MATEMATISK INSTITUTT
ALGEBRA/ALGEBRAISK GEOMETRI


Seminarprogram, våren 2000

Uke Algebraisk geometri, Ma 12-14 Elliptiske kurver og kryptologi, Ma 14-16 Ikke-kommutativ alg. geo., Ti 12-14 Hovedfagsseminaret i algebraisk geometri, Fr 14-16
2 10/1: Dario Portelli (Trieste): On varieties covered by lines I
3 17/1: Dario Portelli (Trieste): On varieties covered by lines II 17/1: Eivind Eriksen (pt. FO/S): Schoofs algoritme 20/1: Martin Gulbrandsen: Hilbertskjemaet og simple singulariteter
4 24/1: Johannes Kleppe: Homogenous polynomial solutions to constant coefficient PDEs. (A general version of the fundamental theorem of apolarity, after Bruce Reznick) 24/1: Geir Ellingsrud: Modular forms I (Residysetningen) 25/1: Arne B. Sletsjøe: Deformasjoner av numeriske monoidealgebraer 27/1: EliseØby: Hovedoppgaven
5 31/1: Geir Ellingsrud: Geometric Mirror Symmetry (after D. Morrison) 3/2: Lars Halle: Hovedoppgaven
6 7/2: Geir Ellingsrud: Geometric Mirror Symmetry (after D. Morrison) II 7/2: Geir Ellingsrud: Modular forms II 8/2: Arne B. Sletsjøe: Moduler over regulære algebraer av dimensjon 3 (e. Artin, Tate, vdBergh) 10/2: Rolv Breivik: Hovedoppgaven
7 14/2: Hege Reithe Frium: MOV-reduksjon 15/2: Arne B. Sletsjøe: Moduler over regulære algebraer av dimensjon 3 II(e. Artin, Tate, vdBergh) 17/2: Sondre Tveit: Lie-algebraer
8 21/2: Geir Ellingsrud: Geometric Mirror Symmetry (after D. Morrison) III 21/2: Anders Høyer Berg: Når er j-invarianten algebraisk? 22/2: Arne B. Sletsjøe: Moduler over regulære algebraer av dimensjon 3 III(e. Artin, Tate, vdBergh) 25/2: Martin G. Gulbrandsen: Grupperepresentasjoner (fra Serres bok)
9 29/2: Arvid Siqveland (HiBu): Noncommutative Affine Schemes I (e. A. Rosenberg) 3/3: Martin G. Gulbrandsen: Grupperepresentasjoner II(fra Serres bok)
10 6/3: Helge Maakestad (KTH, Stockholm): Principal Parts on P^1 6/3: Aksel Sogstad (FO/S): Bruk av modulære polynom i Schoof Atkin Elkies-algoritmen 7/3: Bernd Martin (Cottbus): Determine the local flattening - with application to pro-representable substratum. 10/3: Lars Halle: Artinske Gorensteinringer
11 13/3: Eivind Eriksen (pt. FO/S): Schoofs algoritme, fortsetter 14/3: Arvid Siqveland (HiBu): Noncommutative Affine Schemes II (e. A. Rosenberg) 17/3: Rolv Breivik: Enriques diagrammer II
12 20/3: Klaus Altmann (Berlin): Primary decomposition of A-graded ideals 20/3: Kristian Ranestad: Den modulære ligningen. 21/3: Arbeidsseminar, ikke-kommutativ alg. geometri
13 27/3: Sandra Di Rocco (KTH, Stockholm): Line bundles for which a projectivized jet bundle is a product. 28/3: Arvid Siqveland (HiBu): Noncommutative Affine Schemes III (e. A. Rosenberg)
14 3/4: Hege Reithe Frium: E(F_q) er en abelsk gruppe av rang 1 eller 2. 7/4: Sondre Tveit: Lie-algebraer II
15 11/4: Arvid Siqveland (HiBu): Noncommutative Affine Schemes IV (e. A. Rosenberg) 14/4: Elise Øby: Kubiske flater i P^3
16 Påskeferie
17 Fredag 28/4: Roy Skjelnes (KTH): Hilbertskjema av punkter på linjen med støtte i et punkt
18 2/5: Arnfinn Laudal: Eksempler fra Rosenberg 5/5: Martin Gulbrandsen: Groebner baser
19 Onsdag 10/5: Daniel Huybrechts (Køln): On the chiral de Rahm complex 8/5: Kristian Ranestad: Den modulære ligningen. 9/5: Arnfinn Laudal: Eksempler fra Rosenberg II 12/5: Martin Gulbrandsen: Groebner baser II
20 15/5: Helge Lægreid (Fo/S): Et C++ klassebibliotek for elliptisk kurve krypto. (Med demonstrasjon av software!) 16/5: Eivind Eriksen (p.t. Fo/S): Graderte D-moduler på monomiale kurver 19/5: Lars Halle: Inverse systemer og summer av lineære potenser
21 22/5: Joachim Kock (KTH): Tangency quantum cohomology
Torsdag 25/5: Sir Peter Swinnerton-Dyer (Cambridge): Rational points on diagonal cubic surfaces
23/5: Eivind Eriksen (p.t. Fo/S): Graderte D-moduler på monomiale kurver
Onsdag 24/5: Arne B. Sletsjøe: Algebraisk geometri@_n
26/5: Rolv Breivik: Lineære familier av kurvekimer
22 Onsdag 31/5: Steve Kleiman (MIT): Equisingularity, multiplicity and dependence