[Innhold][Hva trenger jeg av utstyr?][Hvor starter jeg?][Vi oppsøker kildene!][Gotisk skrift][Bruk av EDB i slektsforskningen][Om gårds- og stedsnavnsregistreringer]

Copyright Alf Christophersen


Intervjuer

I denne delen av kurset skal vi ta for oss tips om hva du bør huske på ved intervjuer.
Ting som du kan trenge ved besøk:

Først og fremst, tenk gjennom og skriv ned spørsmål du kan tenke deg å stille personen hvis det er vanskelig å komme i gang.
Det er mye lettere å få informasjon om det du ønsker å vite noe om, hvis du har satt opp en plan på forhånd.
Hvis du er usikker på hva du skal spørre om, så kan du kanskje skaffe deg en bok som inneholder aktuelle spørsmål å stille til eldre personer. Bl. a. finnes det en amerikansk bok om dette, men ikke alle spørsmål der passer for norske forhold.

En del spørsmål som er aktuelle å stille

Vi oppsøker kildene! Gotisk skrift

Copyright Alf Christophersen
Internet: alfchr@disnorge.no

Sist oppdatert 09. september 2005