Hvor er Anders?

Hjemmesiden min finner du på fagerjord.no.

Anders Fagerjord
førsteamanuensis, dr.art.
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Postboks 1093 Blindern
0317 Oslo
tlf. 22 85 04 11, anders.fagerjord@media.uio.no