Arne Westgaard

Hjemmeside for Arne Westgaard
Lege og forsker
OUS Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo

Telefon (jobb): 22 93 40 00.
E-post:

Postadresse:

Arne Westgaard
Avdeling for kreftbehandling
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Egne hjemmesider: www.legevakten.no og www.helseleksikon.no

Tidligere undervisning ved Rikshospitalet

Undervisning for 4. og 11./12. semester, hovedsakelig i smågrupper.

· Presentasjon av propedeutikkundervisningen i 4. semester.

· Presentasjon av smågruppeundervisningen i 11./12. semester.

Legestudenter ved UiO kan gå til følgende side for tilgang til undervisningsmateriell:

· http://folk.uio.no/arnewes/undervisning

Forskning

· Doktorgradsavhandling

 

 

Oppdatert: 01.11.2011

Hilsen Arne Westgaard

Soloppgang i Menorca