Spørreundersøkelse

Tenk deg et univers (Univers A), der alt som skjer er helt og holdent forårsaket av tidligere hendelser. Dette er tilfellet helt fra universets begynnelse, slik at det som skjedde i begynnelsen forårsaket det som skjedde rett etterpå, og så videre helt frem til nåtiden. For eksempel bestemte Jonas seg en dag for å ha salat til lunsj. Som alt annet er denne avgjørelsen helt og holdent forårsaket av det som har skjedd tidligere. Gitt at alle hendelser i universet frem til avgjørelsen er de samme måtte Jonas derfor velge å spise salat.

Tenk deg nå et annet univers (Univers B), der nesten alt som skjer er helt og holdent forårsaket av tidligere hendelser. Det eneste unntaket er menneskelige avgjørelser. For eksempel bestemte Elise seg en dag for å ha salat til lunsj. Siden en persons avgjørelse i dette universet ikke er helt og holdent forårsaket av det som har skjedd tidligere er det derfor ikke slik at Elise måtte velge å spise salat. (Selv gitt at alle hendelser i universet frem til avgjørelsen er de samme.) Tvert imot kunne Elise ha valgt å spise noe helt annet.

Hovedforskjellen mellom de to universene er at i univers A er alle avgjørelser avgjort av forutgående hendelser. Hver avgjørelse må finne sted slik den gjør. I motsetning, i univers B, er hver avgjørelse ikke et fullstendig avgjort av forutgående hendelser. Hver menneskelig avgjørelse ikke skje på den måten den gjør.

Hvilke av disse universene tror du ligner mest på vårt eget?

I univers A har en mann ved navn Kasper blitt tiltrukket av sekretæren sin. Han bestemmer seg for at den eneste måten han kan få være sammen med sekretæren på er ved å drepe sin kone og sine tre barn. Han vet at det er umulig å komme seg ut av huset sitt hvis det begynner å brenne. Før han drar på en forretningsreise setter han derfor opp en brannbombe i kjelleren, som brenner ned huset og dreper familien hans.

Er Kasper moralsk ansvarlig for å drepe kone og barn?

Kunne Kaspar (i univers A) ha valgt å ikke brenne ned huset til familien sin?