Velkommen til hjemmesiden min 

Jeg heter Aud Marit Simensen og har i mange år jobbet ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Jeg har også undervist i skolen i flere år, vært leder for forsøket med fransk i grunnskolen på 1970-tallet og vært NAVF/NFR forskningsstipendiat. Deretter har jeg undervist ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og UiO. Jeg har hatt flere opphold som gjesteforsker ved University of Wisconsin, Madison, og vært gjesteforeleser i Warszawa og ved Qingdao University of Science and Technology  i Kina.

 

Mitt faglige kompetanseområde er engelskdidaktikk. Jeg har i flere år undervist i engelskdidaktikk på PPU-studiet, i den fagdidaktiske varianten av engelsk hovedfag og dernest i den nye mastergraden i engelskdidaktikk under Lektorprogrammet ved UiO. Blant mine forskningsinteresser er forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag, læreplanutvikling, evalueringsinstrumenter, teksters lesbarhet og tekstforenkling. I forbindelse med førstnevnte forskningsinteresse har prosjektet "Shifts of paradigm as reflected in syllabi, textbooks and assessment instruments" stått sentralt. Flere av mine hovedfags/mastergradsstudenter har for eksempel skrevet oppgaver innenfor dette prosjektet. Jeg har veiledet flere dr.gradsstudenter og vært opponent ved en rekke disputaser her hjemme så vel som i utlandet.

 

 

Jeg har i flere omganger vært involvert i lære- og studieplanarbeid, første gang i forbindelse med utarbeidelsen av Mønsterplan for grunnskolen i 1974. De siste årene har jeg vært opptatt av engelskens stadig sterkere stilling i samfunnet vårt og den påvirkning dette språket har på våre barn alt fra de er ganske små. Innenfor fremmedspråkdidaktikken er det derfor blitt et større skille mellom læring av engelsk på den ene siden og de andre fremmedspråkene på den andre. Selv om det selvfølgelig fortsatt er store forskjeller mellom læring av norsk og læring av engelsk hos våre barn og unge, får læring av engelsk etter hvert flere likhetspunkter med læring av norsk. 

 

 

Mine forskningsarbeider er delvis publisert som bøker og delvis som artikler, noe på norsk og noe på engelsk. Mye av dette er registrert under forskningsoversikten  Cristin.

Min bok Teaching a Foreign Language. Principles and Procedures (fra 2007) brukes innen studier av fremmedspråksdidaktikk ved flere læresteder i Norden.

 

 

Mine ferskeste publikasjoner er:

 

English in Scandinavia - a success story. I: The Routledge International Handbook of English, Language and Literacy Teaching. Routledge 2010 ISBN 978-0-415-46903-6. s. 472-483.

 

Fluency: An aim in teaching and a criterion in assessment. Acta Didactica Norge  2010 ;Volum 4.(1) s. 1-13 (open access tidsskrift).

 

Europeiske institusjoners rolle i utviklingen av engelskfaget i norsk skole. Didaktisk Tidskrift 2011 ;Volum 20.(3) s. 157-181 (open access tidsskrift).

 

The relationship between an applied discipline and its 'parent disciplines' in English teaching in Norway. Histoire Épistémologie Langage 2011 s. 39-53.

 

Skolefaget engelsk. Fra Britisk engelsk til mange slags «engelsker» - og veien videre. Acta Didactica Norgenasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid  2014. Volume 8 (2) Art. 14 (17 s.) (open access tidsskrift).