Atle Wenger
Hovedfagsstudent, studieretning databehandling
atlew@ifi.uio.no

Er jeg logget på?