CURRICULUM VITAE

Arne Bernhard SLETSJØE

Personalia:

Født: 8.april 1960 i Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Sivilstand: Gift, to barn
Stilling: Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Akademisk grad: Dr. Scient


Adresse:

Matematisk Institutt
Universitet i Oslo
Postboks 1053 Blindern
0316 Oslo                       
+ 47 22 85 59 02
Fax: +47 22 85 43 49                 

Åsveien 1c
1369 Stabekk
+47 67 12 48 58
+47 90 69 40 71
arnebs@math.uio.no
http://www.math.uio.no/~arnebs/

Utdanning:

 

1975-1977:

Oslo Katedralskole, Vg.sk, almenfaglig studeretning.

1977-1983:

Universitetet i Oslo, Cand. real., hovedfag i matematikk,        Veileder: Prof. O.A. Laudal

1984-1989:

Universitetet i Oslo, Dr. Scient., avhandlingens tittel:            "Cohomology of monoid algebras"

Ansettelser:

 

1980-1983:

Matematisk Institutt, Univ. i Oslo, Hjelpelærer

1984-1990:

Matematisk Institutt, Univ. i Oslo, Vit. assistent (stipendiat)

10/84-10/85:

Sikkerhetsstaben, Forsvarets Overkommando. Jobbet med kodeteori. (verneplikt)

1991:

Matematisk Institutt, Univ. i Oslo, Post doc. - stipendiat

1991-:

Matematisk Institutt, Univ. i Oslo, Førsteamanuensis

1997-1999:

Bestyrer, Matematisk institutt, UiO

 

Lengre gjesteopphold:

 

9/86-12/86:

Institut Mittag-Lefler, Stockholm, Sverige.

10/89-1/90:

IRMA, Universitetet i Strasbourg, Frankrike.

8/03-6/04:

Institut Mittag-Lefler, Stockholm, Sverige.

Kortere gjesteopphold/gjesteforelesninger:

 

Stockholm, Strasbourg, Nice, Berlin, Trondheim, Bergen, København

Undervisningserfaring:

 

Ordinære kurs ved Universitetet i Oslo: Matematiske metoder (V84, H90), Matematikk i praksis I (H03, H05), Matematikk 1 (H08, V09, H09), Matematikk 2 (V10, V11), Matematikk i praksis II (V05), Grunnkurs i analyse (V88, V94, V01, H01, H02), Lineær algebra (V90, H95, V96), Vektoranalyse (V89), Elementær algebra (V92, V95), Matematikkens grunnlag og egenart (V99), Geometri og algebra (H92), Kommutativ algebra (V91, H10), Homologisk algebra (H95, H97), Ikke-kommutativ algebra (V03), Skjemateori (H96), Diskret matematikk (V97, H97), Prosjektarbeid i matematikk (V06, V07), Geometri (H06), Matematikkhistorie (H07, H08), Videreutd. kurs i tallteori (H01, H02, H05, H07, H09), Videreutd. kurs i matematikkhistorie (H04, H06, H08)

Veiledet hovedfagsstudenter:

 

Vestgarden, Robert; Den homologiske algebraens utvikling med særlig vekt på kohomologien til algebraer (1996)

Skaar, Lene Merete; Deformasjoner av numeriske monoidealgebraer (1997)

Olsen, Kjerstin Grønstad; Ikke-kommutative løftinger og vridd Hochschild-kohomologi (1997)

Jensen, Terje; Representasjoner på matrisealgebraer (1999)

Pettersen, Ragnar; Representasjoner av noen ikke-kommutative k-algebraer (1999)

Thorsdalen, Bjørn; Ext-grupper på kvanteplynomringer (1999)

Čelik, Ivana; To-dimensjonale representasjoner av ikke-kommutative elliptiske kurver (2004)

Imenes, Olav Gravir; Electromagnetism in a relativistic quantum-mechanic model (2005)

Heidi Elisabeth Iuell Dahl; On noncommutative Varieties (2006)

Hobæk, Håkon; Representasjoner av den modulære gruppa (2009)

Tveiten, Ketil; Deformation of vector bundles with holomorphic connections (2009)

Roksvold, Jan; Applying Jennings Theory and the M-series to Modular Isomorphism Theorem (medveileder: Inger Christin Borge) (2011)

Qureshi, Asmaa; Traseringen til 2-dimensjonale representasjoner av k. (2011)

Myhren, Magne; Formal moduli space for modules over planar non-commutative quadrics (2011)

Veiledet dr.gradsstudenter:

 

Imenes, Olav Gravir; The concept of charge in a model based on non-commutative algebraic geometry (medveileder: Olav Arnfinn Laudal) (2011)

Annen undervisning:

 

2000-2003:

11 Etterutdanningskurs i spill/spillteori, Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Rogaland

2006-:

Tilsynssensor, NTNU

Formidlingsarbeid:

 

1998-2001:

Tilsammen 54 korte innslag i Mamarazzi, NRK petre

2000-:

Produserer Mia og Marius, oppgaveside i Nysgjerrigper, NFR

2000-2008:

Besøkt 49 skoler med 90 minutters matematikkprogram

2006-:

Redaktør, INFOMAT

2005-:

Matematikkformidler, Abelprisen

Populærvitenskapelige foredrag:

 

UiO, NTNU, Teknisk museum, Gyldendal forlag, Naturhistorisk museum, NRK, P4, Radio Nova, Vitenskapscafeen, Forskningsdagene, Nordisk Litteraturfestival, Kunsthøgskolen, Stavanger, Halden, LAMIS, Blaa, Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Høgskolen i Oslo, SINTEF, Høgskolen i Vestfold, Skoler i Oslo, Akershus og Vestfold, PEN-klubben, Gateuniversitetet

Prosjekter:

 

Fagkonsulent for bøker på Gyldendal, Aschehoug

Fagkonsulent, Vitenfabrikken, Sandnes

Arrangør, Nasjonalt algebramøte, 2007, 2008, 2009

Programleder semifinale/finale, KappAbel i Froland/Arendal, 2007-2011

Administrativ erfaring:

 

1990-1993:

Medl. av fak.rådet ved Mat.Nat.Fak., Univ. i Oslo

1994-1997:

Leder av undervisningsutvalget, Matematisk Institutt

1996-1999:

Leder av Norsk Matematikkråd

1997-1999:

Medl. av fak.rådet ved Mat.Nat.Fak.,Univ. i Oslo

1997-1999:

Medl. av Kollegierådet, Univ. i Oslo

2000-2004:        

Prosjektleder OMATS (Marie Curie-senter)

2002:   

Medlem av ledelsesgruppa for ABC 2002

2002-2006:

Nestleder for Abelstyret

2001-2003:

Styremdelem i NMF

2003-2006:

Medlem av ledelsesgruppa for SUPREMA (SUP, NFR)

2005-2007:

Styremedlem, KappAbel-stiftelsen

2006-:

Styremedlem, Norsk Matematisk Forening

2009-:

Leder av Masterrådet i Matematikk, Mat.Nat.Fak, UiO

Annet:

 

1987:

Verdensmester, kajakkpadling

1984/1988:

Deltaker, Olympiske leker

1994-1998:

President, Norges Padleforbund

1995-2001:

Drevet privat familiebarnehage

Publikasjoner:

 1. Betti numbers of monoid algebras. Application to 2-  dimensional torus embeddings. (with O.A.Laudal)
  Math. Scand. 56 (1985) pp. 145-162
 2. Algebra cohomology of commutative semi-groups.
  Preprint, Mat. Inst. Univ. of Oslo, No 1. (1989)
 3. Cohomology of monoid algebras (contains 1 and 2)
  Thesis, Univ. of Oslo (1989)
 4. Cohomology of monoid algebras.
  J. of Alg. 161(1) (1993) pp. 102-128
 5. Base change, transitivity and Künneth formulas for the Quillen decomposition of Hochschild homology.(with Chr. Kassel)
  Math. Scand. 70 (1992) pp. 186-192
 6. Products in the Decomposition of Hochschild Cohomology.
  Comm. in Alg. 22(5), (1994) pp. 1899-1911
 7. Generators of matrix algebras in dimension 2 and 3.(with Helmer Aslaksen)
  Research Report no. 661 (1995), Nat.Univ. of Singapore
 8. André-Quillen cohomology of monoid algebras (with Klaus Altmann)
  J. of Alg. 210 (1998) pp. 708-718
 9. Cohomology of numerical monoids generated by three elements.
  Preprint series, Matematisk institutt, Univ. of Oslo, No. 9 (2000)
 10. Infinitesimal incidence in noncommutative algebraic geometry, with applications to noncommutative conic sections.
  Preprint series, Matematisk institutt, Univ. of Oslo, No. 28 (2000)
 11. Noncommutative plane curves (with O.A.Laudal and Søren Jøndrup)
  Preprint series, Inst. Mittag-Leffler, No. 20 (2003/04)
 12. Finite dimensional Representations of the projective Modular Group, math.AG/0610587 (2006)
 13. Generators of matrix algebras in dimension 2 and 3. (with Helmer Aslaksen)
  Linear Algebra and its Applications, Volume 430, No. 1 (2009), pp. 1-6
 14. In preparation: Completion of the moduli space of finite dimensional modules. (with Olav Arnfinn Laudal)
  Manuscript (2011)

Populærvitenskapelige publikasjoner:

 1. Populære framstillinger av Lennart Carlesons arbeider
  Abelprisens nettsider (2006)
 2. Om arbeidene til Srinivasa Varadhan
  Abelprisens nettsider (2007)
 3. Om arbeidene til John Tompson og Jaques Tits
  Abelprisens nettsider (2008)
 4. Inspirerende Abel (med Inger Christin Borge)
  Kronikk i Aftenposten, 19/5 (2009)
 5. Matematikk og håndflater
  Nettstedet forskning.no (2009)
 6. Abelpris til Mikhail Gromov
  Nettstedet forskning.no (2009)
 7. Geometriens mester
  Nettstedet forskning.no (2009)
 8. Mikhail Gromov og hans matematikk
  Abelprisens nettsider (2009)
 9. Tallteori: John T. Tates matematiske lekegrind
  Abelprisens nettsider (2010)
 10. Om John Milnors arbeid
  Abelprisens nettsider (2011)