Arnstein Ortens nettside

Jobb

Hobbyer

Liker ellers historie, milit? strategi, leser mye (Iain M. Banks, Philip K. Dick, Jerry Pournelle, Bruce Sterling, Neal Stephenson, Peter F. Hamilton, Larry Niven, Joe Abercrombie ++). H?er p?Carcass, Windir, Kvelertak, At The Gates, Solefald, Saturnus, Fallen og lignende.

Jeg synes du burde lese "Guns, Germs and Steel" av Diamond Jared og Sverre Diesens bok "Fornyelse eller forvitring. Forsvaret mot 2020". Jeg synes ogs?at du burde v?e opptatt av ikke ?miste den faktiske friheten din n? du flytter mer av livet ditt over i den digitale sf?e - men jeg blir sjelden slitsom om temaet, og inng? kompromisser om dette selv ;-)

Tull

Lokalt s?:

Google

DUOs?:

Ordnetts?:


Emacs for Unix Graphics by Gimp for Unix
The next version of Ubuntu is coming 
soon We can check your plugins and stuff

Valid XHTML 1.0! Valid 
CSS! arnstein.orten@geo.uio.no