Arne B. Sletsjøe
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo

Årsrapport 2002
Forskning, aktiviteter og dokumentasjon

Deltaker i forskningssamarbeid


Undervisning

Ordinær undervisning

EVU-virksomhet


Formidling til et bredt publikum, utadrettet virksomhet

Populærvitenskapelige foredrag

Tiltak rettet mot barn og unge

Formidling via radio og TV

Annet


Faglig ledelse

Faglig-politiske verv

Komite-arbeid ved Universitetet i Oslo, etc.


Ekstern dokumentasjon, medieomtale, etc.


Sist oppdatert: 31. desember 2002