Anders
Denne siden er laget i forbindelse med oblig1 i inf1040. Den vil nok opphøre om ikke altfor lenge...

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk .

Skulle du ha lyst til å sende meg en mail kan du trykke her.