Arne B. Sletsjøe
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo

Årsrapport 2008
Forskning, aktiviteter og dokumentasjon

Publikasjoner

Aktiviteter


Undervisning

Ordinær undervisning

EVU-virksomhet


Formidling til et bredt publikum, utadrettet virksomhet

Populærvitenskapelige foredrag

Radio, TV

Skolerettede aktiviteter

Annet


Faglig ledelse

Faglig-politiske verv

Arrangementer


Sist oppdatert: 8. januar 2009