Arne B. Sletsjøe
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo

Årsrapport 2000A18. Artikler i bransjetidskrift

C12. Alminnelig tilgjengelige kompendier

D33. Faglige foredrag på fagmøter uten publ.

D41. Populærvitenskapelige foredrag

X15. Populærvitenskapelig formidling

1b. Manuskripter

2b. Formidling

2. Undervisning

3. Tiltak for faglig oppgradering

5. Faglig-politiske rapporter

6. Faglig-politiske verv

9. Komite-arbeid

12. Prosjektledelse

13. Prosjektdeltakelse

20. Mediaomtale/-dekning

Sist oppdatert: 31. desember 2000