BACHELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STV-3090

Politisk analyse

 

Problemnotat og skisse

Vurderingskriterier

Pensum

Forelesning V-08

 

 

 

 STV-1100

Politisk teori 

 

Utvalgte oversikter: I ; II; 3 tabeller; kontrollspørsmål.  Forelesning 9 september 2003. Eksempel på Chicken-spill (fra New York Times 9 okt 2002)

 

 

 

 

 

 

 

  MASTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STV-4105

Demokratiske regimer (pdf)

 

 

 

 

STV-4106

Politisk psykologi

 

 

 

 

STV-4120

Demokratiske valg

 

Oppgavetemaer

 

 

STV-4165

Amerikansk politikk (American Government)

 

 

 

 

STV-4403

Parlamentariske beslutningsprosesser (plan V-06) (pensumlitteratur V-06)

Oppgavetemaer (nye)

Eksamensoppgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANNET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerkurs

Politisk psykologi

 

Vår 2001

 

 

Forskerkurs

Konstitusjonspolitikk og parlamentarisme  (seminar)

26-30 april 2002

 

 

 

 

 

 

 

DATA

Endring av Odelstingsproposisjoner (SPSS-fil og kodebok)

Innsamlet av Marianne Ø. Salomonsen

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag

Seminar i Sveriges Riksdag 15. nov 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

NTNU

POL-1007

Dagsaktuelle tema i norsk og internasjonal politikk:

Terrorisme − hva har demokrati med saken å gjøre?

4. nov. 2004

Freedom House (utvalgte figurer og tabeller); politisk kultur og demokrati (Inglehart); ”True Clash of Civilizations” (pdf); Human Rights Watch (“Erased in a Moment”); Pew Global Attitudes (Views of Changing World)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OM UNDERVISNINGSSPØRSMÅL, KARAKTERER m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notater om bokstavkarakterer: BACHELOR og MASTER (tabell med tall- og bokstavkarakterer).

 

 

 

 

Debattinnlegg Aftenposten 19. juli 2004.

 

 

 

 

Statistisk oversikt over karaktersetting i statsvitenskap (alle læresteder) i 2005.

 

 

 

 

Debattinnlegg i Aftenposten 5. januar 2007 (”Inflasjon i gode karakterer”)

 

Innstilling fra masterkomité oppnevnt av Nasjonalt fagråd i statsvitenskap

 

Retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap (jf. sak 13/07, Nasjonalt fagråd i statsvitenskap, 25.09.2007)

 

Masteroppgaven som prestasjon eller produkt”. Debattinnlegg i Morgenbladet 8. juni 2007.

 

Rapport fra nasjonal kommisjon for vurdering av karaktersetting på masteroppgaver i statsvitenskap, avgitt 10. desember 2007.