MATEMATISK INSTITUTT
ALGEBRA/ALGEBRAISK GEOMETRI


Seminarprogram, høsten 2002

Uke Algebraisk geometri, Ma 14-16 Elliptiske kurver og kryptologi, Fr 12-14
37 Johannes Kleppe: Artinske Gorensteinringer Kristian Ranestad: Modulære former og kurver
38 Inger Christin Borge: Dades moteksempel; To ikke-isomorfe endelige grupper som har samme gruppealgebra over alle kropper. Leif Nilsen: Id-basert public-key krypto - et alternativ til PKI?
39 Pål Hermunn Johansen: Smoothings of Stanley-Reisner Schemes in dimension 2
40
41 Arvid Siqveland (HiBu): Variations of moduli of parabolic Higgs Bundles
42 Kristian Ranestad: Brill Noether loci and linear sections of the Lagrangian Grassmannian
43 Kristian Ranestad: Rigide Calabi-Yau mangfoldigheter og modulære former (Etter K. Hulek).
44 Raquel Mallavibarrena (Madrid): Osculatory behavior of Del Pezzo surfaces
45 Kristian Ranestad: Konduktøren til en elliptisk kurve
46 Kristian Ranestad: Examples of hyperkaehler 4-folds Anders Høyer Berg: Vill ramifikasjon og konduktøren til en elliptisk kurve.
47 Arnfinn Laudal: Skjemastrukturen til Simp(R) Kristian Ranestad: Neron modeller for elliptiske kurver
48 Helge Maakestad (Stockholm): Jetbunter på projektive rom og grassmenn
49 Arnfinn Laudal: Maclaurinrekker og kvantekorrespondanser på elliptiske kurver
50 Allesandra Dragotto: Rational surfaces in P4 containing a plane curve
50 Ulf Persson (Gøteborg):