forside
høst 2010
studieplan
lenker
I Bachelor:-2009
Matematikk,informatikk og teknologi - dataanalyse

EMNELISTE FOR GRADEN
STK - 8 STK1100 - Sannsynlighetregning og statistisk modellering
STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1
STK1120 - Statistiske metoder og dataanalyse 2
STK1130 - Modellering av stokastiske prosesser
STK2400 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse
STK3100 - Innføring i generaliserte lineære modeller
STK4020 - Bayesiansk statistikk
STK4160 - Statistisk modellvalg
STK-MAT - 1 STK-MAT2011 - Prosjek i finans, forsikring, risiko og dataanalyse
MAT - 3 MAT1100 - Kalkulus
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra
MAT1120 - Lineæar algebra
MAT-INF - 1 MAT-INF1100 - Modellering og beregninger
INF-MAT - 1 INF-MAT2351 - Numeriske beregninger
INF - 4 INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering
INF1010 - Objektorientert programmering
INF1020 - Algoritmer og datastrukturer
INF3350 - Bioinformatikk
EXPHIL - 1 EPHIL03 - EXPHIL
SUM - 19
II Master: - 2011
Statistikk og dataanalyse - statistikk og dataanalyse

EMNE
Emner første semester STK4010 - Asymptotisk teori
STK4040 - Multivariabel analyse
STK4050 - Statistiske simuleringer og numeriske beregninger
Emner andre semester STK4060 - Tidsrekker
STK4150 - Miljøstatistikk - romlig statistikk
Andre emner STK4030 - Moderne dataanalyse
STK4070 - Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller
STK4080 - Forløpsanalyse
STK4110 - Bayesiansk tidsrekkeanalyse
STK4120 - Ekstremverdistatistikk
STK4130 - Estimeringsteori
STK4140 - Forsøksplanlegging
STK4900 - Statistiske metoder og anvendelsePLAN (foreløpig)
Vår 2011 Prosjekt
Høst 2010 Prosjekt ? STK4080 ?
Vår 2010 Prosjekt STK4060 STK4150
Høst 2009 STK4010
Asymptotisk teori
STK4040
Multivariabel analyse
STK4050
Statistiske simuleringer og beregninger
Bård Øyvind Kvaal