MATEMATISK INSTITUTT
ALGEBRA/ALGEBRAISK GEOMETRI


Seminarprogram, høsten 2000

Uke Hovedfagsseminaret i algebraisk geometri, Ti 12-14 Algebraisk geometri, On 10-12 Ikke-kommutativ alg. geo., To 14-16 Elliptiske kurver og kryptologi, Fr 12-14
35 28/8: Martin Gulbrandsen: Vendepunkter til plane kurver 31/8: Olav Arnfinn Laudal: Tid-rom
36 5/9: Rolv Breivik: Oppblåsinger 7/9: Arne B. Sletsjøe: NC geometri basert på multikommutatorer (e. Kapranov) 8/9: Kristian Ranestad: Elliptiske kurver over endelige kropper I
37 12/9: Rolv Breivik: Oppblåsinger II 13/9: Fyodor Zak (Moskva): Degree and singularities of dual varieties 14/9: Torsten Ekedahl (Stockholm): Moduler øver vilda elliptiske kurvor. 15/9: Torsten Ekedahl (Stockholm): Elliptisk kurvaritmetik - en implementation. Og: En kommentar til en artikkel av Abel
38 19/9: Martin Gulbrandsen: Oppblåsinger III 21/9: Arvid Siqveland (HiBu): Det ikke-kommutative (lokale) moduli til rk3 endomorfier
39 26/9: Rolv Breivik: Fano skjemaer I 29/9: Anders Høyer Berg: Kroppsutvidelser og Galois-teori
40 3/10: Sondre Tveit: Fano skjemaer II og former 5/10: Arnfinn Laudal: Rapport fra NOG-workshop i Bonn 6/10: Magnus Dehli Vigeland: p-adiske tall
41 10/10: Lars Halle: 11/10: Kristian Ranestad: Asymptotiske kurver på Kummerflater (e. Klein og Lie) 13/10: Kristian Ranestad: Elliptiske kurver over endelige kropper III
42 17/10: Martin Gulbrandsen: Representerbare funktorer 18/10: Mats Boij (KTH): Noll-dimensionella scheman och Artinska Gorensteinalgebror 19/10: Mats Boij (KTH): Om ikke-kommutative Artinska Gorensteinalgebror 20/10: Kristian Ranestad: Elliptiske kurver over endelige kropper IV
43 25/10: Jan Christophersen: K3 flater I 26/10: Arne B. Sletsjøe: Ikke-kommutative kjeglesnitt
44 1/11: Guillaume Jamet (Paris): Differential forms and smoothness of quotients by reductive groups 2/11: Arnfinn Laudal: Ikke-kommutative faserom 3/11: Kristian Ranestad: Elliptiske kurver over endelige kropper V
45 7/11: Martin Gulbrandsen: Hilbertskjemaet 8/11: Jan Christophersen: K3 flater II 9/11: Tord Romstad: Invariantteori for ikke-reduktive endelige gruppevirkninger 10/11: Kristian Ranestad: Elliptiske kurver over endelige kropper VI
46 15/11: Atanas Iliev (Sofia): Determinantal and Pfaffian Representations of Homogenous Forms
47 21/11: Lars Halle: Fano skjemaer, moduli rom 23/11: Lars Tuset (HiO): Quantum groups in modern Society
48 29/11: Jan Christophersen: K3 flater III 1/12: Kristian Ranestad: Satohs metode for punkttelling på en elliptisk kurve (e. Skjermaa)
49 8/12: Kristian Ranestad: Satohs metode for punkttelling på en elliptisk kurve (e. Skjermaa) II
50 13/12: Jan Christophersen: K3 flater IV