Gedcom hjelpefil for Windows


I et forsøk på å lage litt bedre oversikt over hva som inngår i dagens Gedcom-fil, har jeg laget en versjon som du kan lese som en vanlig hlp-fil, dvs. det er bare å dobbeltklikke på fil i filemanager, så starter den opp.

Gedcom.hlp kan du laste ned med Netscape her og nå.

Hvorfor jeg akkurat nå legger den ut, er fordi jeg ønsker litt respons på layout som jeg ønsker å forbedre med å dele opp diverse TAG på riktig nivå ved bruk. F.eks. vil ikke det være aktuelt å bruke tag'ene CONT eller CONC på 0 eller 1 nivå for en personnotis, ei heller BIRT på 4-nivå. Har du forslag til nivåplasseringer foreslår jeg at du enten skriver meg privat eller om du er medlem av DIS-Norge og abonnerer på DISforum diskusjonslisten, kan du sende svar dit. (Om du sender respons til DISforum og du ikke er medlem, vil jeg få brevet ditt uansett, men andre medlemmer vil ikke få se det pga. at det avvises av tjeneren i USA)


Created: 15. July 1996, 16:49:00 Last Updated: 15. July 1996, 16:49:00