Dette er en mal for sapp-dba's hjemmesider

Siden er bygd opp av:

Top

(top.inc)
Denne inneholder header-informasjon, referanse til css-filen og lager begynnelsen på tabellen som styrer hvordan siden ser ut.

Left

(left.inc)
Denne lager faste linker i venstre ramme. Foreløpig er dette en rask navigering til de ulike delene av "Teknisk Dokumentasjon" og "DBA's Sysinfo".

Main

(navbar.inc)
Denne starter selve siden. Her har jeg valgt å legge inn en navigasjonsbar på toppen. Det er meningen at denne skal brukes for å linke opp dokumenter som ligger på samme nivå i dokumentasjonen. For hovedsiden vår er dette: Hjem, Medlemmer, Historisk dokumentasjon osv. Hvis man lager en ny inderkatalog er meningen at man skal ta en kopi av navbar.inc til f.eks. oracle-navbar.inc (katalognavn-navbar) og legge inn linker til dokumenter på dette nivået. For oracle-siden vår må denne inneholde hovedelementer (kan godt være underkataloger), ettersom vi har så stort antall dokumenter om det temaet.

Bottom

(bottom.inc)
Her legger man inn informasjon om hvem som er eier av dokumentet og når den sist var endret. Foreløpig er ikke endringsdato automatisk, men det er en smal sak å legge inn.