Velkommen til hjemmesiden til Arnt Inge Vistnes
UiOMail
Google
Google scholar
.      
 
FotoAIV
  Personalia: Fysisk institutt, UiO, Postboks 1048, Blindern, 0316 Oslo. Telefon: 228 55646 (kontor) / 9345 1191 (mobil). E-mail-adresse: a.i.vistnes][fys.uio.no (erstatt parantesene med krøllalfa). Øvrige detaljer.  
Bøker
  Tidsskrifter/organisasjoner: WebsøkTidsskrifter, Bibliotek, Bibsys, Nature, Science, AmJPhys, PhysRev, arXiv, PhysicsToday, PhysicsWorld, IoP, OxfordUPress, Science Citation Index, SPIE, European Optical Society, Norsk fysisk selskap
 
UiOlogo
  Institusjoner: Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, NTNU, UiB, Niels Bohr instituttet, København Universitetet, Quantop, Fysikum Stockholm, Klaus Mølmer, Chandra Royshoudhuri, José R. Croca, ThorLabs  
Mozart
 

Bøker / Media / Musikk: Wikipedia, Amazon, Google Maps, Store Norske Leksikon, Encyclopedia Britannica, PR-Photonics encyclopedia, NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagsavisen, Oslokino, BT, Norsk/Engelsk,

 
SophusLie's auditorium
  Undervisning: FYS2130-V16, FYS2130-V15, Undervisning, FYS3150, FYS3180, FYS-MEK1110, ExPhil, NASA Horizons, Lærebok i Svingninger og bølger, ..samme på engelsk.  
Kartutsnitt
  Diverse lenker: GuleSider, Ruter, VisVeg, yr.no, Meterologisk institutt, SNR-kart, Statens kartverks Norges-kart, Gule siders Norges-kart, Norwegian, SAS, Ankomster OSL, NSB, T-bane, Reiseregningen, Valutakurser
 
Poissons's flekk
  Forskning: Vårt kvanteoptikklaboratorium, Publikasjonsliste, Gammel webside QOL, Om sammenfiltring, Div. kvanteoptikk-lenker, Elektromagnetiske felt og helse, Atmosfære-optikk, Div. fysikk-relaterte lenker  
NikonD200
  Privat: DnB, Scandiabanken, Norsk astronomisk selskap, Sky and telescope, Starry Night, Fotografi, Digital fotografering, Kunstplakater1, Kunstplakater 2, Interflora, gmail, Facebook, Føremeldingen, Ut, Seiland, NordAtlas, Haverikommisjonen.

Oppdatert 27. august 2018 av Arnt Inge Vistnes