Musikk i historieundervisningen

 

Har musikk noe i historieundervisningen å gjøre? De fleste historielærere vil kanskje umiddelbart svare nei; musikk får vi overlate til musikklæreren. Vi skal da ikke drive underholdning? Hva lærer elevene av å høre musikk?

En forutsetning for å lære er motivasjon. Uten motivasjon  - ingen læring.

Og her kan musikk yte et vesentlig bidrag. Det som ofte motiverer elever, er at de føler at de kommer fortidens mennesker nær inn på livet. De fleste elever har vanskelig for å la seg engasjere av kausalitet, politisk historie, samfunnsstrukturer og generelle utsagn om sosiale forhold. Vi historielærere må ta dem med ned på grasrotnivå (eller like gjerne inn i palassene!), for så å lede dem opp på et noe høyere abstraksjonsnivå og få dem til å lage oversikter.

Motto: Fra froskeperspektivet til ørneperspektivet.

Vi må spille på flere sanser i undervisningen. Det visuelle er forsømt; vi bruker riktignok bilder og film, men utnytter ikke det potensiale de har som kilder. Og de auditive innslagene i en "vanlig" historietime består stort sett i at man hører læreren og utvalgte elever snakke. Musikken kan gi oss en umiddelbar opplevelse av noe genuint historisk, mer umiddelbart enn en tekst. Musikken lar oss fornemme noe av tidens "Zeitgeist", den hører med i et levende totalbilde av en kultur.

Særlig kombinasjonen musikk & bilde er potent!  Vis f.eks. bilder av gotiske katedraler og spill litt fra en middelaldermesse som en introduksjon til emnet europeisk middelalder, og du har et empatisk utgangspunkt som kan skape større engasjement enn å kaste elevene rett ut i oppgaver (eller foredrag!) om investiturstriden eller føydalismen. Og det behøver ikke ta lang tid; poenget er ikke å lære musikk- eller kunsthistorie - det kan vi overlate til andre faglærere.

På den annen side er kulturhistorien ofte litt stemoderlig behandlet i historiefaget i norsk skole[1]. Den forrige  læreplanen for videregående skole slo fast at "Historie er et kulturfag",[2] og den nye sier bl.a.at elevene skal kunne "gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder". Vi har hatt et skifte fra overvekt av politisk historie til mer sosial historie i de fleste lærebøker i historie. Kanskje får vi snart større vektlegging på kulturhistorie; det ville i så fall gjenspeile trenden innen historiefaget på universitetsnivå internasjonalt, der også mentalitetshistorie er blitt et nytt forskningsfelt.

Men også kombinasjonen bilde & tekst & musikk har et stort potensiale; nemlig i sanger.

Elevene kan få høre sangen (og evt. synge den selv) og behandle teksten som en skriftlig kilde. Sangtekster er et ypperlig råmateriale til sosialhistorie, alt fra Bellmann og skillingsviser til protestsanger og blues!

 

 

 

 Her følger noen forslag til musikk som kan brukes i historieundervisningen og forslag til hva slags materiale de evt. kan kombineres med.

Tema/epoke

musikk

bilde

tekst

Middelalder

Gregoriansk sang, messer, hymner

Ikoner, gml. kirker

hymner

Renessanse

Madrigaler

Renessansekunstverk

sangtekster

Konger som komponerte

Musikk av Richard Løvehjerte[3], Henrik VIII[4]

eller Fredrik "den store"[5]

Bilder av kongene, palassene etc.

Tekster av (eller om) kongene

1700-tallet

(adel <-> borgerskap)

Mozart: "Figaros bryllup" ("Si vuol ballare")

Scener fra operaen eller bilder av adelige og borgere

sangtekst, libretto,

Beaumarchais' drama,

 adelsprivilegier

Fransk rev/Napoleon

Beethoven: Egmont- og Coriolan-ouverturer,

Eroica-symfonien.

Marseillaisen

Bilder fra Den franske revolusjon; Napoleon

 

Marseillaisen

1800-tallet/ Romantikken

Mendelssohn: Hebridene- ouverture

Sjømotiv (av Turner, Friedrich og andre)

 

----

Norge - husmenn

"Eg heiter Anne Knutsdotter"

Fotos av husmannsfamilier og husmannsplasser

Anne Knutsdotter (tekst)

1920-åra

Jitteburg, Charleston eller lignende

Fotos/film av dansende

 

1930-åra

"Brother, can you spare a dime"(Bing Crosby)           (med Al Jolson)

Fotos av arbeidsledige etc.

Maratondans”

Sangteksten

Intervjuer med arbeidledige

1930-åra (+ 40-, 50 -åra)

Blues: Robert Johnson, Bessie Smith,

John Lee Hooker(Hobo Blues[6]), Elmore James (Dust my broom, etc.), Champion Jack Dupree

  Fotos av arbeidsledige fargede

 + fotos som viser de fargedes kår

Sangtekster

2. verdenskrig, Sovjet

Sjostakovitsj: Leningrad-symfonien,

Symfoni nr.13 "Babi Jar"

Bilder/film fra beleiring av Leningrad, mord på jøder

skildringer av beleiringen,  Jevtusjenko:"Babi Jar",

Am. borgerrettighets-

bevegelse

Billie Holiday: "Strange Fruit"

Fotos av Ku Klux Klan, lynsjing

Luther King, Malcolm X

1960- og 70-åra

Beatles, Rolling Stones

Graetful Dead, Hendrix,

Janis Joplin, Bob Dylan

fotos av musikerne, "The Beat Generation", hippies

Sangtekster. Allan Ginsburg, William Burroughs, Jack Kerouac

Cuba-krisen

Bob Dylan: "A Hard Rain's A-Gonna Fall"

 …

http://www.azlyrics.com/lyrics/bobdylan/ahardrainsagonnafall.html + intervju med Bob Dylan[7]

Den "blodige søndag"         30. januar 1972, Nord-Irland

U2: "Sunday Bloody Sunday"

Fotos fra 30.1. 1972

 Sangtekst


DDR, ettpartistater

Die Partei hat immer Recht”

Propagandaplakater

Sangteksten

 

 [1] Legg merke til hvordan kulturhistorie får stadig mindre plass etter hver som lærebøkene nærmer seg vår egen tid: I behandlingen av det gamle Egypt og Oldtidens Hellas får kultur en stor plass, i Middelalder og renessanse er det også en hel del kultur, mens de to siste århundrene er nesten "kulturløse". Etterkrigstiden får som regel nøye seg med et bilde av Elvis Presley eller The Beatles.

 [2]  Læreplan for videregående opplæring. Eldre historie. Nyere historie (http://lom.ls.no/dav/27136AC3F5B64F80176151668B9F5A6BB6t.doc)

 

 [3] Det er vel bare bevart en sang av Richard, men på CD-platen "Richard Coeur de Lion"(Opus 111 OPS 30-170)  finnes det mye annen musikk fra hans hoff

 [4] Komponerte en rekke sanger , bl.a. til alle konene  (http://www.luminarium.org/renlit/tudorbib.htm og http://www.stainer.co.uk/henry.html

 [5]  Komponerte (og spilte selv!) fløytekonserter og fløytesonater (se http://www.fecho.de/Zinnfiguren/s020.htm og http://www2.siba.fi/huiluseura/ilari.html , http://www.flutepage.de/englisch/flutists/friedric.shtml

 [6] se http://blueslyrics.tripod.com/lyrics/john_lee_hooker/hobo_blues.htm

 [7] Finnes på platecoveret til "The freewheelin' Bob Dylan" fra 1962 (http://www.bobdylan.com/songs/hardrain.html)