Reports

 
Logo-hjemmeside-Utredning-Kronikk

 

 

 

 

 

 

  UTREDNINGER

 

 

 

 

 

 

 

Sameflagget

 

Ny valgordning til Sametinget. Fagutvalgets rapport, 4. april 2007

Utvalgets medlemmer: Professor Per Selle (leder), forsker Eva Josefsen, professor Nils Oskal, forsker Torunn Pettersen og professor Bjørn Erik Rasch.

Hele rapporten i pdf-format

 

 

 

Evalg_forsidebilde

 

Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter

Rapport H-2182; 8. februar 2006. Kommunal- og regionaldepartementet.

Oversikt over innholdet

Hele rapporten i pdf-format

 

 

 

 

Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen. Utvalgets medlemmer: Stortingspresident Jørgen Kosmo (leder), stortingsrepresentant Carl I. Hagen, sivilombudsmann Arne Fliflet, professor Bjørn Erik Rasch og høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

Dokument nr. 19 (2003-2004)

Grunnlovsforslag om Riksretten: Dokument nr. 12:1 (2003-2004)

Vedtak i Stortinget 20. februar 2007

 

 

 

 

 

Forslag til mandat for en eventuell grunnlovskommisjon. Arbeidsgruppe oppnevnt av Stortingets presidentskap:  Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl (leder), høyesterettsdommer Karin Bruzelius, sivilombudsmann Arne Fliflet, professor Bjørn Erik Rasch og advokat Fredrik Sejersted. Mandatforslaget avgitt til Stortingets presidentskap i februar 2002.

 

 

 

 

 

Mindretallsparlamentarisme, stabilitet og langsiktighet. Vedlegg 3, pp. 331-342 i NOU 2003:9 Skatteutvalget. Forslag til endringer i skattesystemet. (Skatteutvalget)

Hele utredningen i pdf-format

 

 

 

 

 

Parlamentariske instrumenter og minoritetsparlamentarisme. Betydningen av tiltredelsesvoteringer, mistillitsordninger og oppløsningsrett for regjeringens parlamentariske basis. Vedlegg 3, pp. 381-405 i NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte. (Valglovutvalget)

Vedlegget og hele utredningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UTVALGTE KRONIKKER OG ANDRE KORTE ARTIKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superparlamentarisme”, Aftenposten 10. mars 2000

 

 

 

 

Parlamentsvalg og prestestyre” (om Iran), Dagbladet 21. mars 2000

 

 

 

 

Grunnlovsreform”, Aftenposten 10. mai 2000

 

 

 

 

”Med velgerne på avstand” (om USA-valget), Dagbladet 10. november 2000

 

 

 

 

Alternativer til monarki”, Aftenposten 2. mai 2001

 

 

 

 

Pyrrhosseier for Khatami?Dagbladet 18. juni 2001

 

 

 

 

Republikk eller monarki?Dagsavisen 5. august 2001

 

 

 

 

Islamske diktaturer og terrorisme”, Dagbladet 18. oktober 2001

 

 

 

 

Demokrati i den muslimske verden”, Dagsavisen 19. oktober 2001

 

 

 

 

Symbolsk kabinettsspørsmål”, Dagbladet 6. desember 2001

 

 

 

 

Tett på nett. Nettmøte om Irak. VG 19. mars 2003

 

 

 

 

Demokrati etter Bush?”, Dagbladet 15. april 2003

 

 

 

 

Taburetter og politikk på Soria Moria”, kommentar 8. oktober 2005

 

Hamas – frem eller tilbake?” Kort kommentar, Aftenposten 14. februar 2009.

 

FrP kan høste gevinst”, Aftenposten 14. august 2009

 

En trussel mot demokratiet” (med Bernt Aardal og Gerhard Skagestein), Aftenposten 4. mai 2010

 

Organisering av forfatningsendringer. Litt om nyere nordiske erfaringer. (2002)