[Innhold][Hva trenger jeg av utstyr?][Hvor starter jeg][Vi oppsøker kildene!][Intervjuer][Gotisk skrift][Bruk av EDB i slektsforskningen][Om gårds- og stedsnavnsregistreringer]

Copyright Alf Christophersen

Om gårds- og stedsnavnsregistreringer

Når du skal registrere steds- og gårdsnavn i ditt slektsprogram, bør du tenke gjennom litt hvordan for det første det skal se ut i dine slektsbøker, men også ha i hodet at en dag vil du legge inn data i DIS-treffbasen og gjerne ha mest mulig godkjent av det du har registrert

Her er noen tips:

  1. Bruk kun en måte å registrere navn på, enten jevnt stigende eller jevnt synkende, men aldri en blanding av begge deler
  2. Importerer du data fra andre, gå gjennom alle stedsnavna for å sjekke at de er registrert på samme vis.
  3. Aldri registrer kun gårdsnavn. Ta alltid med soknenavnet, og evt. kommunenavn hvis sokn og kommune heter noe forskjellig, f.eks. Lauvstad, Tørdal, Drangedal
  4. Er soknenavnet ikke entydig i Norge, f.eks. Sande, Hof etc. så bør du også registrere navn på fylket
  5. Bruk navnet på soknet som var i bruk da hendelsen du registrerer virkelig skjedde. Unngå å bruke dagens kommuneoppdeling hvis du vet hva sognet het den gang. Den dagen de aller fleste kommunene i fylket slås sammen til ett får du problem med å skille folk med vanlige patronymer hvis du følger slik praksis. Og, hvis man normaliserer til dagens standard, hva da med morgendagen. Da bør man normalisere alle stedsnavn på nytt. Tilslutt endre man opp med alt sammen som Norge når alle kommuner og fylker er slått sammen til en enhet en gang i fremtiden fortsetter dagens sammenslåingspolitikk.

Eksempler på dårlige registreringer:

Bruk av EDB i slektsforskningen

Copyright Alf Christophersen
alfchr@disnorge.no