Oblig1 INF1040 høsten 2009

Oppgave 1Oppgave 2b

Adrian Langset

adrianol[Ætt]student.matnat.uio.no

foto av meg

Jeg studerer Informatikk (bachelor) ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Denne nettsiden er min innlevering av Oblig 1 i INF1040. Bruk linkene på toppen av siden for å se Oppgave 1 og Oppgave 2b.

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet «Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk».