Velkommen til hjemmesiden til Arnt Inge Vistnes
UiOMail
Google
Google scholar
.      
 
FotoAIV
  Personalia: Fysisk institutt, UiO, Postboks 1048, Blindern, 0316 Oslo. Telefon: 228 55646 (kontor) / 9345 1191 (mobil). E-mail-adresse: a.i.vistnes][fys.uio.no (erstatt parantesene med krøllalfa). Øvrige detaljer.  
Bøker
  Tidsskrifter/organisasjoner: WebsøkTidsskrifter, Bibliotek, Bibsys, Nature, Science, AmJPhys, PhysRev, arXiv, PhysicsToday, PhysicsWorld, IoP, OxfordUPress, Science Citation Index, SPIE, European Optical Society, Norsk fysisk selskap
 
UiOlogo
  Institusjoner: Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, NTNU, UiB, Niels Bohr instituttet, København Universitetet, Quantop, Fysikum Stockholm, Klaus Mølmer, Chandra Royshoudhuri, José R. Croca, ThorLabs  
Mozart
 

Bøker / Media / Musikk: Wikipedia, Amazon, Google Maps, Store Norske Leksikon, Encyclopedia Britannica, PR-Photonics encyclopedia, NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagsavisen, Oslokino, Naxos, BT, Norsk/Engelsk

 
SophusLie's auditorium
  Undervisning: FYS2130-V16, FYS2130-V15, Undervisning, FYS3150, FYS3180, FYS-MEK1110, ExPhil, NASA Horizons, Lærebok i Svingninger og bølger.  
Kartutsnitt
  Diverse lenker: GuleSider, Ruter, VisVeg, yr.no, Meterologisk institutt, SNR-kart, Statens kartverks Norges-kart, Gule siders Norges-kart, Norwegian, SAS, Ankomster OSL, NSB, T-bane, Reiseregningen, Valutakurser
 
Poissons's flekk
  Forskning: Vårt kvanteoptikklaboratorium, Publikasjonsliste, Gammel webside QOL, Om sammenfiltring, Div. kvanteoptikk-lenker, Elektromagnetiske felt og helse, Atmosfære-optikk, Div. fysikk-relaterte lenker, Kontoutdrag hovedbok  
NikonD200
  Privat: DnB, Scandiabanken, Norsk astronomisk selskap, Sky and telescope, Starry Night, Fotografi, Digital fotografering, Kunstplakater1, Kunstplakater 2, Interflora, gmail, Facebook, Eniro, Føremeldingen, Ut, Seiland, NordAtlas, Haverikommisjonen.

Oppdatert 8. desember 2015 av Arnt Inge Vistnes