Universitatis Osloensis MDCCCXI Universitetet i Oslo
INNSATSOMRÅDET KLINISK KOMMUNIKASJON

[Prosjekter] [Forskernettverk] [Arrangementer ][English]


Innsatsområdet klinisk kommunikasjon
Institutt for medisinske adferdsfag
Postboks 1111 Blindern
0317 Oslo

Telefon:
22 85 11 09
22 85 14 35

Telefax:
22 85 13 00

e-mail:
arnsten@basalmed.uio.no
ingerjf@ulrik.uio.no

Innsatsområdet Klinisk kommunikasjon er ett av fire tverrfakultære innsatsområder ved Universitetet i Oslo (UiO) i inneværende planperiode.

Forskning om forholdet behandler - klient/pasient
Med klinisk kommunikasjon menes samspillet mellom behandler og pasient/klient i helserelatert virksomhet. Alle aspekter ved denne relasjonen er av interesse for innsatsområdet

Ved å gjøre klinisk kommunikasjon til ett særlig innsatsområde ønsker universitetet å bygge på og utvikle den eksisterende kompetanse i de aktuelle forskningsmiljøer, med særlig vekt på utvikling av tverrfaglige prosjekter. En viktig del av innsatsområdets virksomhet er å fremme samarbeid på tvers av faggrenser innen forskning og utviklingsarbeid på dette feltet, samt å utvikle gode utdanningsprogrammer.

Hvem arbeider innen feltet klinisk kommunikasjon?

Innsatsområdet Klinisk kommunikasjon har kontor ved Institutt for medisinske atferdsfag, UIO. Her arbeider:

Styringsgruppen

Arbeidsgrupper tilknyttet innsatsområdet som arbeider med avgrensede problemstillinger innen feltet klinisk kommunikasjon
 


Sist oppdatert 17.02.98 av Inger Johanne Flatland
HTML og layout
e-design