MATEMATISK INSTITUTT
ALGEBRA/ALGEBRAISK GEOMETRI


Uteksaminerte Cand.scient. i perioden 1995-2003:

 • Baum, James Øyvind; The Product Structure for Ext(M,M) Calculation in Singular (Arnfinn Laudal) (1996)
 • Bjørlo, Geir; Stikkfigurer (Kristian Ranestad) (1998)
 • Borge, Inger Christin; Obstruksjonsteori for pro-p-grupper - klassifisering av Demuskin-grupper og p-grupper (Arnfinn Laudal) (1996)
 • Breivik, Rolv Christoffer; Om Ekvisingularitet av algebraiske kurver på en flate (Ragni Piene) (2001)
 • Fauksrud, Lars; Spesielle Cremonatransformasjoner (Kristian Ranestad) (1996)
 • Foldnes, Njål; Gauss-Manin konneksjonen for familien av elliptiske kurver (Arnfinn Laudal) (1995)
 • Frium, Hege Reithe; Torsjonspunkter på elliptiske kurver (Kristian Ranestad) (1999)
 • Gjerstad, Øystein; Kjeglesnitt på hyperflater (Kristian Ranestad) (2000)
 • Gulbrandsen, Martin G.; Hilbert schemes of linear group orbits in the affine plane (Geir Ellingsrud) (2000)
 • Halle, Lars Halvard; Variteter av potenssummer til en kvartikk i P3 (Kristian Ranestad) (2001)
 • Hessen, Anette; Utvalgte emner om kjeglesnitt (Kristian Ranestad) (2000)
 • Hønsen, Morten O.; Monodroni av eksepsjonelle kvotient-singulariteter (Jan Christophersen) (1997)
 • Håversen, Sigfred; Pensler av tredjegradsflater (Kristian Ranestad) (1995)
 • Jensen, Terje; Representasjoner på matrisealgebraer (Arne B. Sletsjøe) (1999)
 • Johansen, Pål Hermunn; Glatting av Stanley-Riesner-skjemaer i dimensjon 2 (Jan Christophersen) (2002)
 • Kierulf, Halfdan Pascal; Antallsgeometri for lineære rom (Geir Ellingsrud) (1995)
 • Kirkebø, Carl Peter; Hessiske til komplette snittkurver i Pn (Ragni Piene) (1996)
 • Kleppe, Johannes; Representing a Homogenous Polynomial as a sum of powers of linear forms (Kristian Ranestad) (1999)
 • Knudtzon, Anne Birgithe; Alexanderpolynomet til plane kurver (Ragni Piene) (1998)
 • Langlete, Tore; Plane kurver over endelige kropper (Kristian Ranestad) (2001)
 • Linnebo, Øystein; The number of genus 2 Quintic Curves on some Calabi-Yau Threefolds (Geir Ellingsrud) (1995)
 • Mevik, Bjørn Helge; Descent for familier av affine kurver (Arnfinn Laudal) (1995)
 • Meyer-Brandis, Thilo; Beruhrungssyteme und symmetrische Darstellungen ebener Kurven (Ragni Piene) (1998)
 • Maakestad, Helge Øystein; Chern-klasser for maksimale Cohen-Macauly moduler på normale kvotient-singulariteter (Arnfinn Laudal) (1995)
 • Nålsund, Margrethe; Implisittering og klassifisering av kurver og flater av lav grad (Ragni Piene) (2002)
 • Olsen, Kjerstin Grønstad; Ikke-kommutative løftinger og vridd Hochschild-kohomologi (Arne B. Sletsjøe) (1997)
 • Oxholm, Wenche; Parametriseringer av rasjonale flater (Ragni Piene) (2003)
 • Pettersen, Ragnar; Representasjoner av noen ikke-kommutative k-algebraer (Arne B. Sletsjøe) (1999)
 • Romstad, Tord K.; Invariantteori for ikke-reduktive endelige gruppevirkninger (Arnfinn Laudal) (2000)
 • Rytter, Stein Halvor; Kjeglesnitt (Geir Ellingsrud) (1996)
 • Sethi, Rupinder Kaur; Moduli Theory for Modules over hereditary artininan algebras - an approach via deformation theory (Arnfinn Laudal) (2000)
 • Skjelnes, Roy Mikael; Deformasjon av sykliske kvotient-singulariteter via en spesiell projeksjon til C(3) (Jan Christophersen) (1995)
 • Skaar, Lene Merete; Deformasjoner av numeriske monoidealgebraer (Arne B. Sletsjøe) (1997)
 • Thorsdalen, Bjørn; Ext-grupper på kvanteplynomringer (Arne B. Sletsjøe) (1999)
 • Vestgarden, Robert; Den homologiske algebraens utvikling med særlig vekt på kohomologien til algebraer (Arne B. Sletsjøe) (1996)
 • Vigeland, Magnus Dehli; Torsion Scrolls of Elliptic Normal Curves (Kristian Ranestad) (2003)
 • Øby, Elise; Potenssumproblemet for kubiske flater i P3 (Kristian Ranestad) (2000)
 • Øverby, Geir Ole; Differensiallikninger assosiert til en Kleinsingularitet (Jan Christophersen) (2000)

  Uteksaminerte Dr.scient. i perioden 1995-2003:

 • Berg, Anders Høyer; On the Enumeration of Plane Curves in Positive Characteristic (2001)
 • Eriksen, Eivind; Graded D-modules on Monomial Curves (2000)
 • Gustavsen, Trond Stølen;Topics in Deformation and Moduli Theory for Singularities on Curves and Surfaces (1999)
 • Ile, Runar; Obstructions to deforming modules (2001)
 • Kierulf, Halfdan Pascal;The Quantum Cohomology of the Space of Determinental Nets of Quadrics (1998)
 • Pettersen, Kjell Fredrik;The Geometry of General 3x4x4 Tensors (1998)
 • Rødland, Einar Andreas;A Case of Mirror Symmetry defined as Non-Complete Intersections and Significant Topology Change for Multiple Mirror Manifolds (1998)
 • Siqveland, Arvid;Matric Massey Products and Formal Moduli, Local and Global (1996)
 • Sommervoll, Dag Einar;Rational Curves and Complete Intersection Calabi-Yau Threefolds (1997)