ILS Historiedidaktikk - lenkesiden

Send gjerne en tilbakemelding til Alf Sjuls Hansen om bruk av disse lenkesamlingene; hva du har brukt, hvilke sider du synes var bra/dårlige, døde lenker eller forslag til nye lenker!

Diverse pedagogiske ressurser (Oppdatert 14.4.2010)

Eldre Historie (Oppdatert 22.03.2011)

Nyere Historie (Oppdatert 9.3.2006)

Konflikten Israel <-> Palestina (revidert 26.4. 2006)

1. verdenskrig (Oppdatert 15.4.2010)

2. verdenskrig (Oppdatert 15.8.2005)

Cubakrisen (Oppdatert 16.8.2005)

Holocaust (Oppdatert 19.8.2005)

Sovjetiske plakater  (Oppdatert 6.2.2009)

Andre plakater (Oppdatert 9.8.2005)

Slektsforskning 

Imperialisme og verden utenfor Europa/USA

Ideologier

Læreplaner  (Oppdatert 27.2.2009)               


PS! Mange av de websidene du finner lenker til her, er først og fremst beregnet på studenter og historielærere!

Hvis du vil oppgi noen av lenkene til dine elever, bør du gjøre et utvalg, sjekke brukbarheten og evt. lage en kort beskrivelse

og/eller bruksanvisning for siden(e)!