Universitatis Osloensis MDCCCXI Universitetet i Oslo
INNSATSOMRÅDET KLINISK KOMMUNIKASJON

[Hovedside] [Prosjekter] ] [Arrangementer ][English]


Det tverrfaglige forskernettverket

Det tverrfaglige forskernettverket arbeider med prosjekter og/eller undervisning relevant for innsatsområdets virksomhet. Nettverket består av 99 forskere, hvorav 71 er fra universitetet i Oslo, med hovedvekt på Det medisinske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Men det kommer også noen fra Det odontologiske, Det teologiske, Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 28 forskere er fra andre forsknings,- utdannings- og helseinstitusjoner. Nettverket deltar i møter, seminarer og konferanser arrangert av innsatsområdet, samt deltar i grupper som arbeider med avgrensede problemstillinger innen feltet klinisk kommunikasjon.

Mer informasjon?

Ta kontakt med ingerjf@ulrik.uio.no for å få tilsendt prosjektakatlog og adresseliste, eller for å melde deg inn i nettverket. For å bli medlem, må du holde på med forskning og/eller undervisning relevant for innsatsområdets virksomhet.


Hanne Abildgård
Birgitte Ahlsen
Stein Andersson
Bodil Anker
Pia Hverven Axell
Thorbjørn Axelsen
Soen Eng Bjerke
Jørgen Bramness
Kjell-Petter Bøgwald
Vigdis Moe Christie
Fanny Duckert
Trine Bjørner Dybwad
Hilde Eide
Øivind Ekeberg
Solveig N.Ervik
Kristin Espe
May Solveig Fagermoen
Eva-Signe Falkenberg
Arnstein Finset
Amalie Fougner
Kari Gamst
Peter Kjær Graugaard
Nina Tangnæs Grønvold
Sævar Berg Gudbergsson
Astrid Linberg Gulbrandsen
Pål Gulbrandsen
Siri Gullestad
Aud Gaare
Anne Marie Hadenius
Bente Hagtvet
Kristin Haraldstad
Homa S. Hasan
Arild Haugli
Liv Haugli
Kristin Heggen
Aasta Heldal
Arne Holte
Erna Horn
Liv Hovelsrud
Per A. Høglend
Hilde Qvale Høyskel
Benedicte Ingstad
Thor Asgeir Johannessen
Emilie Kinge
Heidi M. Kvalvaag
Knut Kvernebo
Åse Langballe
Frøydis Langmark
Thor-Helge Langsholdt
Liv M. Lassen
Kirsti Lauvås
Marianne Lind
Anne Wenche Lindboe
Anna von der Lippe
Sten R. Ludvigsen
Kirsten Lycke
Inger Kristine Løge
Vigdis Løyning
Lill-Karin Mathisen
Inger Moen
Jon Monsen
Per Nerdrum
Grethe Nordhelle
Stein Erik Ohna
Jon Gerhard Reichelt
Steffen S. Rud
Cornelia Ruland
Jørgen Rygh
Helge Rønnestad
Anne Sagbakken
Margareth Sandvik
Bjørn Sletvold
Erik Ekker Solberg
Eldri Steen
Sissel Steihaug
Siri Steine
Hans Stifoss-Hanssen
Ann Cathrin Støle
Olav Svartdal
Liv Wergeland Sørbye
Torunn Arntsen Sørheim
Hans Tangerud
Tor Torbjørnsen
Kirsti Tornøe
Jorun Torper
Ruth Toverud
Reidar Tyssen
Helene Uri
Per Vaglum
Inger Helene Vandvik
Sverre Varvin
Arnfinn M. Vonen
Anne Werner
Monica Wicksell
Tiril Willumsen
Marianne Ødegaard
Bjørn Øgar
Lars Aabakken
Arild AAmbø

->Tilbake


Sist oppdatert 01.09.98 av Inger Johanne Flatland
HTML og layout
edesign.gif - .236 K