CV

 
 
Description: Description: Description: HELT FERDIG FORSIDE MED STREK-1 

 

 

 

Investiture

Bjørn Erik Rasch, Shane Martin and José Antonio Cheibub, eds. Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford: Oxford University Press.

 

Parliaments and Government Formation explores the role of national legislatures in shaping government formation in parliamentary regimes. Under parliamentarism, the government comes from, and remains responsible to, the national parliament. Yet, although legislatures and the politics of government formation are two of the most studied phenomenon in comparative politics, relatively little attention has focused on the degree to which parliamentary rules and procedures impact government formation. For instance, exactly what does 'come from parliament' mean in the context of government formation?

To answer this question, the volume seeks to 'unpack' the parliamentary investiture vote. Investiture consists of a vote in parliament to demonstrate that an already formed or about to be formed government has legislative support. The volume analyses investiture along six dimensions: (1) the number of chambers involved in government formation, (2) the exact topic of any investiture vote - for example whether the votes focuses on one or more of the prime ministership, the cabinet and/or the government's policy program, (3) the sequencing and timing of the vote in the overall game of government formation, (4) the decision rule - for example absolute majority, simple or some form of negative parliamentarism, (5) the number of rounds provided for, and (6) what happens in the event of a failure to invest a government. Each of the 16 case studies, written by leading scholars of legislative politics in their respective polities, seeks to describe the institutional rules and practices and analyse their origins and consequences. These case studies are supplemented with two comparative chapters.

 

 

WEP

José Antonio Cheibub, Shane Martin and Bjørn Erik Rasch (2015): “Government Selection and Executive Powers: Constitutional Design in Parliamentary Democracies,” West European Politics 38 (5): 969-996.

 

ABSTRACT

Provisions for a parliamentary investiture vote have become increasingly common in parliamentary democracies. This article shows that investiture provisions were largely introduced when new constitutions were written or old ones fundamentally redesigned. It also shows that the constitutions that endowed executives with strong legislative agenda powers also endowed parliaments with strong mechanisms to select the executive. It is argued that constitution makers’ decisions can be seen in principal–agent terms: strong investiture rules constitute an ex ante mechanism of parliamentary control – that is, a mechanism to minimise adverse selection and reduce the risk of agency loss by parliament. The findings have two broad implications: from a constitutional point of view, parliamentary systems do not rely exclusively on ex post control mechanisms such as the no confidence vote to minimise agency loss; parliamentarism, at least today and as much as presidentialism, is the product of conscious constitutional design and not evolutionary adaptation.

 

 

Public Choice

Bjørn Erik Rasch: «Insincere voting under the successive procedure». Public Choice. Vol. 158 (March 2014), issue 3-4, pp. 499-511. 

DOI 10.1007/s11127-012-0054-6.

 

 

 

 

Description: Description: http://www.santerus.se/documents/Omslagsbild_Hogupplost/4073.jpg

 

 

 

Bjørn Erik Rasch: «Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic Countries».

In Thomas Persson and Matti Wiberg, eds. Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation.

Stockholm: Santérus Academic Press Sweden, 2011.

 

More information here.

 

 

 

Description: Description: Description: The Journal of Legislative Studies

 

 

Behavioural Consequences of Restrictions on Plenary Access: Parliamentary Questions in the Norwegian Storting

Bjørn Erik Rasch

The Journal of Legislative Studies, vol. 17, issue 3, 2011

Special issue: Parliamentary Questions

ABSTRACT

Questioning is an important activity in the Norwegian Storting. This research suggests that, in explaining and drawing inferences from patterns of questioning, attention must be given to the rules of the game. Specifically, distinguishing between open access or restricted access to questioning is crucial. In the Norwegian Storting, access to written questions is relatively open. Parties exert no (or only mild) control; formulation of questions are left to individual discretion. The same can be said about ordinary (oral) questions in Question Time. Question Hour, on the other hand, is limited to exactly one hour, and access is constrained. Restricted access leads to centralisation of agenda power to the party leadership. The consequences of access rules are shown by comparing behavioural patterns in Question Time (relatively open access) and Question Hour (restricted access). The results suggest that access rules must be accounted and controlled for in any research exploring behaviour through questions.

Download PDF

 

Appendix Tables

 

 

 

 

Description: Description: Description: Rasch-Tsebelis-Book

 

The Role of Governments in Legislative Agenda Setting

Bjørn Erik Rasch and George Tsebelis, editors

Routledge, November 2010

 

Introduction and Conclusion

Chapter 14 on Norway

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: nst/2010/02

 

Bjørn Erik Rasch: ”Lotteridemokrati? Om det manglende samsvaret mellom velgerflertall og stortingsflertall.”

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 2, 2010 (side 168-180).

”Ved norske valg har det ikke alltid vært et godt samsvar mellom velgernes dom og det politiske flertallet på Stortinget, heller ikke ved de siste valgene med den nye valgordningen. Ikke sjelden har valgordningene fabrikkert et stortingsflertall der ikke noe slikt flertall finnes blant velgerne. Og det forekommer flere tilfeller hvor mindretallet i opposisjon har fått større oppslutning blant velgerne enn flertallet som sitter med (eller utgjør grunnlaget for) regjeringsmakten. Det innebærer at det som i realiteten er (velger)mindretall utstyres med flertallets maktmidler. I et demokrati må det være problematisk hvis dette forekommer relativt hyppig, og det faktisk er mulig å gjøre noe med det.

Som vi har sett er sprik mellom velgerflertall og stortingsflertall langt fra noe som er sjeldne unntak i Norge; faktisk skiller Norge seg negativt ut på dette området sammenlignet med andre land som det er naturlig å se våre erfaringer i forhold til. Det er en rekke grunner til at vi ofte har endt opp med et problematisk samsvar mellom velgerflertall og stortingsflertall, og det betyr også at det finnes en rekke muligheter for å foreta justeringer som kan redusere forekomsten av sprikende flertall – selv om det ikke betyr full garanti mot at fenomenet forekommer igjen. Å rette opp skjevhetene i fordelingen av stortingsmandater mellom fylkene vil være et godt sted å begynne.”

 

 

 

Description: Description: Description: IMG_0001

 

Demokracia – ide dhe organizime

Albansk oversettelse av Demokrati – ideer og organisering, utgitt i Pristina (Kosovo) 2010. Boken inkluderer også et utdrag fra en rapport skrevet av Jarrett Blanc, Aanund Hylland og Kåre Vollan (State Structure and Electoral Systems in Post-Conflict Situations).

 

 

 

 

 

Bjørn Erik Rasch, ”FrP kan høste gevinst”, Aftenposten (kronikk) 14. august 2009

 

Kronikken rapporterer resultatet fra en meningsmåling der det testes ut hva som ville skjedd hvis innvandring ble den helt sentrale valgkampsaken. Det er med andre ord gjort et forsøk på å ”simulere” hva fokus på dette ene sakskomplekset innebærer for velgernes adferd. For det første ser det ut til at valgdeltakelsen ville øke. For det andre ville oppslutningen om FrP øke. Tallene kan også tolkes i retning av at et flertall av partiene ikke har noen interesse av å kjøre innvandring langt opp på dagsorden i valgkampen, siden de ikke har velgere å hente på å gjøre det.

  

 

Description: Description: Description: TFS_medium

 

Bjørn Erik Rasch & Sara Kristine Eriksen 2009, ”En eller to sensorer? Et eksperiment i sosial interaksjon”, Tidsskrift for samfunnsforskning 50 (3): 293-315.

 

Sammendrag

I artikkelen undersøkes en side ved samhandlingen i eksamenskommisjoner med to medlemmer. Vi gjennomfører et eksperiment der to grupper av sensorer – til dels med betydelig erfaring fra eksamenssensur – bedømmer en eksamensbesvarelse fra et innføringsemne i statsvitenskap. Den ene gruppen gjør bedømmelsen alene, mens den andre har fått tildelt en medsensor. Vi formulerer en hypotese om sosial påvirkning i eksamenskommisjoner med utgangspunkt i klassisk, sosialpsykologisk teori om normering og sosialt press. Eksperimentet indikerer at feilvurderinger gjort av den sensoren som redegjør for sin karakter først, ikke nødvendigvis vil bli rettet opp gjennom samhandlingen med den andre sensoren. Dette er en mulig svakhet ved eksamensordninger med to sensorer som ikke tidligere er viet oppmerksomhet.

 

Description: Description: Description: Prekær politikk

Bjørn Erik Rasch 2009, ”Politiske valg, maktspredning og folkevilje”, kapittel 2 i Raino Malnes, red. Prekær politikk. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Utkast til kapitlet finnes her (merk at det ikke er helt identisk med den trykt versjonen).

 

Description: Description: Description: Siv&Erna-AO-Bergo

Dagsavisen 23 apr. 2009

 

Bjørn Erik Rasch, “Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst?”. Finnes også som Civita-notat nr. 7-2009.

 

Description: Description: Description: http://www.vs-verlag.de/images/shop/medium/978-3-531-15297-4.jpg

Bjørn Erik Rasch, ”Opposition Parties, Electoral Incentives and the Control of Government Ministers”, pp. 199-214 in Steffen Ganghof, Christoph Hönnige und Christian Stecker (Hrsg.), Parlamente, Agendasetzung und Vetospieler. Festschrift für Herbert Döring. Wiesbaden: VS Verlag. (Utgitt nov. 2008; forlagets datering 2009.)

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: http://www.abstrakt.no/novus/upload/product/image002.gif

 

 

Bjørn Erik Rasch (red.)

AMERIKANSK POLITIKK

Politisk system og politisk tenkning.

 

ABSTRAKT FORLAG

September 2008

 

USA er verdens eneste supermakt. Landet rår over formidable økonomiske og militære ressurser. Amerikansk kultur ser vi overalt. Enten vi vil det eller ikke har alle et forhold til USA, og vi berøres – direkte eller indirekte – av det som skjer der. USA er også på mange måter annerledes enn Norge og europeiske land, og vi trenger kunnskap om særtrekkene for å forstå politikken som føres.

Hvordan styres supermakten? Hvilken betydning har egentlig presidenten? Er Kongressen den viktigste politiske institusjonen? Hva er det som preger amerikanske velgere og deres stemmegivning? Hva kjennetegner den amerikanske ”nasjonalkarakteren”? Hvordan skal vi forstå det politiske landskap – med liberale versus konservative? Hvorfor er religion så viktig også i politikken? Dette er av de spørsmålene som behandles av eksperter fra ulike fag og læresteder.

Første del av boken behandler de politiske institusjonene, styringssystemet og bevegelser i velgerskaren. Den andre delen setter kulturelle forhold og politisk tenkning i fokus, og tar blant annet opp politiske skillelinjer, religionens rolle og forfatningens idégrunnlag.

Denne boken vil ha interesse for alle som ønsker en grundig, forskningsbasert fremstilling av amerikansk politikk.

 

Manuskript til innledning (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon

 

Nasjonal masterkomité (2007)

 

Karaktersetting på masteroppgaver (2007)

 

 

 

 

Universitets- og høgskolerådets (UHR) utdanningsutvalg og analysegruppe, karaktersamling 28. oktober 2008. Høgskolen i Oslo.