Annett Hillestad, Cand Paed

Stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO


Besøksadresse: 4360- InterMedia, Forskningsparken 2.
Telefon: 22840747/91386430
Epost: annett.hillestad(@)ped.uio.no

Jeg startet i stipendiatstillingen 1. juli 2005.  Høsten 2005 har jeg undervist, orientert meg i litteratur, deltatt på CMC/forskerskole-seminarer og brukt endel tid på administrasjon. Vårsemesteret 2006 er jeg på det stadium i prosessen, hvor jeg med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen, virkelig skal ta fatt på forskningen – dvs starte opp datainnsamlings- og skriveprosessen. 

I tillegg tar jeg denne våren Utdanningsvitenskaplig fakultets obligatoriske kurs i vitenskapsteori for Phd-studenter.

Undervisningsplikten min har foreløpig vært lagt til TOOL-programmet. TOOL står for Teknologi, Organisasjon Og Læring, og er et tverrfaglig programsatt sammen av emner fra Informatikk, Sosiologi og Pedagogikk.

Sist endret 6.februar 2006