Links


Management institutions etc.

Brønnøysundregisteret
Directorat for nature management (DN)
Grahnab AB (smågnagerfeller)
Links to Norway
Miljøstatus i Norge
Midt-Troms museum
Naturvårdsverket in Sweden
Nemko
Norge.no - the main page for all official information about Norway
Norges Fjellstyresamband
Norges Forskningsråd (NFR)
Norgeskartet
Norsk Sau og Geitalslag
ODIN - Offentlig Dokumentasjon og Informasjon i Norge
Statens Kartverk
Statens Kornforretning
Statistisk Sentralbyrå i Norge (SSB)
Statistiska Centralbyrån i Sverige
Statskog
Turistforeningen (DNT)


Commercial companies - outside biology

Samfoto
Berema (aggregater m.m.)
Norway Bussekspress
Svenske statsbaner


Methods and statistics people

Ecoregions (download to GIS)
MSURGE
ReSelect (Resource selection analysis software)
R
Jim Lindsey (R)
José Pinheiro


Various links - ungulate biology

DeerNet
Deer - UK
Deertracking.com
Fun facts about moose and elk
Hearing in white-tailed deer
Commercial pages of deer and deer hunting
Red deer
Roe deer research group, Aberdeen
ViltskadecenteretClimate related pages

The NAO - description
The NAO - Stephenson's description
The NAO - Jim Hurrell

campfire