Norske publikasjoner


Jeg formidler vitenskap også til et bredere publikum. Jeg er mest opptatt av formidling til brukere - dvs. forvaltning, beitebrukere og jegere - heller enn til allmenheten mer generelt. De fleste artiklene er om hjortedyr, og dette presenterer jeg hovedsakelig i jakttidsskrifter. Jeg har også en serie kronikker om økologiske effekter av sauebeiting.


Kronikker og debattinnlegg i aviser

26. Mysterud, A., Kjørstad, M., Meisingset, E., Rolandsen, C.M., Solberg, E.J. & Strand, O. 2018. Merking gir verdifull informasjon. Nationen 09.04.2018. 

25. Mysterud, A., Kjørstad, M., Meisingset, E., Rolandsen, C.M., Solberg, E.J. & Strand, O. 2018. Derfor merker forskere villrein og andre hjortedyr. forskning.no. 

24. Mysterud, A., Tranulis, M. & Røed, K.H. 2018. Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv. Aftenposten 22. mars 2018.

23. Mysterud, A., Linnell, J. & Odden, J. 2018. Pattedyrene beveger seg mye mindre nær folk. Aftenposten (Viten) 7. feb. 2018. 

22. Mysterud, A. & Tranulis, M. 2017. Misforståelser om prioner og skrantesyke hos villrein. Aftenposten Innsikt.

21. Mysterud, A., Viljugrein, H., Hopp, P., Rolandsen, C.R. & Nilsen, E.B. 2017. Utbruddet av skrantesyke er et tidsskille i norsk naturforvaltning. Aftenposten 10. aug. 2017.

20. Mysterud, A. & Tranulis, M. 2017. Skrantesyke kan velte reinnæringen. Aftenposten 14. feb. 2017.

19. Mysterud, A., Viljugrein, H. & Meisingset, E.L. 2016. Flåttnytt. Flåttbårne sykdommer øker, men ikke bare på grunn av flere hjortedyr. Dagens Næringsliv 27. aug. 2016, s. 29. 

18. Mysterud, A. & Viljugrein, H. 2016. Hjortedyr får ufortjent mye skyld for økningen av borreliose. Aftenposten Viten. http://www.aftenposten.no/viten/Hjortedyr-far-ufortjent-mye-skyld-for-okningen-av-borreliose-505053b.html

17. Mysterud, A., Nielsen, A., Holand, Ø. & Rekdal, Y. 2011. Nytt klima for sau i fjellet. Kronikk. Nationen 26. september. s. 18.

16. Mysterud, A. & Austrheim, G. 2011. Målløs beiting best? Nationen 1. april, s. 28.

15. Mysterud, A. & Austrheim, G. 2010. Beitekonfliktene i fjellet. Nationen 4. november, s. 26.

14. Mysterud, A. & Austrheim, G. 2010. Mer aktiv beiteforvaltning. Nationen 20. oktober, s. 28.

13. Olaussen, J.O. & Mysterud, A. 2010. Hjortejakt – for de få? Nationen 6. juli, s 18.

12. Kausrud, K.L., Mysterud, A. & Stenseth, N.C. 2008. Mer klima, mindre ryper? Kronikk. Aftenposten 10. november, s. 4.

11. Mysterud, A. & Smedshaug, C.A. 2008. Privatisering av orreleikens barhytter? Glåmdalen, 4. juni, s. 16.

10. Mysterud, A. & Solberg, E.J. 2007. GPS – viktig forskningsverktøy. Jakt og Fiske 136 (6): 92.

9. Mysterud, A. & Holthe, V. 2007. Hjortens nytteverdi. Kronikk. Nationen 30. mai, s. 25.

8. Mysterud, A. & Austrheim, G. 2007. Ny kunnskap om sauebeiting. Kronikk. Nationen 5. mars. s. 17.

7. Mysterud, A., Stenseth, N.C. & Holand, Ø. 2002. Klimaendringenes effekter. Kronikk. Dagsavisen 8. september 2002, s. 3.

6. Mysterud, A., Austrheim, G. & Holand, Ø. 2000. Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet. Kronikk. Nationen 15. november 2000, s. 18.

5. Mysterud, A. 1999. Dokumentasjon og spekulasjon. Kronikk. Nationen 6. juli 1999, s. 20.

4. Mysterud, A. 1999. Vilt om vilt og sauebeiting. Kronikk. Nationen 5. juli 1999, s. 14.

3. Mysterud, A. 1999. Beiting og dokumentasjon. Debatt. Dagbladet 31. mai 1999, s. 43.

2. Mysterud, A. 1999. Sauebeiting kan gi økt mangfold. Kronikk. Bonde og småbruker 19. mai 1999, s. 12.

1. Mysterud, A. 1999. Er saueholdet i heiene på viddene? Kronikk. Dagbladet 27.04.1999, s. 48. (også trykt i Opdalingen 14.04.1999).


Populærvitenskapelige artikler

57. Mysterud, A., Kjørstad, M., Meisingset, E., Rolandsen, C.M., Solberg, E.J. & Strand, O. 2018. Derfor merker vi dyr med GPS. Hjorteviltet 28: 20-23.

56. Mysterud, A. 2017. Å skyte eller ikke skyte – det er spørsmålet! Jakt og Fiske 146 (3): 56-59.

55. Loe, L.E., Rivrud, I.M., Meisingset, E.L., Bøe, S., Hamnes, M., Veiberg, V. & Mysterud, A. 2016. Tidligere jaktstart fører til økt avskytning i hjortens sommerområder. Hjorteviltet 26: 79-81.

54. Rivrud, I. M., Mysterud, A. & Meisingset, E. L. 2016. Jegerne påvirker hjortens trekk om høsten. Jakt og Fiske 145 (3): 52-55.

53. Lone, K., Loe, L.E., Gobakken, T., Linnell, J.D.C., Odden, J., Remmen, J. & Mysterud, A. 2015. Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr. Hjorteviltet 25: 40-42.

52. Meisingset, E.L., Rivrud, I.M., Loe, L.E., Zimmermann, B., Brekkum, Ø. & Mysterud, A. 2015. Hjortens områdebruk om høsten. Hjorteviltet 25: 101-103.

51. Kjellander, P., Sand, H., Andreassen, H.P., Andren, H., Elmhagen, B., Ericsson, G., Linnell, J.D.C., Mikusinski, G., Mysterud, A., Månsson, J., Persson, J., Solberg, E.J., Thulin, C.-G., Wabakken, P. & Wikenroos, C. 2014. Ulv og biologisk mangfold. Hjorteviltet 24: 24-25.

50. Mysterud, A. 2014. Betydningen av jaktseleksjon for hjorteviltet. Hjorteviltet 24: 8-13.

49. Austrheim, G., Setten, G. & Mysterud, A. 2013. Sauebeite og forvaltning av naturgoder i fjellet. Sau og Geit 66 (nr. 6): 38-40. [pdf]

48.    Mysterud, A. & Milner, J. 2011. Skyte kalver – hvorfor? Jakt og Fiske 140 (3): 58-61.

47.    Milner, J. & Mysterud, A. 2011. Culling calves. Deer (Winter): 24-27.

46. Mysterud, A., Askilsrud, H., & Meisingset, E.L. 2011. Økologisk bærekraft og beitetrykk: beiter hjorten seg ut av skogen? Hjorteviltet 21: 50-55.

45. Mysterud, A. 2011. Bør vi fôre hjortevilt? Jakt og Fiske 140 (12): 72-73.

44.    Mysterud, A. 2010. Konkurranse mellom hjort, elg og rådyr? Hjorteviltet 20: 48-53.

43.    Linnell, J.D.C. & Mysterud, A. 2009. Rådyret i Norge: Hva vet vi og hva trenger vi å vite? Hjorteviltet 19: 25-27.

42.    Rivrud, I.M., Mysterud, A., Loe, L.E., Kleveland, K., Veiberg, V. og Langvatn, R. 2008. Hjortens vandringer og bruk av leveområdet i Sogn og Fjordane. Hjorteviltet 18: 76-81.

41.    Holand, Ø., Nieminen, M., Røed, K.H., &  Mysterud, A. 2008. Kalving og klima – kalvingstidspunktet i et skiftende miljø. Villreinen 23: 10-14.

40.        Rivrud, I.M., Mysterud, A., Loe, L.E., Kleveland, K., Veiberg, V. og Langvatn, R. 2008. Her finner du hjorten! Jakt og Fiske 137 (4): 44-46.

39.       Austrheim, G., Bråthen, K.A., Ims, R.A., Mysterud, A. & Olsgård, F. 2007. Fjellet – miljøforhold og påvirkninger på Rødlistearter. Artsdatabanken, online.

38.     Veiberg, V., Mysterud, A. & Langvatn, R. 2007. Konsekvensar av tannslitasje hos svalbardrein. Villreinen 22: 65-67.        

37.    Mysterud, A. 2007. Soay sauen. – ”jeg er en liten ungulat, som får så dårlig med mat”. Biolog 1: 13-17.

36.        Mysterud, A. & Austrheim, G. 2006. Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet. Bioforsk FOKUS 1(3): 176-177.

35.        Mysterud, A. & Solberg, E.J. 2006. Må vi levere kjever nå igjen? Jeger, Hund & Våpen 6: 38-40.

34.        Mysterud, A. 2006. Skyter vi vekk de ”beste” genene? Jakt og Fiske 135 (6): 44-48.

33.        Mysterud, A. 2005. Jegerseleksjon i hjorteviltbestander: Skyter vi bort de gode genene? Jeger, Hund & Våpen spesialhefte ”Elg, hjort og rådyr”: 46-47.

32.        Mysterud, A. 2005. Tidlig gevirfelling hos råbukker: gevirsyklus i ubalanse. Jeger, Hund & Våpen spesialhefte om ”Elg, hjort og rådyr”: 48-49.

31.        Holand, Ø., Nieminen, M., Røed, K.H. & Mysterud, A. 2005. Tiinehtymisajanskohta vaikuttaa porotalouden lisääntydmistuotantoon. Poromies 72 (6): 26-29. (In Finnish)

30.  Mysterud, A. 2005. Er norske økosystemer overbeitet av hjortevilt? Hjorteviltet 15: 18-23.

29. Mysterud, A. 2004. Hvor gammel er råbukken? Jeger, Hund & Våpen (spesialhefte om Elg og rådyr): 54-57.

28. Mysterud, A. & Østbye, E. 2004. Rågeiter med gevir. Jeger, Hund & Våpen 11 (3/4): 34-35.

27. Loe, L.E., Veiberg, V., Mysterud, A. & Langvatn, R. 2004. Sosial status hos hjort: "Hakkeorden" hos hjorten. Jeger, Hund & Våpen 11 (2): 62-65.

26. Mysterud, A. & Langvatn, R. 2003. Variasjoner i kroppsvekt hos hjort på Vestlandet. Hjorteviltet 13: 72-76.

25. Mysterud, A. 2003. Hvor er rådyra? Rådyrjakt (spesialutgave av Jakt, Hund og Våpen) 1: 30-33.

24. Mysterud, A. & Austrheim, G. 2003. Ett år med beiting i Hol. Sau og Geit 56 (februar): 67-69.

23. Mysterud, A. & Langvatn, R. 2003. Hjortebrunst - det koster å være kar. Jeger, Hund & Våpen 8 (10): 44-48.

22. Mysterud, A. 2003. Rådyret - småviltjegernes storvilt. I: Haug, F. (red.) JEGER 2003, Se og Hør forlaget, Oslo: 98-111.

21. Mysterud, A. 2002. Overbeite i norsk utmark. Biolog 20 (3/4): 33-36

20. Mysterud, A. 2002. Hva dør hjortedyr av? Jeger, Hund & Våpen 7 (2): 62-65.

19. Mysterud, A. & Langvatn, R. 2001. Snørike vintre og høy bestandstetthet gir færre bukkekalver i hjortestammen. Jakt, Hund & Våpen 6 (8): 58-60.

18. Mysterud, A., Langvatn, R. & Stenseth, N.C. 2001. Hjorteeventyret på Vestlandet: hvilke konsekvenser får økende bestandstetthet og endringer i klimaet? I: Borgstrøm, R. (red.) Delrapport I. fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Vilt og ferskvannsfisk: 91-96.

17. Mysterud, A. & Austrheim, G. 2001. Økologiske effekter av sauebeiting i fjellet. Sau og Geit 54 (oktober): 52-53.

16. Mysterud, A. 2001. Utvid bukkejakta. Jeger, Hund & Våpen 6 (6/7): 28-29.

15. Mysterud, A. & Mysterud, I. 2000. Økologiske effekter av husdyrbeiting i utmark: III. Påvirkning på mindre pattedyr, fugler og virvelløse dyr. Fauna 53 (2): 106-116.

14. Mysterud, A. & Mysterud, I. 2000. Økologiske effekter av husdyrbeiting i utmark: II. Effekter av beiting på vegetasjonen. Fauna 53 (2): 80-105.

13. Mysterud, A. & Mysterud, I. 2000. Økologiske effekter av husdyrbeiting i utmark: I. Interaksjoner mellom store beitedyr. Fauna 53 (1): 22-51.

12. Mysterud, A. 2000. Rådyrets trekkmønster i Lier. Hjorteviltet 10: 60-63.

11. Mysterud, A. 1999. Flokkdyret. Jeger, Hund & Våpen 4 (9): 56-58.

10. Larsen, P.K., Mysterud, A. & Østbye, E. 1999. Skyr rådyr terreng med sau? Jeger, Hund & Våpen 4 (5): 50-55.

9. Mysterud, A. 1998. Elgen - jegernes favoritt. Jeger, Hund & Våpen 3 (11): 48-54.

8. Mysterud, A. 1998. Hjortedyras feinsmecker. Jeger, Hund & Våpen 3 (9): 52-58.

7. Mysterud, A. 1997. Rådyr på vannseng! Jeger, Hund & Våpen 2 (10): 20-21.

6. Bjerga, M., Mysterud, A. & Hjeljord, O. 1997. Romebeiting knekker Sørlandselgen. Jakt & Fiske 126 (11): 88-89.

5. Mysterud, A. 1997. Kan elgen se deg? Jeger, Hund & Våpen 2 (8): 34-37.

4. Mysterud, A. 1997. Råbukkene hevder store territorier i Lierdalen. Elgen 7: 78-79.

3. Mysterud, A. & Østbye, E. 1997. Beiteskader av rådyr på jordbærplanter og epletrær. Frukt & Bærnytt 5 (4): 3.

2. Mysterud, A. & Østbye, E. 1996. Rådyret liker giftig kost! Jakt & Fiske 125 (11): 52-53.

1. Mysterud, A. & Østbye, E. 1994. Rådyrets liggeplasser om vinteren. Villmarksliv 22 (12): 10-13.


Populærvitenskapelige notiser

 

53.    Mysterud, A. 2008. Hjortelusflua dreper. Jeger, Hund & Våpen 13 (6): 128.

52.    Mysterud, A. 2008. Sett rådyr. Jeger, Hund & Våpen 13 (6): 128.

51.    Mysterud, A. 2007. Aldersbestemmelse ut fra gevir. Jeger, Hund & Våpen 12 (6): 122.

50.    Mysterud, A. 2007. Hjortelusflue, flått og Borrelia. Jeger, Hund & Våpen 12 (6): 122.

49.    Mysterud, A. 2006. Første hjort skutt i Lier. Jeger, Hund & Våpen 11 (11): 14.  

48.    Mysterud, A. 2006. Kan vi endelig slutte å skyte elgkalver? Jeger, Hund & Våpen 11 (7): 41.

47.        Mysterud, A. 2006. Likevekt i naturen? Jeger, Hund & Våpen 11 (7): 42.

46.        Mysterud, A. 2006. Kjempetung hjortekalv. Jeger, Hund & Våpen 11 (5): 57.

45.        Mysterud, A. 2006. Hopper rådyret som haren? Jeger, Hund & Våpen 11 (1/2): 58.

44.        Mysterud, A. 2006. Hvorfor har vi ikke villsau i Norge? Jeger, Hund & Våpen 11 (1/2): 59.

43.        Mysterud, A. 2005. Kommer ravn på skudd? Jeger, Hund & Våpen 10 (6/7): 47.

42.        Mysterud, A. 2005. Verre enn reven? Jeger, Hund & Våpen 10 (6/7): 48.

41. Mysterud, A. 2005. Konkurranse hjort og elg. Jeger, Hund & Våpen 10 (2):

40. Mysterud, A. 2004. Effektivt med elghund. Jeger, Hund & Våpen 9 (12): 15.

39. Mysterud, A. 2004. Bukkejakt i Danmark. Jeger, Hund & Våpen 9 (11): 61.

38. Mysterud, A. 2004. Hvorfor atskilte bukke- og simleflokker? Jeger, Hund & Våpen 9 (8): 65.

37. Mysterud, A. 2004. Rådyr-koppelam. Jeger, Hund & Våpen 9 (6): 71.

36. Mysterud, A. 2004. Trafikkdrept hjortevilt. Jeger, Hund & Våpen 9 (5): 33.

35. Mysterud, A. 2003. Parykkhorn. Jeger, Hund & Våpen 8 (8): 61.

34. Mysterud, A. 2003. Tidlig rådyrfødsel. Jeger, Hund & Våpen 8 (6/7): 52.

33. Mysterud, A. 2003. Ravnen fotfølger ulven. Jeger, Hund & Våpen 8 (1): 18.

32. Mysterud, A. 2002. Trillinger hos elg. Jeger, Hund & Våpen 7 (1): 15.

31. Mysterud, A. 2001. Monogam = fast parforhold. Jeger, Hund & Våpen 6 (9): 69.

30. Mysterud, A. 2001. Ikke uvanlig. Jeger, Hund & Våpen 6 (9): 3.

29. Mysterud, A. 2001. Horn eller gevir. Jeger, Hund & Våpen 6 (6/7): 72-73.

28. Mysterud, A. 2001. Unormale tilstander. Jeger, Hund & Våpen 6 (5): 72-73.

27. Mysterud, A. 2001. Hønngammal elg. Jeger, Hund & Våpen 6 (3): 77.

26. Mysterud, A. 2001. Predasjon på rådyr. Jeger, Hund & Våpen 6 (2): 68.

25. Mysterud, A. 2001. Beskatning av småvilt. Jeger, Hund & Våpen 6 (2): 67.

24. Mysterud, A. 2001. Rødrev og rådyrtetthet. Jakt, Hund & Våpen 6 (1): 19.

23. Mysterud, A. 2000. Optimalt tidspunkt for bukkejakt. Jakt, Hund & Våpen 5 (7): 4.

22. Mysterud, A. 2000. Store bukker og små geiter. Jakt, Hund & Våpen 5 (3): 11.

21. Mysterud, A. 1999. Vinterfôring hjelper i harde vintrer. Jeger, Hund & Våpen 4 (11): 72.

20. Mysterud, A. 1999. Gaupa dreper matkonkurrent. Jeger, Hund & Våpen 4 (11): 21.

19. Mysterud, A. 1999. Rådyr med pelslus. Jeger, Hund & Våpen: 4 (8): 85.

18. Mysterud, A. 1999. Konkurranse mellom beitedyr. Jeger, Hund & Våpen: 4 (5): 55.

17. Mysterud, A. 1999. Uredd gaupe. Jeger, Hund & Våpen 4 (3): 19.

16. Mysterud, A. 1998. Skade-gauper slipper unna. Jeger, Hund & Våpen 3 (12): 19.

15. Mysterud, A. 1998. Elgen i Agder er beinskjør! Jeger, Hund & Våpen 3 (10): 20.

14. Mysterud, A. 1998. Luktestoffer på sauen løser ikke jerve-problematikken! Jeger, Hund & Våpen 3 (5): 20-21.

13. Mysterud, A. 1998. Elgen i høyden er mindre enn i lavlandet. Jeger, Hund & Våpen 3 (2): 100.

12. Mysterud, A. 1998. Måren foretrekker voksen granskog. Jeger, Hund & Våpen 3 (2): 23.

11. Mysterud, A. 1998. Mye bær betyr mye rovfugl. Jeger, Hund & Våpen 3 (1): 17.

10. Mysterud, A. 1997. Parasitter gir asymmetriske gevir. Villmarksliv 25 (9): 6.

9. Mysterud, A. 1997. Nå kjenner vi hundens stamfar. Jeger, Hund & Våpen 2 (7): 19.

8. Mysterud, A. 1997. Hannbjørner dreper bjørneunger. Jeger, Hund & Våpen 2 (5): 52.

7. Mysterud, A. 1996. Widtsköflebukken ikke størst? Jakt & Fiske 125 (4): 48.

6. Mysterud, A. 1995. Fargesyn hos elg. Villmarksliv 23 (4): 116.

5. Mysterud, A. & Østbye, E. 1995. Rev tar voksne rådyr på barmark. Villmarksliv 23 (4): 28.

4. Mysterud, A. 1994. Elgmøkk som inspirasjonskilde. Elgen 4: 61.

3. Mysterud, A. 1994. Øreløs elgkalv. Elgen 4: 43.

2. Mysterud, A. 1994. Edelgran er vinterknask for elgen. Elgen 4: 39.

1. Mysterud, A. 1988. "Hvit" elg skutt ved Ørje. Jakt & Fiske 117 (9): 24.


Bøker

  3. Andersen, R., Mysterud, A. og Lund, E. 2004. Rådyret - det lille storviltet. Bokklubben Villmarksliv, Naturforlaget, Oslo. 
Jaktfeber  2. Mysterud, A. 2002. Jaktfeber. Bokklubben Villmarksliv, Naturforlaget, Oslo. 204 s. 
Med meitestang og remington  1. Mysterud, A. 1997. Med meitestang og remington. Jakt og fiske i Hans Børlis liv og diktning. Bokklubben Jakt & Fiske, Landbruksforlaget, Oslo. 230 s.