ås II s.547). Døpt 02. jan 1802 i Ås kirke (Kirkeboken for Ås). Død 09. apr 1887 i Drøbak (Drøbak II 1 s.). Begravet 15. apr 1887 i Drøbak (Drøbak kb II 1 s.). (Datter av Johan Henriksen Ommen. Født 1779 i Ås (Åsboken). Død .... i ? (Ås s.). [Sønn av Henrik Olsen Bråte V. Født ca 1742. Død 1806 i Bråte V, Ås (Åsboken II, 542). og Kari Ambjørnsdtr. Født ant. 1750 i Einarstua, Bjørnebekk, Ås (Åsboken). Død 1821 i Granerud, Ås (Åsboken II, 542). ] og Helvig Christensdtr Helgestad. Født 1777 i Råli, Kalfjøs, Vestby (Åsboken). Død 1844 i Ommen, Ås (Ås II s.547). [Datter av Kristen Olsen. Født 1740 i Kalfjøs, Vestby (Åsboken II, 506). Død 1801 i Helgestad, Ås (Åsboken II, 506). og Johanne Andersdtr. Født 1736 i Ås (Åsboken II, 506). Død 1789 i Helgestad, Ås (Åsboken II, 506). ] )
Barn:
 1. 7 Johann Peter Samuelsen. Født 08. sep 1834 i Drøbak (Drøbak kb. 1 s. 179). Døpt 28. sep 1834 i Drøbak kirke, Drøbak (Drøbak kb. 1 s.179, dpn 31/1834). Død .... i ?. (Se tabell nr 203).
 2. 7 Maren Helene Samuelsen. Født 16. mar 1836 i Drøbak (Kirkeboken for Drøbak). Døpt hjemme 30. mar 1836 i Drøbak (Kirkeboken for Drøbak). Dåpen bekreftet 22. mai 1836 i Drøbak kirke, Drøbak (Kirkeboken for Drøbak). Død .... i ?. Tante Eva forteller at hun var hushjelp hos Rikard Nordraak. Da Nordraak hadde skrevet melodien til 'Ja, vi elsker', kalte han sammen alle tjenerne og disse skal da etter sigende ha sunget 'Ja, vi elsker' den aller første gangen. Levde ca 1885 i Fredrikstad (Brev fra Samuel Persen).
 3. 7 Anne Sofie Samuelsen. Født 17. mar 1838 i Drøbak (Drøbak kb. (?)). Døpt 15. apr 1838 i Drøbak (Drøbak kb.). Død 17. mai 1877 i Kragerø. (Se tabell nr 204).
 4. 7 Hans C. Samuelsen. Født ca 1840 i Drøbak (Folketelling Drøbak 1865, gård 175. liste 155). Død .... i ?. Matros ved folketelling Er det denne som gifter seg i 1867 med Elise Fredrikke Samuelsdtr? Denne heter Christian Samuelsen og er da 24 år, dvs. f. 1843. Elise Fredrikke Samuelsdtr er da 22 år.
 5. 7 Søren Samuelsen. Født ca 16. sep 1844 i Drøbak (Folketelling 1865 liste 155, konf. I 2. s.5). Død 1922 i Drøbak (IJ). (Se tabell nr 205).
 6. 7 Wilhelm Samuelsen. Født ca 28. okt 1847 i Drøbak (Folketelling 1865 Drøbak liste 155, Drøbak I 2 s.28). Død 27. mar 1887 i Drøbak (Drøbak II 1 s.268). Begravet 01. apr 1887 i Drøbak (Drøbak II 1 s.268).

Tabell nr: 161

Fra tabell nr: 110

Ole Anton Andersen Rustad ¥. Født 1813 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død 1874 i Rustad, Ås (Ås II s.455). Kom til Torderud og satt med denne 1835-1849. Flyttet i 1849 tilbake til Rustad mens faren nå overtok Torderud. Gift 1840-1842 Ås med Anne Maria Hansdtr Kontra. Født 1821 i Kontra, Ski (Ås II s.455). Død 1893 i Kristiania ([s II s.455).
Barn:
 1. 8 Hans Olsen Torderud. Født 1842 i Torderud, Ås (Ås II s.444). Død 1842 i Torderud, Ås (Ås II s.444).
 2. 8 Anne Sofie Olsdtr Torderud. Født 1843 i Torderud, Ås (Ås II s.444). Død .... i ?.
 3. 8 Andrea Henriette Olsdtr Torderud. Død 1927 i Oslo (Ås II s.455). Født 1846 i Torderud, Ås (Ås II s.444).
 4. 8 Anette Maria Olsdtr Torderud. Født 1850 i Torderud, Ås (Ås II s.444). Død .... i ?.
 5. 8 Amalie Samueline Olsdtr Torderud. Født 1855 i Torderud, Ås (Ås II s.444). Død .... i ?.

Tabell nr: 162

Fra tabell nr: 110

Samueline Matea Andersdtr Rustad. Født 1827 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Gift med Ole Hauger. Født .... i Hauger, Vestby (Ås II s.454). Død .... i ?.

Tabell nr: 163

Fra tabell nr: 110

Johanne Andersdtr Rustad. Født 1840 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Gift (Åsboken) med Herman Halvorsen Aschjem. Født 1835 (Åsboken). Død .... i ?. (Sønn av Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. [Sønn av Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). og Synni Svensdtr Gryteland. Født 1752 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Døpt i Kråkstad. Død 1824 i Askjum, Ås (Ås II s.413). ] og Maren Henrikka Åsmundsdtr Børsum. Født 1798 i Børsum, Ås (Ås ft. 1875). Død .... i ? (Ås s.). )
Barn:
 1. 8 Halvor Hermansen Aschim. Født 1865 i Aschim, Ås (Åsboken). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 153 1 personside

 2. 8 Inga Hermansdtr Aschim. Født 1868 i Aschim, Ås (Åsboken). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 153 2 personside

Tabell nr: 164

Fra tabell nr: 110

Malene Andersdtr Rustad ¥. Født 1842 i Rustad, Ås (Ås II s.454). Død .... i ?. Gift med Bernt Oscar Mamen. Født .... i ?. Død .... i ?. (Sønn av N Mamen. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )

Tabell nr: 165

Fra tabell nr: 113

Anne Oline Halvorsdtr Hogstvet ¥. Født 1827 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død 1913 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Gift .... Ås med Jørgen Evensen Hunstad-Hogstvet ¥. Født 1820 i Hunstad, Hole (Ås I s.362). Død 1880 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362).
Barn:
 1. 8 Jørgen Ernst Hodemann Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1852 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død 1864 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362).
 2. 8 Anton Julius Jørgensen Hogstvet ¥. Født 1855 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død 1939 i ¥stensjø S, Ås (Ås I s.362).
 3. 8 Emma Alvilde Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1857 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død .... i ?.
 4. 8 Lina Anette Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1858 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død .... i ?.
 5. 8 Helga Augusta Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1861 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død 1862 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362).
 6. 8 Inga Augusta Jørgensdtr Hogstvet ¥. Født 1866 i Hogstvet ¥, Ås (Ås I s.362). Død .... i ?.

Tabell nr: 166

Fra tabell nr: 127

Johan Vilhelm Svensen Holstad. Født 1807 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Kom til Bekk. Død 1852 i Bekk, Ås (Ås II s.105). Gift 1837 Ås (Ås II s.105) med Ellen Regine Andersdtr Hebekk. Født 1815 i Hebekk, Ski (Ås II s.105). Død .... i ?. Ekteskapet var barnløst.

Tabell nr: 167

Fra tabell nr: 127

Hanna Matea Svensdtr Holstad. Født 1810 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. Gift .... ? med Johannes Jørgensen Gultvet. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 168

Fra tabell nr: 127

Jens Svensen Hoelstad. Født 1813 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Levde i Holstad, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. Gift (Ås II s.414) med Sønni Halvorsdtr Askjum. Født .... i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død .... i ?. (Datter av Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. [Sønn av Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). og Synni Svensdtr Gryteland. Født 1752 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Døpt i Kråkstad. Død 1824 i Askjum, Ås (Ås II s.413). ] og Abigal Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født 1787 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. [Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). ] )

Tabell nr: 169

Fra tabell nr: 127

Alette Regine Svensdtr Holstad. Født 1824 i Holstad, Ås (Ås II s.315). Død .... i ?. Gift .... ? med Bertrand Schetelig. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 170

Fra tabell nr: 129

Anne Elisabeth Petersdtr. Født 1824 i Nes, Hallingdal (Ås II s.95). Død .... i ?. Gift .... ? (Ås II s.95) med Johan Henrik Wilhelm Buhre. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 171

Fra tabell nr: 130

Gunhild Maria Baltsersdtr Tomter. Født 1833 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. Gift med Samuel Johannesen Horge. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 172

Fra tabell nr: 130

Anne Helene Baltsersdtr Tomter. Født 1835 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. Gift .... ? med Johannes Torkildsen Nordenga (Sneis). Født 1830 i Klynderud, Frogn (Ås II s.295). Død 1905 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). (Sønn av Torkild Larsen Alvum-Klynderud. Født 1796 i Nordby V, Spydeberg (Frogn s.267, Spydeberg kb. fol. 146). Døpt 30. aug 1796 i Spydeberg (Spydeberg kb. fol. 146). Død 1842 i Klynderud, Frogn (Frogn s.267). [Sønn av Lars Torkelsen Nordby. Født ca. 1770 i Spydeberg (Ft. 1801). Død .... i ?. og Elen Boesdtr. Født ca 1760 i Spydeberg (Ft. 1801). Død .... i ?. ] og Ellen Eriksdtr Sundby. Født 1802 i Vestby V, Spydeberg. Døpt 09. jan 1803 i Spydeberg (Spydeberg kb. 3 fol.?). Død .... i ?. [Datter av Erik Johansen Sundby. Født 1767 i Spydeberg. Død 1837 i Klynderud, Frogn (Frogn s.267). og Marthe Olsdtr. Født .... i Spydeberg. Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 8 Karl Johnsen. Født .... i Nordenga, Ås (Jon Norin). Død .... i ?.
 2. 8 Bernhard Theodor Johansen Nordby. Født 16. jun 1882 i Klynderud, Frogn (JN). Død 1964 i Bayfield, WI, USA (JN).
 3. 8 Johan Emil Johansen. Født 1859 i Klynderud, Frogn (Ås II s.295). Død .... i ?.
 4. 8 Annette Amalie Johansen. Født 1861 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 5. 8 Lars Anton Johannessen Bølstad. Født 1863 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 6. 8 Sigvard Martinius Johansen. Født 1865 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død ugift .... i Boston, USA.
 7. 8 Mathea Kaspara Johansen. Født 1867 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 8. 8 Hanna Josefine Johansen. Født 1869 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 9. 8 Hans Peder Johansen. Født 1871 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 10. 8 Karoline Emilie Johansen. Født 1873 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 11. 8 Bertrand Marius Johansen. Født 1876 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.296). Død .... i ?.
 12. 8 Bertrand Konrad Johansen. Født 1877 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død .... i ?.
 13. 8 Harald Torvald Johansen Nordengen. Født 30. jul 1879 i Nordenga, Sneis, Ås (Ås II s.295). Død 25. feb 1928 i Minneapolis, MN, USA (JN). Endret navnet til Noring.

Tabell nr: 173

Fra tabell nr: 130

Karen Selene Baltsersdtr Tomter. Født 1837 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. Gift .... ? med Holm Torersen Tveiter. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 174

Fra tabell nr: 130

Baltser Baltsersen Tomter. Født 1839 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. Gift 1867 Ås (Ås I s.216) med Hanna Helvig Halvorsdtr Roksrud. Født 1842 i Roksrud, Frogn (Ås I s.216). Død .... i ?.

Tabell nr: 175

Fra tabell nr: 130

Karoline Baltsersdtr Tomter. Født 1841 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. Gift med Kristian Eriksen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 176

Fra tabell nr: 130

Alette Emilie Baltsersdtr Tomter. Født 1845 i Tomter, Ås (Ås I s.296). Død .... i ?. Gift .... ? med Anton B. Thv. Thoresen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 177

Fra tabell nr: 131

Matea Andersdtr Børsum S. Født 1826 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. Gift .... Ås med Jørgen Andersen Sennebråte. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 178

Fra tabell nr: 131

Andrine Andersdtr Børsum S. Født 1828 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. Gift .... Ås med B.M.M. Kristiansen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 179

Fra tabell nr: 131

Bolette Andersdtr Børsum S. Født 1832 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. Gift .... Ås med Johannes Eriksen Skuterud. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 180

Fra tabell nr: 131

Alette Olava Andersdtr Børsum S. Født 1836 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død .... i ?. Gift med Andreas Jensen Hogstvet V. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 181

Fra tabell nr: 131

Anne Kirstine Andersdtr Børsum S. Født 1841 i Børsum S, Ås (Ås I s.203). Død 1908 i Haugerud, Ås (Ås I s.209). Gift 1864 Ås (Ås I s.209) med Karl Olsen Dalen. Født .... i ?. Død 1893 i Torsnes, Ås (Ås I s.209).
Barn:
 1. 8 Anne Sofie Karlsdtr Torsnes. Født 1864 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død 1865 i Torsnes, Ås (Ås I s.209).
 2. 8 Josefine Amalie Karlsdtr Torsnes. Født 1866 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Uforsket i Haugerud, Ås. Død .... i ?.
 3. 8 Johanne Sofie Karlsdtr Torsnes. Født 1868 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Uforsket i Børsum S, Ås. Død .... i ?.
 4. 8 Anders Paulus Karlsen Torsnes. Født 1870 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 5. 8 Matea Olava Karlsdtr Torsnes. Født 1873 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 6. 8 Ole Olaus Karlsen Torsnes. Født 1874 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 7. 8 Jørgen Johannes Karlsen Torsnes. Født 1877 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 8. 8 Karl Alfred Karlsen Torsnes. Født 1879 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 9. 8 Karen Agnes Karlsdtr Torsnes. Født 1881 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 10. 8 Sven Henrik Karlsen Torsnes. Født 1885 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.
 11. 8 Bernt Andreas Karlsen Torsnes. Født 1887 i Torsnes, Ås (Ås I s.209). Død .... i ?.

Tabell nr: 182

Fra tabell nr: 133

Jacob Hansen Hoelstad. Født 1800 i Huseby, Såner (Ås II s.206). Død .... i ?. Levde i Ris, Ås (Ås II s.414). Gift 1822 Ås (Ås II s.414) med Maren Sofie Halvorsdtr Askjum. Født 1803 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). (Datter av Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. [Sønn av Halvor Villumsen Askjum. Født 1753 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1830 i Askjum, Ås (Ås II s.413). og Synni Svensdtr Gryteland. Født 1752 i Gryteland, Kråkstad (Ås II s.413). Døpt i Kråkstad. Død 1824 i Askjum, Ås (Ås II s.413). ] og Abigal Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født 1787 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. [Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). ] )
Barn i ekteskap nr 1:
 1. 8 Herman Adolf Jacobsen Ris-Krosser. Født 1823 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 146 1 personside

 2. 8 Hans Martin Jacobsen Ris. Født 1824 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 146 2 personside

 3. 8 Anne Abigal Jacobsdtr Ris. Født 1825 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 146 3 personside

 4. 8 Baltser Jacobsen Ris. Født 1828 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1845 i Ris, Ås (Ås II s.206). Repetisjon! Se tabell nr 146 4 personside

 5. 8 Halvor Jacobsen Ris. Født 1830 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1832 i Ris, Ås (Ås II s.206). Repetisjon! Se tabell nr 146 5 personside

 6. 8 Halvor Jacobsen Ris. Født 1832 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 146 6 personside

 7. 8 Matea Jacobsdtr Ris. Født 1834 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 146 7 personside

 8. 8 Grete Lovise Jacobsdtr Ris. Født 1837 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1877 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Repetisjon! Se tabell nr 146 8 personside

 9. 8 Andrea Jacobsdtr Ris. Født 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 146 9 personside

Gift 1852 Ås (Ås II s.206) med Birte Marie Voxen. Født 1815 i Skedsmo (Ås II s.206). Død 1897 i Kristiania (Ås II s.207).

Tabell nr: 183

Fra tabell nr: 136

Anne Kirstine Hansdtr Sjøskogen. Født 1809 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). Gift med Nils Baltsersen Sundbyteigen.

Tabell nr: 184

Fra tabell nr: 136

Helene Gubia Hansdtr Sjøskogen. Født 1820 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). Gift med Lars Olsen Solberg.

Tabell nr: 185

Fra tabell nr: 136

Kristian Hansen Sjøskogen. Født 1829 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.84). Gift 1874 Ås (Ås II s.85) med Johanne Hansdtr. Født 1843 i Oppsandplass, Ski (Ås II s.85). Død 1902 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.85).
Barn:
 1. 8 Alfred Kristiansen. Født 1876 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.85). Død 1925 i Sjøskogen, Ås (Ås II s.85).

Tabell nr: 186

Fra tabell nr: 137

Karen Samuelsdtr Grimstua. Født 1812 i Grimstua, Ås (Ås II s.317). Død .... i ?. Gift med Andreas Andersen. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 8 Maren Andreasdtr. Født 1835 i Grøstad, Ås (Ås II s.303). Død .... i ?.
 2. 8 Grete Andreasdtr. Født 1837 i Grøstad, Ås (Ås II s.303). Død .... i ?.
 3. 8 Anton Andreassen. Født 1840 i Grøstad, Ås (Ås II s.303). Død .... i ?.

Tabell nr: 187

Fra tabell nr: 137

Andrea Olia Samuelsdtr Grimstua. Født 1815 i Grimstua, Ås. Død .... i ?. Gift med Johannes Hansen Kråkstad-pl. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 188

Fra tabell nr: 137

Anne Matea Samuelsdtr Grimstua. Født 1821 i Grimstua, Ås (Ås II s.318). Død .... i ?. Gift med Hans Kristian Engebretsen Glosli-¥degården. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 189

Fra tabell nr: 138

Hans Baltsersen Kaksrud. Født 1822 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1894 i Voll N, Ås (Ås II s.133). Hans Kaxrud var stortingsmann fra 1871-1885 for Venstre. Han var ordfører på Ås 1864-1889. I 1890 solgte Hans Kaxrud gården og flyttet til Nordre Voll hvor han døde. Gift 1858 Ås (Ås II s.133) med Grete Lovise Jacobsdtr Ris. Født 1837 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1877 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). (Datter av Jacob Hansen Hoelstad. Født 1800 i Huseby, Såner (Ås II s.206). Død .... i ?. [Sønn av Hans Baltsersen Hoelstad. Født ca. 1778 i Holstad, Ås (Ås II s.319). Død 1809 i Vestby eller Såner (Ås II s.133, 320). og Maren Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født ca 1779 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. ] og Maren Sofie Halvorsdtr Askjum. Født 1803 i Askjum, Ås (Ås II s.414). Død 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). [Datter av Halvor Halvorsen Aschjum. Født 1781 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Død 1857. og Abigal Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født 1787 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. ] )
Barn:
 1. 8 Jens Bernhard Hansen Kaksrud. Født 1859 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?.
 2. 8 Maren Sofie Hansdtr Kaksrud. Født 1861 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?.
 3. 8 Marie Hansdtr Holstad. Født 1863 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?.
 4. 8 Lovise Hansdtr Kaksrud. Født 1865 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1865 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133).
 5. 8 Aagot Hansdtr Kaksrud. Født 1866 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?.
 6. 8 Inga Margrete Hansdtr Kaksrud. Født 1869 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1876 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133).
 7. 8 Jakob Hansen Kaksrud. Født 1874 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?.

Tabell nr: 190

Fra tabell nr: 142

Anne Johanne Halvorsdtr Tørkopp. Født 1832 i Tørkopp, Ås (Ås II s.537). Død .... i ?. Gift .... Ås med Hans Matisen Bråte ¥. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 191

Fra tabell nr: 143

Karen Sørine Kjeldsen. Født 16. mai 1842 i Drøbak (Drøbak II 1 s.16). Død 1920 i Drøbak (IJ). Gift 31. des 1871 Drøbak (Drøbak kb. I 3/14 s.86) med Søren Samuelsen. Født ca 16. sep 1844 i Drøbak (Folketelling 1865 liste 155, konf. I 2. s.5). Død 1922 i Drøbak (IJ). (Sønn av Samuel Pedersen Bråte V. Født 13. apr 1809 i Bråte V, Ås (Ås kb. 2 s.372, Ås II s.542). Døpt 19. nov 1809 i Ås (Ås kb. 2 s.372). Død etter 1892 i Drøbak. [Sønn av Per Olsen Treider. Født 1776 i Dylterud, Ås (Ås I s.394, Ås kb. 1 s.419). Døpt 29. des 1776 i Ås (Ås kb. 1 s.419). Død 1850 i Dammen N, Ås (Ås II s.529). og Helene Halvorsdtr Aschjum. Født 1788 i Askjum, Ås (Ås II s.413). Døpt i Ås. Død 1869 i Dammen N, Ås (Ås II s. 529). ] og Anne Kistine Johansdtr. Født ant. 1801 i Ommen, Ås (Ås II s.547). Døpt 02. jan 1802 i Ås kirke (Kirkeboken for Ås). Død 09. apr 1887 i Drøbak (Drøbak II 1 s.). Begravet 15. apr 1887 i Drøbak (Drøbak kb II 1 s.). [Datter av Johan Henriksen Ommen. Født 1779 i Ås (Åsboken). Død .... i ? (Ås s.). og Helvig Christensdtr Helgestad. Født 1777 i Råli, Kalfjøs, Vestby (Åsboken). Død 1844 i Ommen, Ås (Ås II s.547). ] )
Barn:
 1. 8 Søren Samuelsen. Født 08. nov 1872 i Drøbak (Drøbak kb. 3/1/3/1873 s.10). Døpt 01. jan 1873 i Drøbak (Drøbak kb. 3/1/3/1873 s.10). Død 19. sep 1943 i Drøbak (IJ). Faddere: Julie Kjeldsen, Kiel Johansen, Faderen.
 2. 8 Hans Wilhelm Samuelsen. Født 14. nov 1876 i Drøbak (Drøbak kb. I 3. s.). Døpt 01. jan 1876 i Drøbak (Drøbak kb. I 3 s.). Utflyttet til Danmark. Utflyttet til USA?. Død .... i ?.
 3. 8 Lydia Samuelsen. Født 04. des 1878 i Drøbak (Drøbak kb. II 1/11 s.16). Døpt 13. apr 1879 i Drøbak (Drøbak kb II 1/11 s.16). Død ca ??. mar 1936 i ? (IJ). Faddere: Martin Kjeldsen, Maler Charles Jensen, Julie Kjeldsen, Moderen. Ingen barn.
 4. 8 Isak Samuelsen. Født 25. mai 1880 i Drøbak (Drøbak II 1 s.32). Døpt 15. aug 1880 i Drøbak (Drøbak kb II 1 s.32). Død 09. jul 1890 i Drøbak (Drøbak kb. II 1 s.299). Begravet 11. jul 1890 i Drøbak (Drøbak kb. II 1 s.299). Isak måtte begraves så tidlig pga. familiens sykdom. Faddere: Julie Kjeldsen, Hagbart Martin Kjeldsen, Samuel Pedersen.
 5. 8 David Samuelsen. Født 29. apr 1882 i Drøbak (Drøbak kb. II 1 s.51). Døpt 18. jun 1882 i Drøbak (Drøbak kb II 1 s.51). Faddere: Andreas Jensen, Birgithe Lehmann, Josefa Hagar Olsen. Død .... i ?.

Tabell nr: 192

Fra tabell nr: 146

Herman Adolf Jacobsen Ris-Krosser. Født 1823 i Ris, Ås (Ås II s.206). Kom til Krosser. Død .... i ?. Gift 1844 Ås (Ås II s.574) med Karen Elisabeth Haslum. Født 1819 i Norderås, ? (Ås II s.573). Død .... i ?.
Barn:
 1. 8 Karen Maren Amalie Hermandsdtr Krosser. Født 1845 i Krosser, Ås (Ås II s.573). Død .... i ?.
 2. 8 Johannes Baltser Hermansen Krosser. Født .... i Krosser, Ås (Ås II s.573). Levde 1864 i USA (Ås, II s.573). Død .... i ?.

Tabell nr: 193

Fra tabell nr: 146

Anne Abigal Jacobsdtr Ris. Født 1825 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Gift .... ? med Einar Olsen Skirød. Født .... i Skirød, Våler (Ås II s.206). Død .... i ?.

Tabell nr: 194

Fra tabell nr: 146

Grete Lovise Jacobsdtr Ris. Født 1837 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død 1877 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Gift 1858 Ås (Ås II s.133) med Hans Baltsersen Kaksrud. Født 1822 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1894 i Voll N, Ås (Ås II s.133). (Sønn av Baltser Samuelsen Kaksrud. Født 1790 i Trosterud, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?. [Sønn av Samuel Hansen Trosterud. Født 1762 i Holstad ¥, Ås (Ås I s.495). Død 1840 i Grøstad, Ås (Ås I s.495). og Anne Andersdtr Haug-Kjølstad. Født 1763 i Haug-Kjølstad, Ås (Ås I s.495). Død .... i ?. ] og Maren Jacobsdtr Skisjordet-Ris. Født ca 1779 i Ris, Ås (Ås II s.205). Død .... i ?. [Datter av Jakob Olsen Skisjordet-Ris. Født 1753 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.204). Død 1799 i Skisjordet-Ris, Ås (Ås II s.205). og Anne Andersdtr Hauger. Født 1756 i Hauger, Ås (Ås II s.205). Død 1829 i Ris, Ås (Ås II s.206). ] )
Barn:
 1. 8 Jens Bernhard Hansen Kaksrud. Født 1859 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 189 1 personside

 2. 8 Maren Sofie Hansdtr Kaksrud. Født 1861 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 189 2 personside

 3. 8 Marie Hansdtr Holstad. Født 1863 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 189 3 personside

 4. 8 Lovise Hansdtr Kaksrud. Født 1865 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1865 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Repetisjon! Se tabell nr 189 4 personside

 5. 8 Aagot Hansdtr Kaksrud. Født 1866 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 189 5 personside

 6. 8 Inga Margrete Hansdtr Kaksrud. Født 1869 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død 1876 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Repetisjon! Se tabell nr 189 6 personside

 7. 8 Jakob Hansen Kaksrud. Født 1874 i Kaksrud, Ås (Ås II s.133). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 189 7 personside

Tabell nr: 195

Fra tabell nr: 146

Andrea Jacobsdtr Ris. Født 1841 i Ris, Ås (Ås II s.206). Død .... i ?. Gift .... Ås med Peter Blix Gill Enger. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 196

Fra tabell nr: 153

Halvor Hermansen Aschim. Født 1865 i Aschim, Ås (Åsboken). Død .... i ?. Gift .... Ås (Åsboken) med Anna Marie Juul. Født 1875 i ? (Åsboken). Død .... i ?.
Barn:
 1. 8 Ruth Halvorsdtr Aschim. Født 1903 (Åsboken).
 2. 8 Wilhelm Halvorsen Aschim. Født 1906 i Aschjem, Ås (Ås s.).
 3. 8 Helle Juul Halvorsdtr Aschim. Født 1912 (Åsboken).

Tabell nr: 197

Fra tabell nr: 153

Inga Hermansdtr Aschim. Født 1868 i Aschim, Ås (Åsboken). Død .... i ?. Gift (Åsboken) med Halvor Paulsen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 198

Fra tabell nr: 154

Anton Halvorsen. Født 1877 i Rustad, Ås (Ås II s.455). Død .... i ?. Gift med Jenny Emilie Lie. Født 1880 i Lie, Aremark (Ås II s.455).
Barn:
 1. 8 Harriet Marta Andrea Halvorsen. Født 1905 i Rustad, Ås (Ås II s.455).
 2. 8 Gunvor Martine Halvorsen. Født 1912 i Rustad, Ås (Ås II s.455).

Tabell nr: 199

Fra tabell nr: 157

Ferdinand Julius Olsen Nordby ¥. Født 1848 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Død 1907 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Gift med Oline Kristiane Jensdtr. Født 1858 i Ullensaker (Ås II s.169). Død 1918 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1).
Barn:
 1. 8 Olaf Gabriel Nordby. Født 1886 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1).

Tabell nr: 200

Fra tabell nr: 157

Anne Sofie Olsdtr Nordby ¥. Født 1863 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 1). Død .... i ?. Gift .... ? med Karl Kristiansen Kverne. Født .... i Kverne, Ski (Ås II s.169). Død .... i ?.

Tabell nr: 201

Fra tabell nr: 158

Anne Sofie Hansdtr Nordby. Født 1849 i Nordby ¥, Ås (Ås II s.169, gnr 105 bnr. 3). Død .... i ?. Gift .... Ås med Jens Petter Aschehoug Mamen. Født .... i ?. Død .... i ?. (Sønn av N Mamen. Født .... i ?. Død .... i ?. og N N. Født .... i ?. Død .... i ?. )

Tabell nr: 202

Fra tabell nr: 159

Anne Sophie Wilhelmsdtr. Født ca 15. jun 1832 i Ås (Folketelling 1865 Drøbak). Døpt 26. aug 1832 i Ås kirke (Ås kb. 2/5/57/1832 s.294). Faddere: Anders Christophersen, Helge .... Svend Andersen, Baltser Christophersen Kirstine ....., Ingeborg Andersdtr. Enke i 1865, 34 år gammel. Bodde hos sine foreldre med sine 3 barn. Død .... i ?. Gift (Folketelling 1865 Drøbak) med N Johansen. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 8 Alma Sofie Johansen. Født ca 1857 i Vestby (Folketelling 1865 Drøbak). Død .... i ?.
 2. 8 Frederik Johansen. Født ca 1861 i Vestby (Folketelling 1865 Drøbak). Død .... i ?.
 3. 8 Ofieliane Johansen. Født 1863 i Vestby (Folketelling 1865 Drøbak). Død .... i ?.

Tabell nr: 203

Fra tabell nr: 160

Johann Peter Samuelsen. Født 08. sep 1834 i Drøbak (Drøbak kb. 1 s. 179). Døpt 28. sep 1834 i Drøbak kirke, Drøbak (Drøbak kb. 1 s.179, dpn 31/1834). Faddere: Ole Pedersen, Christian Pedersen, Andreas Nilsen, Petra Nielsdtr, Abelone Trulsdtr, Mathilde Isachsdtr. Død .... i ?. Nevnes som fadder for Gustav Theodor Thorbjørnsen. Flyttet på USA. Gift .... ? med N N. Født .... i ?. Død .... i ?.
Barn:
 1. 8 Alfred Samuelsen. Født .... i ?. Ble amerikansk sportsmester. Fikk gullmedalje 04. jul 1885 etter å ha oppnådd 48 poeng i Nyack, NY, USA Død .... i ?.
 2. 8 H. Jacob Samuelsen. Født .... i ?. Død .... i ?.
 3. 8 Sigrid Samuelsen. Født .... i ?. Død .... i ?. [Referanse Bilde].
 4. 8 Hans Christian Samuelsen. Født .... i ?. Død .... i ?.

Tabell nr: 204

Fra tabell nr: 160

Anne Sofie Samuelsen. Født 17. mar 1838 i Drøbak (Drøbak kb. (?)). Døpt 15. apr 1838 i Drøbak (Drøbak kb.). Død 17. mai 1877 i Kragerø. Gift 02. des 1859 Kragerø (Kragerø kb. 6/4/12/1859) med Christian Thorbjørnsen. Født 16. mai 1835 i Stilnestangen, Kragerø (Sannidal Kirkebok 6/2/35/1835). Døpt 07. jun 1835 i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kirkebok 6/2/35/1835). Død 24. jan 1919 i Kragerø. (Sønn av Thorbjørn Christensen. Født 04. feb 1810 i Helle, Sannidal (Sannidal kirkebok 3 s.131). Døpt 11. feb 1810 i Sannidal kirke, Sannidal (Sannidal kirkebok 3 s.131). Død 03. mai 1885 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø klb. 8/1/20/1885 s.21). Begravet 03. mai 1885 i Kragerø (Kragerø klb 8/1/20/1885 s.21). [Sønn av Christen Torbjørnsen. Født 1782 i Kaasen, Nesland, Drangedal (Drangedal Kirkebok 3 s. 54). Døpt 25 p Trinit 17. nov 1782 i Drangedal kirke, Drangedal (Drangedal Kirkebok 3 s. 54). Død 04. mai 1840 i Sannidal (Sannidal kb. 6/7/14/1840 s.329). Begravet 10. mai 1840 i Sannidal (Sannidal kb. 6/7/14/1840 s.329). og Margrete Thorsdtr. Født ca 1774 i Bamble (Sannidal kirkebok (Ekteskapsattest)). Døpt 04. jul 1774 i Bamble (Bamble kb. 1 s.523). Død .... i ?. ] og Ingeborg Olsdtr Vestre ¥en. Født 1809 i Vestre ¥ya, Barmen, Søndeled. Døpt 27. aug 1809 i Søndeled (Søndeled kirkebok PF 527). Død av astma 07. sep 1884 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø klb. 8/1/25/1884 s.16). Begravet 12. sep 1884 i Kragerø (Kragerø klb. 8/1/25/1884 s.16). [Datter av Ole Thorovsen Egen. Født ca 1790 i Egen, Eiken. Døpt 5 p epiphan 1791 i Eiken (¥vre Kvinesdal kirkebok 1 s. 141a). Død .... i Risør (?). og Helje Vroldsdtr Tjendalen. Født ca. 1787 i Tjendalen, Søndeled (Søndeledboken IV s. 384). Døpt 29. nov 1787 i Søndeled (Søndeled kirkebok 1). Død .... i Risør (?). ] )
Barn:
 1. 8 Ingeborg Kirstine Thorbjørnsen. Født 16. feb 1862 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 7/1/24/1862 s.12). Døpt 21. apr 1862 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/1/24/1862 s.12). Faddere: Ingebrigt Stærk, Marie Gunvaldsdtr og Helene Nielsdtr. Død 31. mai 1927 i Kragerø (Eva Chr). Begravet 1927 i Kragerø kirkegård, Kragerø (Eva Chr).
 2. 8 Thorbjørn Thorbjørnsen. Født 12. jan 1865 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 7/2/20/1865). Døpt 05. mar 1865 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/2/20/1865). Faddere: Thorbjørn Christiansen, Olaus Thorbjørnsen, Marie Larsen og Anne Helene Thorbjørnsen. Død 22. mar 1866 i Kragerø (Kragerø kb. 10/1/21/1866 s.29). Begravet 28. mar 1866 i Kragerø (Kragerø kb. 10/1/21/1866 s.29).
 3. 8 Tora Thorbjørnsen. Født 16. mai 1867 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 7/3/75/18867 s.103). Døpt 28. aug 1867 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/3/75/1867 s.103). Faddere: Uleselig: Død av hjernebetennelse 28. sep 1901 i Bjørneborg, Kragerø (Kragerø klokkerbk. 8). Begravet 03. okt 1901 i Kragerø (Kragerø kl.b. 8). Levde i Stilnestangen.
 4. 8 Hansine (Sina*) Thorbjørnsen. Født 20. apr 1870 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 7/4/66/1870 s.146). Døpt 26. jun 1870 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/4/66/1870 s.146). Faddere: Tømmermann Olavus Thorbjørnsen, Styrmann Mads Madsen, smed Hans Danielsen, Kone Olava Jahnsen, Pige Marte Thorjusdtr. Død ugift 07. feb 1959 i Kragerø (Eva Chr).
 5. 8 Laura Thorbjørnsen. Født 06. jan 1873 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 7/5/77/1873 s.192). Døpt 1873 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/5/77/1873 s.192). Faddere: Olaus Thorbjørnsen, Hans Thorsen, Anne Sofie Samuelsen, Karine Larsen. Død 01. jul 1881 i Kragerø (Kragerø kb. 10/4/29/1881 s.136). Begravet 06. jul 1881 i Kragerø (Kragerø kb. 10/4/29/1881 s.136).
 6. 8 Samuel Thorbjørnsen. Født 07. feb 1875 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 7/6/51/1875 s.230). Døpt 18. apr 1875 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 7/6/51/1875 s.230). Faddere: Olaus Thorbjørnsen, Kristian Eriksen, Hans Thorsen, Barnets Moder, Helene Madsen. Død av tæring 10. apr 1898 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø klb. 8/3/10/1898 s.96). Begravet 16. apr 1898 i Kragerø (Kragerø klb. 8/3/10/1898 s.96).
 7. 8 Thorbjørn Sofus Thorbjørnsen. Født 08. mai 1877 i Stilnestangen, Kragerø (Kragerø kb. 11/2/131/1877 s.46). Uforsket fødselsdato og morens dødsdato. Døpt 23. sep 1877 i Kragerø kirke, Kragerø (Kragerø kb. 11/2/131/1877 s.46). Faddere: Barnets fader, Olaus Thorbjørnsen, Anne Helene Thorbjørnsen, Ingeborg Christine Thorbjørnsen. Død 19. jul 1906 i Kragerø (Kragerø klb. 8/4/13/1906 s.145). Begravet 23. jul 1906 i Kragerø (Kragerø klb. 8/4/13/1906 s.145).

Tabell nr: 205

Fra tabell nr: 160

Søren Samuelsen. Født ca 16. sep 1844 i Drøbak (Folketelling 1865 liste 155, konf. I 2. s.5). Død 1922 i Drøbak (IJ). Sjømann ved folketelling 1865 Gift 31. des 1871 Drøbak (Drøbak kb. I 3/14 s.86) med Karen Sørine Kjeldsen. Født 16. mai 1842 i Drøbak (Drøbak II 1 s.16). Død 1920 i Drøbak (IJ). (Datter av Kield Johansen Fleskebakke-Wollebekk. Født 1807 i Ås (IJ/Glenn Loe (GL)). Død .... i ?. [Sønn av Johan Kielsen Bjerkeskaug. Født 1779 i Gryteland Store, Kråkstad (GL, Ås I s.192). Død .... i ?. og Anne Marie Halvorsdtr Brekke N. Født 1772 i Brekke, Ås (Ås I s.253). Død .... i ?. ] og Anne-Marie Berthelsdtr. Født 1810 i Ås (IJ/GL). Død .... i ?. )
Barn:
 1. 8 Søren Samuelsen. Født 08. nov 1872 i Drøbak (Drøbak kb. 3/1/3/1873 s.10). Døpt 01. jan 1873 i Drøbak (Drøbak kb. 3/1/3/1873 s.10). Død 19. sep 1943 i Drøbak (IJ). Repetisjon! Se tabell nr 191 1 personside

 2. 8 Hans Wilhelm Samuelsen. Født 14. nov 1876 i Drøbak (Drøbak kb. I 3. s.). Døpt 01. jan 1876 i Drøbak (Drøbak kb. I 3 s.). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 191 2 personside

 3. 8 Lydia Samuelsen. Født 04. des 1878 i Drøbak (Drøbak kb. II 1/11 s.16). Døpt 13. apr 1879 i Drøbak (Drøbak kb II 1/11 s.16). Død ca ??. mar 1936 i ? (IJ). Repetisjon! Se tabell nr 191 3 personside

 4. 8 Isak Samuelsen. Født 25. mai 1880 i Drøbak (Drøbak II 1 s.32). Døpt 15. aug 1880 i Drøbak (Drøbak kb II 1 s.32). Død 09. jul 1890 i Drøbak (Drøbak kb. II 1 s.299). Begravet 11. jul 1890 i Drøbak (Drøbak kb. II 1 s.299). Repetisjon! Se tabell nr 191 4 personside

 5. 8 David Samuelsen. Født 29. apr 1882 i Drøbak (Drøbak kb. II 1 s.51). Døpt 18. jun 1882 i Drøbak (Drøbak kb II 1 s.51). Død .... i ?. Repetisjon! Se tabell nr 191 5 personside