Arne A. Salicaths nettsider

Velkommen til mine nye nettsider

Jeg og Børre på båttur
Navn: Arne Alexander Salicath
Tlf: 92 08 32 17
Adresse:
Holmenveien 45b
0376  Oslo
Født:
18. Desember 1974
Mine fag:

Bakgrunn:
I perioden 1993 - 1996 tok jeg ingeniørutdannelse innen data ved Høgskolen i Agder i Grimstad. Fra 1996 - 1997 tok jeg et påbygningsår innen telematikk, hvor jeg blant annet studerte GSM-protokoll, ISDN-protokoll og TCP/IP.

Fra 1998 - 2000 jobbet jeg i et firma på Langhus (MobiSoft AS) hvor jeg laget programmer for PDA. Dette firmaet ble kjøpt opp av Locus AS som holder til i Sandefjord. Der var jeg ansatt fram til og med september 2001. Etter det har jeg gjort mindre jobber for dette firmaet.

Nå har jeg valgt å studere Systemutvikling og Datakommunikasjon ved Universitet i Oslo.


Systemutvikling er et fag som gir innføring i det å utvikle et mindre system, som er stort nok til at man ikke kan gjøre det alene. Vår gruppe bestemte seg for å lage et lite bibliotekssystem.

Fra høsten 2004 hadde jeg fagene Algoritmer og datastrukturer, Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon, og Logikk og beregninger.

Favorittfagene mine er Datamaskinarkitektur, hvor jeg lærer assemblerprogrammering mot Intel Pentium prosessorer, samt databasesystemer.

Jeg synes faget Datamaskinarkitektur er nyttig, fordi man får en bedre forståelse av hvordan prosessorene fungerer. I tillegg blir man vant til å skrive assemblerprogrammer, hvilket er nyttig i de tilfellene hvor tid og/eller plass er kritiske.

Det andre favorittfaget, Databasesystemer er utrolig interessant. Dersom man tenker nøye over det, så er det mye man kan lagre i en database. Det vanligste er regnskapssystemer, men man kan også ha varelagre, utlånsregistreringer eller en hel del annen informasjon i et slikt system. I dette faget benyttes Oracle 9.2 hvor vi kan gjøre de fleste typer SQL-spørringer.
Høsten 2005 har jeg fagene "Modeller for parallellitet" som omhandler problemstillinger knyttet til bruken av delte ressurser. Det omfatte forskjellige låsemekanismer, slik som Mutual Exclutions og semaforer samt mye annet.
Operativsystem-faget gir en dypere innsikt i hvordan et operativsystem fungerer. Det gir også en fin anledning til å lre hvordan man skal skrive sitt eget operativsystem (dersom man blir lei av de som allerede eksisterer). Faget gir også innblikk i hvordan man kan gjøre seg nytte av interrupts.

Våren 2006 har jeg følgende fag: INF-3190, INF-3221 og INF-3230.
Datakommunikasjon (INF-3190) gir kunnskap om datakommunikasjonsprotokoller over uliker type nett samt ulike protokollstakker. I hjemmeeksamensoppgavene har vi skrevet programkoder for datalinklaget med sliding window og CRC-sjekk. Vi har i tillegg implementert ruting og forwarding på nettverkslaget.

Problemdefinering, krav og modellering (INF-3221) gir innsikt i analyse og kravspesifisering og bruk av objektorientert modellering.

Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (INF-3230) gir innblikk i muligheten til å analysere kommunikasjonsprotokoller og sikkerhetsprotokoller ved hjelp av analyseverktøyet Maude.

Laget av: Arne A. Salicath
Modifisert: 03.12.2006
E-post: a.a.salicath@student.matnat.uio.no
Validert: validator.w3.org Valid CSS