Undervisningsopplegg med bruk av Digitalarkivet

 

1. Åpne siden til Digitalarkivet (http://digitalarkivet.uib.no/ )

      a) Velg en av personene fra listen og finn ham i folketelling fra 1865.

     Velg mellom følgende personer:

1. Andreas Johnsen (fork. Johns.), født i Enebak (ung mann)

2. Eline Andersdatter , 19 år fra Rendalen

3. Haagen Olsen (fork. Ols.) fra Rendahls Pr(este)gj.(eld) i  Østerdahlen

4. Jørgen Larsen, 17 år fra Skjolds Prgj.

5. Maren Svendsdatter, født i 1826 eller 1828 fra Ås (Aas) i Akershus

 

      b) Gi et bilde av ham/henne og hans/hennes familie og det miljøet han/hun levde i. Gå ut fra det du kan lese ut av folketellingene: Hvem var hans/hennes foreldre, søsken? Hvor bodde han/hun? Hva slag hus? Bodde det også andre i huset? Hvilket yrke hadde han/hun og de andre familiemedlemmene?

 

      c) Så kan du dikte litt videre på dette grunnlaget: Hvordan så hun/han ut? Hva var han opptatt av i året for folketellingen? Hva var hennes/hans framtidsplaner?

 

2. Når du har gjort dette for 1865, setter du opp tre hypoteser om hva som skjer med vedkommende fram til neste folketelling i 1875.

 

3. Når du så finner ham/henne i folketellingen fra 1875, ser du hvilken av hypotesene som kom nærmest virkeligheten, og prøv å forklare hvorfor. Gi også en ny beskrivelse av bosted, yrke og evt. endringer hos øvrige familiemedlemmer.

 

4. Lag så tre nye hypoteser om hva som vil ha skjedd med vedkommende fram til neste folketelling i 1900.

Når/hvis du finner ham/henne i 1900 lager du en liknende beskrivelse som for 1875.

Hvis du ikke finner vedkommende i folketellingen, kan du prøve i emigrantprotokoller eller lete i kirkebøker etter døde.

 

I disse beskrivelse må du ta utgangspunkt i det du vet eller kan finne ut om (lokal)samfunnet på den aktuelle tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Alf Sjuls Hansen

Instruks til læreren.

Digitalarkivet er en fantastisk kilde, men ikke lett å bruke. Jeg har selv et par mislykkede forsøk bak meg. Les informasjonen som er lagt ut, om forkortelser osv.

Ta gjerne en "guidet tour".

De personene jeg har foreslått, kan byttes ut med andre. Velg personer fra steder i nærheten av skolen!

Person 2 og 3 emigrerte til Amerika. De finnes i emigrantprotokollene. Nr. 5 har oppgitt to forskjellige fødseldatoer i folketellingene i 1865 og 1875. Hun endte som "fattiglem".

Prøv også å finne en person som er blant de registrerte døde (se i kirkebøkene).

Dødsårsaken er ofte oppgitt. Elevene kan jo også lage statistikk på dødsårsaker; de vil da se at "tæring" var vanligst.

 

Målet er å gi liv til det ofte litt tunge og traurige stoffet om Norge på 1800-tallet ved å følge (og dikte litt(empati!)) noen virkelige personer fra "folkedypet". OG å lære elvene litt om kildebehandling.

En naturlig oppfølger kunne være å la elevene forske litt på sin egen slekt.

( se forslag til slektsoppgave).

 

(NB! Denne oppgaven kan med en viss bearbeiding utvikles til å bli en Storyline!)

 

Litt ekstra hjelp:

her finner du  Andreas Johnsen

i 1865-tellingen

i 1875-tellingen

i 1900-tellingen

i 1910-tellingen