Rose/sabel MIN
HJEMMESIDE
Rose/sabel

 

 

Velkommen til min norske hjemmeside. Det vanskeligste var å finne på et navn... index2.html er teit, så nå heter siden folk.uio.no/annei/annei.html

Erfaringsmessig vet jeg at jeg ikke gidder å vedlikeholde pekersamlinger, så jeg unngår i størst mulig grad å peke på andre mer eller mindre festlige sider enn de jeg har kontroll over.

Mine sider, som skal vise frem hvor fantastisk kul jeg er, og flink og vidunderlig og spennende etc:

Centauribursdag

Sakralt bilde med St. Åle, Überurl og St. URLe

 

Darkamber gave me this lovely pony, isn't she pretty?

 

Tommeløse Rottepus PropellRottepusTommeløseRottepusPropellRottepusPropellRottepusTommeløseRottepus

Rose/sabel Av Anne Innes Sist endret mai 2009
Rose/sabel