Norske lenker

Dette er Albrecht Hofheinz sin liste over noen vevsider som er nyttige for folk som studerer norsk og/eller bor i Norge. Innehoder også de 100 mest populære norske vevsidene ifølge Alexa

(c) Albrecht Hofheinz
Lenker som jeg synes er spesiellt interessante er markert i oransje
Listen er sist oppdatert 10. nov. 2005

Norwegen - die offizielle Seite in Deutschland
Norge - det offisielle norske nettsted i Danmark
Norway - the official site in the United States
Norway
"The official site in the UK". With badly programmed Java images.
Norge.ru
"All Norway in Russian"
FINN kart - Norges ledende karttjeneste. Med kartsøk, flyfoto og satelittbilder.
ABC Startsiden
Norges mest populære webkatalog.
Neste Klikk
Portal fra ABC Startsiden.
Kvasir (links to Nordic sites)
Populær nettkatalog fra Scandinavia Online (en svensk forretning).
start.no
Dagbladets startside, med vekt på nyheter, tips og veiledninger. Tilbyr gratis Internett med e-post og SMS.
home.no
Fast2Web
Tjeneste portal med spill, ferske nyheter,shopping guide og søketjenester
Koordinatoren
Reklamefri portal
Norwegian Links
Prepared 2000-01 by the Norwegian Researchers and Teachers Association of North America.
Norge: informasjon og bilder om Norge på norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk og flere språk
"Informasjon om Norge på mange språk". Established in Jan. 1993, probably as the first Norwegian online journal. In March 1994, Norwaves was assigned an International Standard Serial Number (ISSN 0804-709X).
Scandinavia Online (SOL)
Norges mest populære nettportal. Fra den svenske forretningen Eniro.
Google på norsk
Norsk grensesnitt for søkemotoren.
ABCSøk
Søkemotor fra ABC Startsiden.

Norsk språk

The Norwegian language (wikipedia)
Norwegian: a brief profile
By Louis Janus. From the UCLA Language Materials Project Language Profiles Page
Norsk språkråd
Norwegian Dictionaries
Bokmåls- og Nynorskordboka
Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO og Dokumentasjonsprosjektet har samarbeidet om å kunne tilby en enkel versjon av den nyeste utgaven av Bokmåls- og Nynorskordboka på nettet.
LEXIN Norsk->Engelsk
based on the Swedish Lexin . Offers translations into English & some other languages but, unlike the Swedish one, does not work in the reverse direction.
Wiktionary, den frie ordboken (norsk)
Den norskspråklige Wiktionary, et søsterprosjekt til Wikipedia. Målet er å sammen skrive en åpen og fritt tilgjengelig ordbok. Den norske utgaven av Wiktionary inneholdt 4626 oppslag
Norsk ordbok
Rettskrivingsreformer
Artikel av Lars Vikør. Med tekstprøver.
Norsk språkråd - Forkortinger
English-Norwegian online dictionary
FREELANG Norwegian<->English dictionary
Basic, free downloadable bidirectional Norwegian-English dictionary for Windows.
Scandinavian (?) online dictionary
The Alternative Norwegian Dictionary
Norwegian-English Dictionary of Current English Slang, Colloquialisms, etc. Samples (D)
Online samples of a dictionary that can be ordered from this site.
Heinzelnisse - Wörterbuch Norwegisch Deutsch
Norskklassen - Norwegian Pronunciation Guide
Norske språklyder: Konsonanter og affrikater
Norske språklyder: Vokaler og diftonger
Artikulasjon av norske vokaler
Artikulasjonen illustreres ved stillbilde, lyd og video (talt av en kvinne og en mann fra Nord-Norge, en kvinne fra Sør-Trøndelag).
Norske tonelag
Nye språklyder
Også i moderne norsk foregår det i dag lydmessige endringer. Apollon har spurt språkforskerne ved Universitetet i Oslo om hva som skjer når sj-lyden overtar for kj-lyden, skarringen sprer seg og såkalt Halden-l blir dominerende også utenfor Østfold.
Lydeksempler: Ord lest av Arne Kjell Foldvik
Lydmaterialet er innlest av Arne Kjell Foldvik. Foldvik er fra Larvik i Vestfold, og er derfor en representativ sørøstnorsk språkbruker.
Audio :: Norwegian
From the Virtual Audio Video Archive (VAVA -- Less Commonly Taught Languages Project ). Has about 20 sound files ranging from the birthday song (with transcripts), a discussion of the island Senja (Troms), a drinking song from Trøndelag, the language issue, a conversation about life in America, and pronunciation of the top 100 male and female first names. Speakers are Norwegian students who talk at a normal native rate, and use their dialects, not standard Oslo-mål. You need Real Audio to listen in on these files.
Østenfor sol og vestenfor måne
Fairy tale in 15 parts which you can download and listen to through Real Player, while reading the text
Online verb conjugator: Norwegian
Subset of the Windows verb conjugator. Enter a verb and see its full conjugation.
Norwegian grammar
by the Norwegian Researchers and Teachers Association of North America.
Nynorsk.no
Nynorsk pluss
Internet-based course in nynorsk. If you are in Norway and qualify for language training, you can get this program for free. Otherwise the price is US$100 dollars without a teacher in Norway and US$250 with one.
Fra bokmål til nynorsk
Liste over noen viktige ord på begge målformer, samt nyttige øvinger.
Nynorsk - nokre problemfelt
Interaktivt kurs i nynorsk
Dette kurset tek særleg sikte på elevar i vidaregåande skule som har bokmål som hovudmål. Kurset kan brukast i undervisning i vidaregåande, eller det kan brukast til sjølvstudium. Det består av grammatikk, øvingar, tekstar og tilleggsstoff. Nynorskordboka finn du i søkjefeltet øvst på kvar side.
Elias Blix og nynorsken
Klar Tale
En fugl i hånden er bedre enn ti på taket: Norwegian phrases, proverbs, and sayings
Tungeknekkere / Norwegian Tongue Twisters
Språk (Aftenpostens Per Egil Hegge)
Redaktør Per Egil Hegge svarer på spørsmål om det norske språk, og drøfter forskjellige problemer ved journalistspråket.
NRK P2: Språkteigen
Språk er morsomt og vanskelig. Det skaper uenighet og fellesskap. Språkteigen prøver å gjenspeile dette. Her får lytterne svar på spørsmål. Forskere forteller om sin forskning. Programledere er Ingvar Rostad og Ingri Garberg. Fr 14:30, Sø 9:30, og på nett.
NRK.no - Typisk norsk
TV-program fra NRK om det norske språket.
Ligheder mellom de nordiske språg
Her kan man se og høre ligheder og forskelle mellem de nordiske (nordgermanske) sprog. Teksten er fra Det Nye Testamente, Lukas 7: 11 - 13.
Nordisk ordbok
innehåller 3000 ord på svenska, norska och danska. Det är vanliga och välkända ord, men ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna, ord där risken för missförstånd är stor.
Nordspråk
Sammenslutningen af nordiske modersmålslærere og lærere, der underviser i et nordisk sprog som fremmedsprog. Vi arbejder med støtte fra Nordens Sprogråd, et udvalg under Nordisk Ministerråd.
Melinda's syllabus
Syllabus for a course to learn to read all 3 major Scandinavian languages.
Simple profile of Norwegian, Swedish and Danish
Danish / Norwegian / Swedish Abbreviations
Liste med ca. 40 forkortelser i både dansk, norsk, og svensk, med engelske oversettelser
Danska för svenskar
Här kan man läsa om hur man uttalar ord på danska, om hur man räknar. Det finns också en förteckning över likalydande ord som betyder helt olika saker på danska och svenska samt en liten ordlista.
Ordbogen.com - Danmarks største ordbog. Dansk-engelsk, engelsk-dansk.
Den Danske Netordbog
fra Center for Leksikografi, Fakultetet for Sprog og Erhvervskommunikation, Handelshøjskolen i Århus
IGLO: Intercomprehension in Germanic Languages Online
Online course promoting cross-linguistic comprehension among the Germanic languages, on the model of the (mainland) Scandinavian situation
Samord
List of 2272 words of identical spelling in Norwegian and English, compiled from a Norwegian word list (61,389 entries) and an English one (41,238 entries). The majority of these words do not have the same meaning in both languages, and quite a few seem to be uncommon or even nonexistent in one or the other language. However, almost all words that have the same spelling and meaning between Norwegian and English will be found on this list.
Samord 2
List of 565 words with shared spellings in Norwegian and English, compiled from the "top 10,000" Norwegian words and a 21,196 word English word list compiled from three ESL dictionaries (as part of the "12 Dictionaries" project).
False friends in Dutch and Norwegian
Norske dialekter
Opplæringsprogram i norske dialekter. Her kan du klikke deg inn på kartet for å høre prøver av de ulike dialektene. Du kan også lese om målmerker, og hva som skiller dialektene fra hverandre.
Norske dialekter: kjennetegn
9 målmerker som kan hjelpe deg å skille dialektene fra hverandre. Linkene inneholder beskrivelser av de ulike målmerkene og hvor de er utbredt.
Nordavinden og sola: Opptak og transkripsjoner av norske dialekter
Speakere fra Norge
Various male and female Norwegian voices to listen to.
Lydbøker for 931 reiseruter (fra mao.no)
NRK.no - Radioteatret
Hear clips from NRK's radio theatre. Try the archives
Russenorsk
Litt om handelsspråket de nordnorske fiskerne og pomorene utviklet slik at de kunne kommunisere med hverandre når de byttet varer.
Online Resources for the Study of Norwegian: Dictionaries, Grammars, and Cultural Resources
Comprehensive list of resources on the web for people learning Norwegian.
Learning Norwegian: Links for Norwegian Learners - Apronus.com
Norsk nettskole: ressurssidene
Ressurssider for norskfaget
GREI: Grammatikkspill for elever på Internett - bokmål og nynorsk
Spesielt tilpasset elever fra 5. klasse på barnetrinnet til og med 3. klasse på videregående. Utviklet av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo med støtte fra Læringssenteret.
Norsk som andrespråk vgs
Interaktiv norsk 2 vgs følger fagplanen for norsk som andrespråk i videregående skole, og tar for seg de aller mest sentrale delene av dette faget. Målgruppen er først og fremst elever eller privatister som skal ta eksamen i norsk som andrespråk vgs, men den interaktive grammatikken kan også brukes av fremmedspråklige på andre nivåer, og sjangerlæren, litteratur- og språkhistorien av norskspråklige elever som skal ta eksamen i norsk.
Norsk språktest ("Bergenstesten") (UiB)
Norsk språktest ("Bergenstesten") (Folkeuniversitetet)
Norsk språktest utvikler, gjennomfører og analyserer prøver i norsk som andrespråk. Med gratis online eksempeltest for Test i norsk - høyere nivå.
Norsk nettskole: grammatikk
Fra 'Globalskolen', et forsøksprosjekt med fjernundervisning av norske grunnskoleelever i utlandet, og til elevgrupper i Norge. Ordklasser og analyse av setningsledd.
Norwegian Web Exercises
by the Norwegian Researchers and Teachers Association of North America
IGLO Norwegisch-Kurs (Selbststudium online)
På vei
Online exercises, including listening exercises, for the 17 chapters of the new "På vei", a beginners' book of Norwegian publ. Aug. 2004. Meant to be used together with the book, but may also work independently.
Norwegian Vocabulary Drills
keyed to the 1997 edition of Margaretha Danbolt Simons' Teach Yourself Norwegian
Norwegian Flashcards
Common words, verbs, nouns, adjectives and adverbs, compounds, time expressions, useful phrases, professions, geographic and topological terms, Viking words.
Norwegian in 5 minutes a month
37 short lessons, with sound. From the "Sons of Norway".
Medvoice
Kurs i norsk for utenlandske medisinstudenter, begynnernivå. 5 leksjoner.
Migranorsk
Nettbasert interaktivt læreverk i norsk for voksne flyktninger og innvandrere (betalingskurs). Programmet er i bruk ved ca 50 læresteder fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Norges største skole for fremmedspråklige, Rosenhof, bruker programmet i stor skala. 300 lærere er allerede sertifisert som veiledere. Brukerne synes programmet er spennende og trives.
Veien videre
Nettstøttet norskopplæring for voksne minoritetsspråklige (betalingskurs - med demo fra modul 1). Modulstrukturert etter læreplanen i norsk som andrespråk tilpasset voksne. Komplett opplæringstilbud i et interaktivt læringsmiljø, med eller uten nettlærer. For opplæring på arbeidsplassen, privat, i undervisningsgrupper, på voksenopplæringssentre el.a. Individuell opplæring, uavhengig av tid og sted. Fører fram til grunnskoleeksamen i norsk som andrespråk for voksne. Passer også som forberedelse til språkprøven i norsk på mellomnivå og høyere nivå.
Vox internett - Nettnorsk
Et interaktivt kurs i norsk som andrespråk for videregående skole. Kurset legger stor vekt på praktisk, interaktiv oppgaveløsning. Kursdeltakerne følger fagplanen og lærer om litteraturhistorie, språkhistorie, sjangerlære og grammatikk. Kurset legger stor vekt på praktisk, interaktiv oppgaveløsning underveis og på illustrerende grafikk og animasjoner. Det byr i tillegg på kunnskapstester og spillet «Vinn Norge». Målgruppen er først og fremst elever eller privatister som skal ta eksamen i norsk som andrespråk. Den interaktive grammatikken kan brukes også av fremmedspråklige på andre nivåer. Sjangerlæren, litteratur- og språkhistorien bør dessuten være interessant for norskspråklige elever som skal ta eksamen i norsk. Kurset kan brukes både til selvstudium, repetisjon før eksamen, og i undervisningen i klasser.
Nettnorsk
Her finner du en samling med øvingsark som er delt inn i ulike kategorier. Øvingene er tenkt som hjelp til lærere som underviser fremmedspråklige i norsk, men de kan like gjerne brukes i annen norskundervisning. Som et supplement til læreboka er dette ment å være et velg- og plukk- opplegg hvor arkene stort sett er uavhengige av hverandre.
Norskklassen - the Norwegian class on the Net
Yahoo! mailing list
Intermediate Norwegian
Nett - norsk på Island. Et undervisningstilbud på nett i norsk for videregående skole.
Norsk rettskrivningstest og Touch på nett-test
Test i norsk - høyere nivå - Eksempeltest 2002
Bazar - en nettjeneste for språklige minoriteter
Skreddersydd tjeneste for innvandrere, flyktninger og språklige minoriteter i Norge. Informasjon om norsk samfunn og kultur, aviser fra hele verden, adresser til organisasjoner for språklige minoriteter og en oversikt over bøker til lesetrening i norsk.
ITpro: Ordliste for SMS/Chat
Oxford Norwegian word list (downloadable)
Ordlista inneholder omkring 62.000 norske ord.
Forkortelser
Liste over forkortelser brukt i den Store norske leksikon
Den internasjonale sommerskole i Oslo
Bergen sommerkurs for viderekomne studenter
Norwegian Researchers & Teachers Association of North America (NORTANA)
North American Norwegian Programs
NORTANA (Norwegian Researchers and Teachers Association of North America) Institutions & Programs Page listing schools, distance courses and other resources
Virtual Picture Album --Norway
Pictures of people, places and objects in Norway, accompanied by a list of vocabulary items corresponding to elements in the picture + suggested lesson topics and grammar points for which the picture might be useful.
Germanic Lexicon Project
The goal of this project is to create comprehensive online coverage of the lexicons of the early Germanic languages.
Internet Resources For Learning Old Norse
Old Norse for Beginners
Yahoo! Groups : norse_course
Yahoo! Groups : Anglo_Norse_languages
English words of Norse origin
Learning Icelandic - Tips and Links
An Icelandic-English Dictionary

Norsk kultur

NorgesLexi - Politisk dokumentasjon på Internett!
Dokumentasjonsprosjektet
Imponerende samling av historiske og litterære kilder, med bl. a. 60000 sider litterære tekster fra ca. 1550 til ca. 1900. Var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort - skulle gjøres elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet i 1997.
Den norske kirke
Kirkens informasjonstjeneste
Det Norske Samlaget
Uavhengig kulturforlag for nynorske bøker og nettsider.
17 mai sidene
Mest populære navn i Norge
100 populære kvinnenavn
audio-filer
100 populære mannsnavn
audio-filer
Søk etter dato for navnedag
Dagen i dag
Det norske flagget
Historie om det norske flagget (fra utstilling i det juridiske fakultetsbiblioteket, UiB, mai 2004)
The Norwegian Flag
Norwegian flags
RootsWeb Norway Lookups
Norwegian family history group
To subscribe, type "subscribe" in the message body.
Norske Navn
Märtha og Ari gifter seg!
Hilsner til Märta Louise og Ari Behn da de giftet seg i 2002
Filmweb
Norges største filmportal: kino, video, tv.
Norwegian Folksongs
Egentlig ikke 'folkesanger', men barnesanger fra Alf Prøysen, julesanger fra Erik Bye, og noen andre sanger fra Dan Anderssen og Åge Aleksandersen -- alle i RealAudio.
Anitas Julekos - Julen 2003
"Her har jeg forsøkt å hjelpe deg på veien i den travle, men herlige førjulstiden".
Romanifolkets Landsforening
Samling av svenske vitser (på norsk)
Samisk Språkradet
Ble veldig kritisk evaluert 1999/2002, og er for tiden utilgjengelig (nov. 2005).
Pomor.no
Norsk-russisk nettsted om pomorene (fra Pomormuseum i Vardø).
Arc! - arkitektur i bybildet
Trearkitektur
NRK.no - Mat
Matsiden.no - startsiden for matglede!
Glad i Mat
ICA/RIMI's matsider
Matsidene.com
Billettservice
Sons of Norway
largest Norwegian-American organization in the world

Norsk musikk

Norwegian Bandindex
NRK: Norsk på norsk
VG-lista Topp 40 - UKENS SINGLELISTE
NRK - Programmer - Topp 40
Via radioprogrammet VG-lista Topp 40 får du høre hvem som er listetoppene i Norge akkurat nå og ikke minst får radiolytterne anledning til å høre melodiene. Topp 40 er Norges mest pålyttede listeprogram i følge Norsk Gallup.
NRK Urørt
They have a list of Norwegian bands with short descriptions of the bands (composed by the bands themselves) and mostly some demo songs.
Bjørn Eidsvåg offisiell hjemmeside
Madrugada official web site
Sissel Kyrkjebø
VOGTS VILLA (Morten Harket)

Underholdning

Spill gratis hos 123 Spill
Spill gratis på 1001 Spill!
Gratis spill på interenett for alle aldersgrupper.
Norsk Tipping
Lykkespill og sportsspill. Nyheter, nettspill, spilleregler og bruk av tippemidler.
Rikstoto
Humorbua
Norges største nettsted innen sjangeren vitser og humor.
Humor911 - Øyeblikkelig humor!

Norsk historie

Nettportal - Samlagets historieverk for videregående skole
Kronologien (fra NorgesLexi)
NRK - Drømmen om Norge
NRK: Norge i 100
Det 20. århundres historie presenteres på P2 gjennom 100 programmer med Totto Osvold. Programserien lages i forbindelse med 100 års-markeringen av Norge som selvstendig nasjon.
NRK - Store norske
NorgesLexi - krigen 1940-45
Temaweb - tverrfagleg teneste for grunn- og vg. skule
Gamle norske måleenheter
Vikings on the British Isles: further reading (BBC)
The Promise Fulfilled: A Portrait of Norwegian Americans Today
History of Norwegian immigration to the US which began in organized form in 1825 and reached >800000 over the next 100 years (today, ca. 4.4 mill).

Norsk politikk

Det Norske Kongehus
ODIN - Informasjon fra regjeringen og departementene
Felles elektronisk informasjonstjeneste for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Grunnloven
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. Produserer over 800 statistikker i året som publiseres på ssb.no hver dag kl. 10. SSB har som ett av de få statistikkbyråene i verden, en utstrakt forsknings- og analysevirksomhet.
Forsvarsnett
Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd
Framtiden i våre hender
Folkevett
Framtiden i våre henders magasin
Norwatch
Setter søkelys på norske bedrifter i Sør, og undersøker om de opptrer i samsvar med menneskerettighetskrav og krav til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg dekker Norwatch saker knyttet til norsk investerings-, eksport- og import-etikk.

Å lese

Store norske leksikon
Onlineutgave av Kunskapsforlagets Store norske leksikon (registreringspliktig, kr 598,- per år)
CAPLEX nettleksikon
Norges eneste gratis leksikon på nett. 45 000 oppslagsord. Fra Cappelen.
Wikipedia på norsk
Leksikon med åpent innhold; begynte i 2001. >4300 artikler i den norske utgaven (mai 2004).

Bookstores

Bokklubben
Bokkilden
mao.no - Bøker, Litteratur, Bokhandel, Forfattere, Anmeldelser
Norli nettbokhandel
gnist.no: fagbokhandelen pa internett
Lydbokforlaget - Lydbøker og hørespill på CD og kassett
Books on tapes or CDs, with some MP3 excerpts on-line

Folkediktning, eventyr o.l.

Norske sagn og folkeeventyr
Asbjørnsens og Moes samlede norske folkeevenventyr
Folkediktning
med bl.a. en liten samling av Asbjørnsen og Moe's Norske Folkeeventyr.
Folkeeventyr (fra Project Runeberg)
Norwegian folktales and legends
article by professor, dr. philos Birgit Hertzberg Johnsen, Department of Cultural Studies, director of Norwegian Folklore Archives
Norske ordtak

Bibel

Bibeloversettelse før og nå
Bibelselskapets søkbare bibel
Moderne versjoner på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Med dagens bibelord.
Hent en Bibel
Hent ned en hel Bibel som ren tekst: Apokryfene; Apostoliske fedre; King James Version 2; Bible in Basic English; Dansk Bibel av 1933; Darby oversettelse; Bibelselskapets utgave av 1930; Elberfelder - tysk oversettelse; Gresk transkribert; King James Version; Louis Segond's oversettelse av 1910; Nestle-Aland med diaktritiske tegn; Revised Standard Version; Scrivener's 1894 utgave; Stephanus 1550 utgave; Stephanus 155 utgave med nummererte ord; Svensk utgave av 1917; Vulgata; Noah Webster's Bibel av 1833; Westcott-Hort utgave; Westcott-Hort kombinert med Nestle-Aland varianter; Young's Literal oversettelse.
Norsk Bibel (1938)
Full tekst; nynorsk.
The Bible Gateway: Books of the Bible
2 bokmål versjoner: Det norske Bibelselskapet (1930) og International Bible Society. Med utskriftsvennlig versjon og lett-tilgjengelige oversettelser på mange andre språk.
Norwegian Bible (Bibelselskapets utgave 1930) Online.
Online Bibel (Norsk)
Bibelen
Bokmål. 1930 version?
Bible (Norsk-English)
The 1930 Norwegian and the King James English

Project Runeberg
Project to build the Internet's biggest center for Nordic literature.
Norske Litterære Tekster
Her finner du tekster av følgende forfattere: Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe (812 sider); Absalon Pederssøn Beyer (374 sider); Bjørnstjerne Bjørnson (9766 sider foreløpig, mer kommer); Johan Nordahl Brun (373 sider); Camilla Collett (2588 sider); Jonas Dahl (175 sider); Petter Dass (1117 sider); Lorentz Dietrichson (1546 sider); Dorothe Engelbretsdatter (431 sider); Conradine Dunker (417 sider); Arne Garborg (3993 sider); N.N. (Hamarkrøniken) (30 sider); Henrik Ibsen (1951 tekstsider og 19600 faksimilesider); Hans Jæger (1466 sider); Ragnhild Jølsen (990 sider); Alexander Kielland (1562 sider); Jonas Lie (4658 sider); Harald Meltzer (1262 sider); Mesteren fra Møre (124 sider); Jørgen Moe (40 sider); Moltke Moe (75 sider); Sigbjørn Obstfelder (405 sider); Claus Pavels (2107 sider); Mattis Størssøn (143 sider) Vilhelmine Ullmann (86 sider); Henrik Wergeland (9836 sider); Hanna Winsnes (412 sider); tre brevvekslinger: Bjørnstjerne Bjørnson - Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson - Alexander Kielland og Bjørnstjerne Bjørnson - Amalie Skram.
Norsk tekstsammling
Her finner du tekster til utskrift i pdf-format samt ordforklaringer på tegnspråk til en del av tekstene.
Dagbladet.no: Første kapittel
Lett les
Nelsbok Publishing
Presents popular Norwegian literature in an accessible format with side-column translation to English allowing readers with some background in Norwegian to read the original.
Den store festen (Tor Edvin Dahl & Lars Elling)
Oslo i 1000 år ... for første klasse.
Henrik Wergeland - Samlede Skrifter
Tekstene er basert på 23 bindsutgaven redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård utgitt av Steenske forlag - Kristiania/Oslo - 1918-1940
Peer Gynt
Ibsens Peer Gynt in moderized Norwegian.
Peer Gynt (in English)

Media / Nyheter

Oversikt over alle norske aviser online
Kvasir > Nyheter og medier > Aviser
Det røde surfebrettet: Norske aviser
Norske aviser på web
Norwegian Newspapers on the Web
Mylder - Alle nyhetene på ett sted!
Løpende oppdaterte nyheter fra mer enn hundre norske nyhetskilder i en samlet, søkbar oversikt. Startside og guide til alt mulig på Internett.
ABCSøk Nyheter
Aftenposten
"Tante" Aftenpostens nettutgave. Dekker innenriks- og utenriksnyheter, har også seksjoner for musikk, film og mat
Dagsavisen
Uavhengig morgenavis, verdimessig forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd. Innenriks, utenriks, kultur, kommentar, reiseliv, utdanning og økonomi.
Dagbladet
Norsk tabloid for 'intellektuelle'. Dagsavis med fyldig dekning av innenriks, utenriks, sport og populærkultur, samt forbrukerstoff, aktuelle kronikker og weblogg. Også artikler fra ukebilaget Magasinet er tilgjengelige på nettet.
Verdens Gang (VG)
Norges mest populære avis (tabloid). Fyldig dekning av innenriks, utenriks, sport og populær kultur.
Dagens Næringsliv
Riksdekkende dagsavis med hovedvekt på finans- og næringslivsnyheter.
Bergens Tidende (BT)
Generell nyhetstjeneste med fokus på Vestlandet og Bergen.
Bergensavisen (BA)
Tabloid fra Bergen med fokus på Bergen og omliggende kommuner.
Adresseavisen
Generell nyhetstjeneste med fokus på Midt-Norge og Trondheim.
Stavanger Aftenblad
Regionsavis for Rogaland. Nyheter, fotball og annen sport, kultur, temasider, magasin og nettspinn.
Stavangeravisen
Fædrelandsvennen
Regionsavis for Agderfylkene. Nyheter, økonomi, sport, kultur, været og nettnytt.
Norway Times
Weekly newspaper catering mostly for Norwegian Americans.
Norske Radiofrekvenser
meget komplett oversikt over radiofrekvenser fra hele Norge, inkl. direkte lenkter til nesten alle sendingene på nett.
Min radio
Alle norske radiostasjoner på nettet. Vi har gjort det enkelt for deg å lytte til radio på Internett. Minradio gir deg det komplette radiotillbudet med radiokanaler for enhver smak og anledning.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Live og opptatt radio- og TV-programmer fra Norsk Ringkringkasting. Nyheter, sport, underholdning, musikk, film, programmer, nettradio og tekst-tv.
NRK.no - Nyhetstilbudet
Forskjelliger måter å få nyheter fra NRK: radio (inkl. Europakanalen), mobil (SMS, MMS, wap), TV (inkl. tekst-TV, satellitt), nett (nettradio på MP3 o.a., opptak, epost, skjermsparer, nyheter på heimesiden din), PDA, telefon.
NRK - NRK Alltid Klassisk
NRK - Rentepolitikken
NRK - piipshow
B o k r a d i o e n
Hør lydbøker, intervju med forfattere og andre aktører og bli informert om nye og kommende utgivelser.
P4 Lyttesenter
TV2
WebTV broadcasts on demand require a monthly subscription.
TV 2 web-TV
Nettavisen
publisert av TV2
Nett-radio: Norge
Has links to many (all?) of the Norwegian radio stations on the net.
MSN Norge
Chat.no
Været (fra Meteorologisk institutt, Oslo)
Dagens offisielle varsler fra Det norske meteorologiske institutt (DNMI). Der vil du også finne varsler for de neste fire døgn.
Storm Weather Center (Bergen)
Det første private værselskap i Skandinavia, etablert 1. april 1998.
Værvarsel for Oslo (Aftenposten)

Dagbøker / Blogs

nettdagbok.no
den norske webringen for nettdagbøker

Forskning

Norges forskningsråd
forskning.no - en nettavis om norsk og internasjonal forskning
Utdannings- og forskningsdepartementet
Uniforum nett no
University of Bergen
UiB HF
international office at NTNU
Stjerne
UNINETT - Forskningsnettet i Norge
driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver.

Utdanning

Studying in Norway
Here you will find a selection of public web sites arranged alphabetically under the following sub-headings: application procedures; educational policy; information & communications technology; internationalisation; language learning; loans & grants; research; special education; student welfare; study institutions. The selection is based upon the availability of texts in English.
Samordna opptak
Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak av søkere til høyere grunnutdanning
Universitetet i Oslo (UiO)
Informasjon om organisasjon, forskning, studier, studentliv og publikumstjenester fra Norges eldste og største universitet.
Universitetet i Bergen (UiB)
Informasjon om organisasjon, forskning, undervisning og formidling.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Trondheim)
Informasjon om studier, studentliv, forskning og organisasjon. Nyheter og aktivitetsoversikt.
Universitetet i Tromsø (UiTø))
Fronter
Leading provider of Virtual Learning Environments (VLEs) for the educational sector
Nordic Schoolnet
Norsk Skolenettet
Skoleportal. Ingår i Læringssenterets virksomhet, og er et tiltak under Utdannings- og forskningsdepartementets handlingsplan IKT i norsk utdanning.
World-wide classroom: Norway schools
One of the most comprehensive directories of schools welcoming international students in Norway (for adult students).
Folkehøgskole i Norge
Velkommenoslo.no - Education - Higher education
If you want to study in a university or college, you need to satisfy the general admission requirements. Here are some things that may be good to know in the planning stage!
Oslo Voksenopplæring
Tilbyr begynneropplæring i norsk; grunn- og videregående opplæring; spesialundervisning på grunnskolens område; realkompetansevurdering
Fri undervisningen
Folkeuniversitetet Oslo
Wikibooks på norsk (bokmål)
Bibliotek med gratis lærebøker og annet læremateriale. Innholdet er fritt tilgjengelig og vil alltid forbli det.
SFF - Steinerskolenes foreldreforbund - Foreldrene.com

Barn og unge

Barn og unge - Aktiv I Oslo - Aktiviteter for ungdom og barnefamilier i Akershus og Oslo
En omfattende oversikt over aktiviteter av alle slag for barn og unge i Oslo og omegn. Sport, friluftsliv, dans og musikk, livsyn og politikk.
Barne-Koordinatoren
NRK - Barnetimeboka
Read childrens story while listening to it read aloud. (When Windows Media Player screen pops up, click on 'minimize' before buffering is 100%, to hide it while you read)
Blikkboks - for barn flest
Spill, leke, lydarkiv, barnesanger, barneplate, puslespill, cd123
Magi (NRK-sider for 0-10-åringene)
ROTOR (NRK-sider for 8-14-åringene)
Hamar Ungdom
Regionalt nettsted for ungdom med nyheter, gallerier, salg av brukte skolebøker, kalender og informasjon om offentlige tilbud rettet mot ungdom.
Deilig, Deiligere, Deiligst.no? Jenter og Gutter: Deiligst.no
Norges populærste ungdomsportal. Kommersiell.

Oslo

Oslo kommune
Oslo byarkiv
VisitOslo.com - the official website for Oslo
Virtual Oslo
osloguide.com
Oslo kommune - Severdigheter
Bli kjent med norske byer - Tekst og oppgaver: Oslo
Fra nettkurset "Norskundervisning på Island"
Prosjekt Oslo-patriot
Oslo presentert gjennom 39 temahefter med emner fra byens historie
Streetwise - Budget Guide to Oslo
Oslopuls
Hva skjer i Oslo? (siden er et produkt fra Aftenposten)
Det skjer i Oslo - Den komplette portal om Oslo
Deichmanske bibliotek
Oslo kommunes offentlige bibliotek og Norges største folkebibliotek.
Oslokino
Norsk filminstitutt: Cinemateket
Cinema Neuf
Oslo Konserthus
MS Innvik - Bjørvika: Teater - Forestillinger - Nordic Black Theatre
"Tenk deg et lite skip fullt av musikk og scenekunst, med eksotiske toner og matretter. Et skip hvor kunstnere og backpackere fra hele verden sover. Ombord i skipet finnes et helt teater... Høres det ut som en fantasi? Skipet finnes, det heter MS Innvik og ligger i Oslos nye kultursentrum, Bjørvika."
Oslo Bymuseum
Oslofjordens Friluftsråd (OF)
Oslo kommune Badeinfo
Informasjon om bademuligheter og aktuelle badeforhold.
Spisekartet Restaurantguide | Omtaler | Bilder | Meny | Reservasjon
Oslo Photos (The Guardian)
by Gwladys Fouché (2002)
Northern Delights (The Guardian)
Gwladys Fouché's article about Oslo (2002)
Bydel Uranienborg-Majorstuen
Historisk informasjon, bydelsvandring, gamle kart og bilder...

Flytte til Norge

Webpage for refugees and immigrants in Oslo
Produced by the counselling and information service at Rosenhof Adult Education Centre. This web site provides information for immigrants and refugees who wish to develop and use their qualifications as quickly as possible after settling in Oslo.
European Commission Researcher's Mobility Portal: Norway Practical Information
Portal To Norway
PTN's ambition is to build a gateway of information for foreigners and Norwegians around the world helping one another build a life in Norway. A Yahoo Group is associated with this website.
Yahoo! Groups : Portal To Norway
Noorwegen: informatie over wonen en werken
Foreigners in Norway
Yahoo! Groups : Americans In Norway
Discussion for Americans who are living in Norway. Advice, anecdotes, etc.
American Women's Club of Oslo
with "Living in Oslo", a reference for all English-speaking residents of Oslo.
Yahoo! Groups : New To Oslo
Discussion/social group for speakers of English who are new (or used to be new) to Oslo. Pub night the 2nd Friday of every month.
Yahoo! Groups : Sørlandet Expats
Discussion group for English speakers living in, moving to, or just interested in Sørlandet (Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Arendal, etc) Norway.
Yahoo! Groups : Hispanor
Esta lista es para uso de hispano-parlantes que viven, han vivido o planean vivir en Noruega. Nuestro objetivo es intercambiar opiniones, impresiones, anécdotas y consejos relativos a cualquier aspecto relacionado con la cultura y vida en Noruega en nuestro propio idioma y sin perder de vista nuestra raices. El grupo se reune con cierta frecuencia normalmente en Oslo.
finn.no - Bolig til leie
hybel.no - Utleie av leilighet, hybel og bokollektiv
Oslo Apartments
Ca. 100 fullt møberte leiligheter for døgn- eller månedsleie i Oslo.
Expact Connection
Est. Feb 2005 to introduce English-speaking expatriates in Scandinavian Countries to one another.
2 Bremer in Oslo
Online-Tagebuch zweier Bremer, die 2001 nach Oslo zogen, an der Uni Oslo arbeiten, in Godlia wohnen, und viel lustiges und interessantes zu erzählen haben. Mit 2 webcams.

Bo i Norge: Praktiske lenker

Gule Sider fra Telenor
White and yellow pages for Norway. Searchable by category, company name and telephone numbers.
Nettkatalogen - Alle bedrifters nye adresse
Hvite og gule sider, msn-søk, kart og ruteplanlegger. Full oversikt over alle norske bedrifter og privatpersoner, ca 30.000 oppdateringer hvert døgn.
Internettkatalogen
Kontaktinformasjon til rundt 420.000 norske bedrifter. Søk etter firma, bransje eller geografisk.
DinSide
Daglige artikler om personlig økonomi, data, motor og reise. Norges mest oppdaterte rentelister, strømprislister, aksjefondspriser, priser på telefon, internett og mobiltelefon med mer.
Forbruker.no
Aftenpostens forbrukerportal.
Kommune.no (KS)
KS administrerer kategoridomene kommune.no og herad.no -- dvs. at mange norske kommuner har hjemmesidene sine her. -- KS arbeider etter visjonen om en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS vil være den viktigste utviklingspartneren for kommunesektoren gjennom nærhet i alle fylker og spisskompetanse i resultatenheter. KS påvirker statlige myndigheter og opinionen i saker som er viktige for kommunesektoren gjennom media, samfunnskontakt og interessearbeid. Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir kommunesektoren og kommunerelaterte bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse.
Skatteetaten - Skatt, avgift og folkeregister
Skattedirektoratet. Etaten forvalter folkeregistersystemet, skattesystemet, merverdiavgiftssystemet og arveavgiftssystemet.
Trygdeetaten
Posten Norge
Norges Statsbaner (NSB)
Med priser, rutetider og reiseplanlegger for tog i Norge. Mulighet for bestilling av billetter på nettet.
Grønn hverdag
Finn en venn
Norges mest populære dating side
Møteplassen
Kvinneguiden - den første og største startsiden for kvinner og jenter
En (kommersiell) startside for kvinner og jenter. Du finner pekere og artikler innen kategorier som helse, sex og samliv, graviditet, kontaktannonser, interiør mm.. I tillegg et populært diskusjonsforum, og mange andre tjeneter.
Gaysir - den naturlige kilden!
"Norges største community for homofile, bifile og andre skeive"
Vektklubb.no - VG hjelper deg ned i vekt
Telepriser
Sammenlign priser for fast- og mobiltelefoni samt Internett
digi.no
Daglige nyheter om IT, data, telekom og elektroniske medier.
ITavisen
ITavisen er en løpende oppdatert internettavis med fokus på hva som skjer i tele- og itbransjen tester og oversikter. Utgis i samarbeid med ITavisen Business (www.itavisen.biz), en av Europas ledende aviser om digitale løsninger for næringslivet.
Hardware.no
Nyheter, tester, artikler, og lenker. Meget god referanse for maskinvare.
Telenor
Statlig telekom-forretning. Tilbyr alle slags produkter og tjenester innenfor data- og telekommunikasjon, fra telefonabonnementˇ til installasjon og drift av IT-systemer, global satellittkommunikasjon, overf?ring og distribusjon av kringkastingssignaler, verdi?kende tjenester, internetttjenester og katalogproduksjon og -distribusjon.
Online.no (Telenor)
Portal for Telenor Internett. Nettnyheter, veiledninger bruk av tjenester og produkter, kundeinformasjon og driftsmeldinger.
Telenor Mobil
chello - superraskt bredbånd via kabel
ISP som tilbyr aksess over kabelnetett til UPC.
NextGenTel
ISP som tilbyr bredbåndsaksess.
Telio
Norges første leverandør av internett-telefoni (VoIP).
Epost.no
Gratis epost, 1000 Mb plass, webmail, e-post, antivirus, spamfilter, POP3. "Norges beste GRATIS epost-adresse"
Biip.no Gratis SMS
Biip.no tilbyr ubegrenset gratis SMS til alle sine medlemmer. Du får også et eget SMS-arkiv til dine sendte gratis-meldinger - og det er ditt eget nummer som står som avsender på alle SMS.
Inpoc
Leverandør av mobile tjenester og underholdning. Tilbyr alle former for SMS, ringetoner, logoer, lyd- og bildemeldinger.
Jamba! - Ringetoner, logoer, Java-spill og Mer

Økonomi & Næringsliv

HegnarOnline
Nyheter fra økonomi, næringsliv, børs og finans.
iMarkedet
Portal med nyheter og informasjon relatert til økonomi og finans.
Brønnøysundregistrene
Forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt
Nordea.no
SkandiaBanken
Ren nettbank med lån og fondshandel. Produkter, betingelser og prisliste.
Den Norske Bank (DnB)
Gjensidige NOR
SpareBank 1 gruppen
Netfonds
"Velkommen til markedets mest pålitelige systemer for online trading. Siden 1997 har vi utviklet det som nå er markedets mest stabile og pålitelige systemer for nettbasert verdipapirhandel. Vi har spesiell fokus på rask utførelse av dine ordre. I tillegg har du full oversikt over dine investeringer til enhver tid."
DinPris.no - Finn RIKTIG produkt fra RETT butikk til BEST pris!
Tilbyr sammenligning av produkter og priser i nettbutikker.
FINN.no - Mulighetenes marked. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.
Norges største markedsplass på Internett, med annonser fra Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Scandinavia Online og Stavanger Aftenblad.
QXL Auksjon - kjøp og salg av brukt og nytt
Reklamefinansiert auksjonstjeneste, ingen provisjon.
ZETT. Markedsplassen for kjøp og salg av nytt eller brukt. Ledige stillinger i hele Norge.
Marked for kjøp, salg og utleie av eiendom, bil, MC, båt, diverse og ledige stillinger med annonser fra ca 70 norske lokalaviser. Søk, varslingstjenester og kjøp av annonse.
Netthandelen
Salg og auksjon av nye varer i de fleste kategorier ved firmaet Euronor AS. "Norges mest besøkte nettauksjon. Utropspris er ALLTID 1 krone og ingen minstepris. Kun nye varer."
AutoDB
Annonser for salg av bil, mc, snøscooter/ATV, båt, caravan, lastebil/buss, anleggsmaskin, traktor. Private annonserer gratis.
Bilinform.no
Portal med informasjon om biler drevet av nøytrale bilmekanikere. Artikler, diskusjonsforum og spørsmål og svar.
MotorBørsen
tinde.no - Eiendom, Motor og Stort & smått - Bolig til salgs, bolig til leie
En landsdekkende eiendomsdatabase for Norge. Annonsering, søk, meglerliste og artikler om bolig, innredning og økonomi.
Sasbraathens
Rutetider, prisinformasjon, bilettbestilling og informasjon om selskapet.
Norwegian
Lavprisselskap med ruter i Norge og Europa.
Komplett.no
Blant Norges rimligeste dataforhandlere. Denne butikken med utsalgssteder i Sandefjord, Tønsberg og Larvik gir 3% rabatt ved salg over internet. Varene leveres mot postoppkrav.
Elkjøp Norge
Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater. Produktkatalog, priser, nettbutikk, og oversikt over alle utsalgssteder.
MPX
Salg av alt innen datautstyr. Butikken er Nsafe-merket og godtar betaling med Visa og Mastercard.
Mamut ASA
Provider of CRM and Internet solutions (i.a. komplette økonomi, regnskap, lønn, CRM og e-handel systemer, internett backup) to small businesses worldwide.
eZ Systems (Open Source CMS)
A content management system and development framework. It include advanced workflow system, content versioning, multilanguage possibilities, collaboration, e-commerce functionality, content class system, role based access control, discussion forums. [Open source, GPL/other licences]
Transact
Vi spesialiserer oss på tunge webbaserte databasesystemer. Vår viktigste kompetanse vi kan tilby er SQL, C++, ASP og Java.

Stillinger

Aetat
Statlig tjeneste med stor oversikt over ledige stillinger.
Stillinger
Manpower
Jobb
Loungdom
Sommerjobb

Turisme / Fritid

Norwegen Special - SPIEGEL ONLINE
Den Norske Turistforening
Norges største friluftslivsorganisasjon med over 200.000 medlemmer tilknyttet mer enn 50 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.
Visit Norway (Norges Turistråd)
"Din offisielle reiseguide for Norge". (c) Norges Turistråd. På norsk, engelsk, tysk, fransk og mange andre språk.
TOURS FOR INDIVIDUALS
These programs are designed for the independent traveler. The tours are unescorted, though during the high season, useful information is available in English en route. All transportation is public and easily accessible.
DNT Oslo og Omegn
Den største medlemsforeningen i Den Norske Turistforening. DNT Oslo og Omegn driver 84 hytter i fjellet, hvorav 18 er betjente. Vi driver også 13 ubetjente og en betjent hytte i Oslomarka. DNT Oslo og Omegn ble stiftet i 1868 og har siden den gang lagt forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser gjennom fotturer og skiturer i skog og fjell. Dette gjøres gjennom merking og vedlikehold av rutenettet, organisering av fellesturer og arbeid for vern av friluftsområder.
Inatur as - nettstedet for friluftsliv, jakt og fiske
med Norges beste interaktive turkart
TUI Startour
Reisebyrå med turinformasjon på nettet, tilbudsreiser, bestilling av katalog, bestilling av reiser og informasjon om byrået.
Norsk Folkemuseum
Your Traveling Companion -Bergen, Norway-
Svalbard Reiseliv
turistinformasjonen i Longyearbyen sine offisielle websider
n3 sport
Nyhetsside for hele idrettsnorge.
OddsNet
Informasjon om spill og analyser knyttet til flere idretter. Nyheter og diskusjonsforum.
Skiforeningen
Akeforeningen i Oslo
Med webkamerabilde som viser Oslo fra Frognerseteren. Bildet oppdateres hvert 5 minutt
Syklistenes Landsforening
Sykkelturisme i Norge
Stiftelsen sykkelturisme. Mål er å utvikle Norge som sykkelferiedestinasjon i nært samarbeid med lokale, regionale og nasjonale næringsaktører.
Dykking med Dykkesiden - skandinavias største nettsted for dykkere
Informasjon og nyheter om dykking. Oversikt over skoler, klubber og vrak.
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
Norsk Jernbaneklubb
Digit.no
Informasjon og opplæring innen foto, video, data, multimedia og digital bildebehandling.
Webkameraer i Norge
Frank Boller's Fotos aus Norwegen
::SGM69:: Photo Album Norway (Main)

I Tyskland

Kgl. Norwegische Botschaft, Berlin
Felleshus der Nordischen Botschaften in Berlin: Veranstaltungen
Den norske sjømannsmisjon / Berlin
I den Svenska Victoriaförsamlingen, Landhausstr. 26-28, 10717 Berlin. Med gudstjenester (søn 11), "Norsk hjørne" (man 17-20), filmkvelder, gourmetkvelder, litteraturgruppa, basargruppa, etnisk mat, osv.