Arne B. Sletsjøe
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo

Årsrapport 1999A17.Faglige artikler

A42.Anmeldelser

X15.Populærvitenskapelig formidling

1. Forskningsprosjekter/hovedfagsveiledning:

2. Undervisning

3. Tiltak for faglig oppgradering

4. Tiltak for å integrere IT i virksomheten

6. Faglig-politisk arbeid

8. Oppretting av nye kurs

9. Komitearbeid

10. Administrative oppgaver

12. Prosjektledelse

13. Prosjektdeltakelse

14. Forberedelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter

Sist oppdatert: 31. desember 1999