F-35

Barn

Mine to fantastiske barn heter Julie og Kristoffer. De er h.h.v og år. Skole og klatring fyller mye av dagene.

Jobb

Jeg jobber med å utvikle Forsvarets IKT-tjenester innen såkalte 'kjernetjenester' (eller som NATO kaller dem; 'Core Enterprise Services').
Tjenesteorientert arkitektur (SOA) - SOA-infrastruktur og SOA-tjenester - er innen mine fokusområder. Andre fokusområder er maskinlæring, Docker, serverless, sikkerhet, NoSQL, Javascript, Typescript.

De første F-35 flyene kom til Norge i 2017, og nå er vi oppe i 12. Jeg jobber med IT-integrasjonen mot F-35 (ALIS).

Utdanning

Cand.scient. i informatikk ved Universitetet i Oslo, studieretning systemarbeid. Ferdig 1. mai 2007.
Oppgave tittel: Effektiv modernisering av Enterprise Informasjons- Systemer. Begreps- apparat for bruk av agile metodikk, forsterket av dimensjonene arkitektur og teknologi.

Aktiviteter