Gotisk håndskrift

[Innhold][Hva trenger jeg av utstyr?][Hvor starter jeg?][Vi oppsøker kildene!][Intervjuer][Bruk av EDB i slektsforskningen][Om gårds- og stedsnavnsregistreringer]

Det er en god ide å kjøpe en lærebok i gotisk skrift, evt. kjøp en lærebok i slektsforskning som har utfyllende forklaringer om hvordan lære seg gotisk skrift med eksempler på vanlige skriftsnitt som var vanlige opp gjennom årene.
Skal du lese i gamle kirkebøker kommer du uansett ikke utenom.

Kanskje arrangeres det kurs i gotisk skrift i området du bor. Kontakt gjerne foreningen DIS-Norge for å høre om de kjenner til noen kurs. Andre kan være historielag, ættesogelag, folkeuniversiteter, skoler etc.

Online kurser i gotisk skrift

Intervjuer Bruk av EDB i slektsforskningen

Copyright Alf Christophersen
Internet: alfchr@disnorge.no

Sist oppdatert 09. september 2005