Arne B. Sletsjøe
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo

Årsrapport 2006
Forskning, aktiviteter og dokumentasjon

Publikasjoner


Undervisning

Ordinær undervisning

EVU-virksomhet


Formidling til et bredt publikum, utadrettet virksomhet

Populærvitenskapelige foredrag

Radio, TV

Annet


Faglig ledelse

Faglig-politiske verv


Sist oppdatert: 31. desember 2006