Fra:  ”Geschichte 10” – Lærebok i historie fra DDR (1988)

 

4.2.2. DDRs tiltak 13.august 1961

…..

Imperialismen i BRD bygget ut sin militære makt systematisk. Fra 1959 til 1961 ble Bundeswehr forsterket med mer enn 40000 mann. ….

Imperialistene i BRD innehadde ledende posisjoner i kommandostaben i NATO. BRD-regjeringen fordret med stadig større ettertrykk atomvåpen til Bundeswehr.  …… Åpent erklærte militaristene sin hensikt; å revidere resultatene av den 2. verdenskrig til sin fordel.

Våren 1961 gikk disse kreftene over til å forberede krig mot DDR. …..

Samtidig forsterket regjeringen i BRD den økonomiske krigføringen mot DDR. Således ble den gjeldende handelsavtalen sagt opp fra slutten av 1960. På denne måten skulle DDR's økonomi bli forstyrret, for derved å nøre opp under forsyningsproblemene og til slutt så utilfredshet blant befolkningen. Parallelt med det økte de hemmelige agentene sine fiendtlige aktiviteter. Sabotasjeaksjoner økte i hyppighet. Vekklokkingen av fagkreftene fra DDR ved hjelp av profesjonelle menneskehandlere nådde et nytt høydepunkt.  ……

Ved alle disse aksjonene mot DDR ble den åpne grensen mot Vest-Berlin brutalt utnyttet for å skade DDR så mye som mulig. Slik skulle vår sosialistiske stat ble "angrepsmodent" for Bundeswehr. ….

I de første augustdagene i 1961 innledet militaristene i BRD de siste militære aggresjonsforberedelsene mot DDR.   …..

Den militære krigsforberedelsen ble ledsaget av en hetskampanje mot DDR. Borgerne i BRD skulle tro at flertallet i DDR skulle være imot sosialismen, og at det skulle være en human plikt å nedkjempe Arbeider- og Bondestaten.  ……

På et møte i Moskva 3. - 5. august 1961 (…) besluttet de sosialistiske broderlandene at DDR skulle treffe de nødvendige sikkerhetstiltak for å få satt en effektiv stopper for den undergravende virksomheten mot landene i det sosialistiske statsfellesskapet. ……..

I følge ministerrådets beslutning ble natt til den 13.augusr enheter i den nasjonale folkearmé, folkepolitiet og arbeideklassens kampgrupper satt i alarmberedskap. I de første timene av den 13.august sperret de den til da åpne statsgrensen mot Vest-Berlin. Da solen gikk opp over Berlin morgenen den 13.august, var sikkerhetstiltakene i det vesentlige avsluttet. Krigsbrannfakkelen Vest-Berlin var brakt under pålitelig kontroll.

Oppføringen av den antifascistiske beskyttelsesvollen, som fulgte i raskt tempo, overrumplet fullstendig vestmaktene, BRD-regjeringen og det vestberlinske senatet …..

Flertallet av de sysselsatte i DDR støttet og hilste disse sikkerhets- tiltakene velkommen.  … Delegasjoner fra bedriftene og mange enkelte borgere brakte blomster og gaver til de bevæpnede organene som var i tjeneste [ved grensen].

Fra: Geschichte. Lehrbuch für Klasse 10.  Volk und Wisen Volkseigener Verlag, Berlin 1983  (6.Auflage 1988)          Oversatt fra tysk av Alf Sjuls Hansen