Arne B. Sletsjøe
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo

Årsrapport 2011
Forskning, aktiviteter og dokumentasjon

Publikasjoner

Foredrag


Undervisning

Ordinær undervisning

EVU-virksomhet


Formidling til et bredt publikum, utadrettet virksomhet

Populærvitenskapelige artikler

Populærvitenskapelige foredrag

Radio, TV

Annet


Faglig ledelse

Faglig-politiske verv

Arrangementer


Sist oppdatert: 03. februar 2011