Velkommen til Aime sin hjemmeside

    Her finner du stoff om:

  1. Personlige interesser: fotball og atter fotball. Jeg er trener/instruktør for OSI fotball. Har ellers fortid som elev ved musikkkonservatoriet Bjerkested, i Stavanger
  2. Studier: Har studert fysikk og matematikk på mat.nat. ved uio. Jeg følger kurset HUMIT 1700 ved siden av HUMIT1730. Mer om HUMIT 1700 finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilf/HUMIT1700/h04
  3. Interessante lenker: http://www.osi.uio.no/fotball Mine studieplaner Besvarelse på oppgaven

Sist endret av Aime 2004.01.09