Oppgaver i forbindelse med slektsforskning

 

1. Fyll ut skjemaet (slektstreet)

      (Du kan skrive rett inn i tekstboksene. Lag evt. egne for (tipp-)oldeforeldrene)

 

2. Alternativ 1:

     Velg ut en av forfedrene dine og lag en mini-biografi om   

     vedkommende! Få fram interessant stoff om de sosiale

     forholdene han/hun vokste opp under, og hvilke viktige valg

     han/hun måtte ta i livet. (eks. utdanning, arbeid, ektefelle,

     flytting etc.). Er han/hun representativ for en klasse eller

     et bestemt miljø på den tiden han/hun levde?

 

Alternativ 2:

      Velg en annen interessant person[1], som levde på 1800-tallet

      - fram til 1930-åra – og skriv en tilsvarende biografi om 

       vedkommende.

 

Alternativ 3: Finn ut hvem som arbeidet og bodde på enten

     Høvik Glassverk eller Bærums Verk ca.1865. Hvor kom de

     fra? Antall barn, boforhold, lønnsforhold etc.

        (Bruk Folketellingen (Digitalarkivet) og Bærums Historie

           +  evt. andre kilder)[1] Ikke velg en veldig kjent person, som Henrik Wergeland eller Johan Sverdrup eller lignende!

Prøv å finne en i folketellingene/kirkebøkene/utvandringsprotokoller etc. Der du ikke kan finne sikre opplysninger, kan lage hypoteser og skrive en tenkt biografi ut i fra dem.